Pages

Suvremena obitelj i duhovni pokreti Katoličke Crkve
Suvremena obitelj i duhovni pokreti Katoličke Crkve
Sani Gilja
Diskurs ovog rada upravljen je razmatranjem puteva ostvarenja poziva na svetost vlastitih laičkom staležu Crkve. Vjernicima laicima svojstven je život u obiteljskim zajednicama, stoga rad propituje ulogu zajedništva u hodu prema konačnom cilju kršćanskog života, potpunom jedinstvu s Bogom. Kršćanski itinerarij Crkva prati i podupire nebrojenim spasenjskim sredstvima čiju ponudu prilagođava duhovnim potrebama povijesnih i društveno-kulturnih prilika u koje je ukorijenjena ljudska...
Sveti Jeronim i njegovi korespondenti
Sveti Jeronim i njegovi korespondenti
Ivan Jurinić
Jeronim je nakon rođenja u Stridonu i primanja osnovne izobrazbe, otišao u Rim na daljnje školovanje. Životni put odvodi ga na razne lokacije gdje je upoznao mnoge ljude s kojima će ostati u korespondenciji. Osim što se isticao u kršćanskom načinu života, Jeronim se isticao i kao vrsni poznavatelj Svetoga pisma. Kako bi bio što uspješniji u poslu prevođenja i tumačenja tekstova Svetoga pisma, dovodi svoj hebrejski i grčki jezik do savršenstva. Razlozi Jeronimovog pisanja su...
Sveti Pavao. Susret pred Damaskom
Sveti Pavao. Susret pred Damaskom
Ankica Ćurić
Sveti Pavao je bio suvremenik Isusa iz Nazareta, ali ga nije susreo za života. Rođen je u Tarzu, u dijaspori, ali je odgojen kao farizej te ga je njegova revnost za židovstvo dovela do toga da progoni novonastalu zajednicu kršćana jer je njihova religijska praksa bila protivna čistoći židovske vjere (Gal 1,13-14). Iznenada se dogodio zaokret u Pavlovu životu na putu za Damask kada mu se objavio sam Isus Krist i pozvao ga da ga slijedi, kao što je to učinio prije sa apostolima....
Svetkovina Božića
Svetkovina Božića
Nikolina Medaković
Rad ne sadrži sažetak.
Svetkovina Duhova
Svetkovina Duhova
Josip Varoščić
U ovom radu prikazujemo svetkovinu Duhova koja se slavi pedeset dana poslije Uskrsa. Rad je podijeljen u tri glavna dijela. U prvom dijelu prikazujemo biblijsku podlogu, analogiju sa Židovstvom, povijesni pregled te značenje i obilježja same svetkovine. U drugom dijelu prikazujemo teologiju misnih molitava danje mise svetkovine Duhova. Molitve donosimo na latinskom izvorniku i hrvatskom prijevodu te izdvajamo glavne naglaske, kao što su silazak Duha Svetoga, darovi kojima obasipa...
Svetost kao oznaka Crkve
Svetost kao oznaka Crkve
Zlatko Hnatešin
U ovom radu osnovni naglasak je na svetosti kao oznaci Crkve. Od četiri oznake Crkve: jedna, sveta, katolička i apostolska, pitanje svetosti često puta je aktualizirano i problematizirano, te je svetost Crkve često puta osporavana. Stoga, nakon uvodnog govora o Crkvi, njezinu postanku, utemeljenju i očitovanju svijetu, te nakon govora o njezinoj preegzistenciji, službi i oznakama, ukazujemo na promatranje i poimanje svetosti kao takve i pojma svet u Svetom pismu, te u tradiciji. Potom...
Svećenički poziv između naravi i nadnaravi. Življenje svećeništva u punini humanuma i poziva na svetost
Svećenički poziv između naravi i nadnaravi. Življenje svećeništva u punini humanuma i poziva na svetost
Ivan Kunčević
Življenje svećeničkog poziva prožeto je određenom napetošću između uzvišenog Božjeg poziva na pastoralnu službu u Crkvi i čovjekove ograničene naravi. Svećenik u sebi doživljava dodir božanskoga sa zakonima njegove naravi i čovještva, susret naravi i nadnaravi, iskustvo ljudske slabosti i Božje milosti, poziv da se iz svoje ograničenosti vine prema svetosti. Rad stoga nastoji osvijetliti osobnu dramu koja se događa u svakom svećeniku i pronaći jedinstvenu i usku nit...
Søren Kierkegaard kršćanski egzistencijalizam
Søren Kierkegaard kršćanski egzistencijalizam
Petar Subotić
Ovaj rad se bavi životom i filozofijom Sørena Kierkegaarda. Detaljno se iznosi njegov život, s fokusom na osobe koje su utjecale na razvoj njegove osobnosti i filozofije, među kojima se osobito izdvajaju Kierkegaardov otac i zaručnica.. Kierkegaard smatra da je kršćanstvo odredilo njegov život već od rane dobi. Smatrao je da se Crkva u Danskoj udaljila od istinskog kršćanstva i da ne slijedi izvorni Kristov nauk. Po njemu, kršćanimom se može postati samo kao pojedinac a ne...
Teološka misao Henrija de Lubaca u djelima "Katoličanstvo"  i "Drama ateističkog humanizma"
Teološka misao Henrija de Lubaca u djelima "Katoličanstvo" i "Drama ateističkog humanizma"
Luka Perić
U radu je predstavljen nauk Henrija De Lubaca o katoličkim dogmama, antropologiji i ekleziologiji te je sustavno prikazano De Lubacovo shvaćanje nauka filozofa Feuerbacha, Nietzschea, Kierkegaarda, Comtea i Dostojevskog. U prvome smo dijelu prikazali lik i djelo Henrija De Lubaca, u drugome smo se dijelu bavili ekleziologijom i sakramentima te antropologijom u misli Henrija De Lubaca. Treći je dio bio posvećen promišljanju o spasenju te smo proučili misao Augusta Comtea i prikazali...
Teološka narav monaštva prema nekim vidovima teologije H. U. von Balthasara
Teološka narav monaštva prema nekim vidovima teologije H. U. von Balthasara
Goran Franjić
Definicija monaškog života opisana kao solus cum solo predstavlja esencijalni sažetak kontemplativnog poslanja: sudjelovanje u Kristovim predstavničkim patnjama za otkupljenje svijeta ukoliko se monaška samoća (solus) oslanja na Sinovljevu napuštenost na križu (solo) te tako izražava monaško udioništvo u žrtvi križa. U tom kontekstu, teološka narav monaštva potrebuje uvid u Božju otkupiteljsku kenozu što tvori prikladan temelj u shvaćanju kontemplativnog poslanja....
Teološka promišljanja o liturgiji kod R. Guardinija i J. Ratzingera
Teološka promišljanja o liturgiji kod R. Guardinija i J. Ratzingera
Dinko Glavaš
Rad promišlja bit i narav liturgije predstavljajući misli teologā Romana Guardinija, iznesene poglavito u njegovu djelu O duhu liturgije i misaono njemu srodnoga teologa Josepha Ratzingera koji je svoja liturgijska promišljanja sažeo poglavito u djelu Duh liturgije. Cilj nam je prikazati na koji se način misao o ključnoj ulozi cjelovite liturgijske forme u stvaranju ispravnog liturgijskog duha i autentičnoga kršćanskog identiteta profilirala kod dvojice teologa od kojih je jedan s...
Teološke perspektive blaženstva kod Mateja i Luke
Teološke perspektive blaženstva kod Mateja i Luke
Janja Nikić
Diplomski rad posvećen je proučavanju blaženstava kod Mateja i Luke. Rad se sastoji od tri dijela. Prvi dio se bavi blaženstvima na općenit način, iznoseći temeljne karakteristike njihove pojave u Starom i Novom zavjetu te smještajući ih u kontekst Evanđelja po Mateju odnosno Evanđelja po Luki. Na vidjelo izlazi povezanost između blaženstava u Starom i Novom zavjetu s obzirom da se Isusova blaženstva temelje na knjigama Staroga zavjeta. Ipak, važno je naglasiti kako u Starome...

Pages