Pages

Priziv savjesti
Priziv savjesti
Vjekoslav Šarčević
Savjest je vrlo kompleksna stvarnost u čovjeku te zadobiti cjelokupnu sliku o njoj zahtijeva sagledavanje savjesti kroz različite pristupe. Filozofija na temelju različitih antropologija donosi i različite definicije savjesti. Ona savjest najčešće poima kao praktični razum, kao svijest o dobru ili zlu ili generalno gledano kao spoznajno racionalnu datost. U diplomskom radu želi se stoga obraditi pitanje prigovora savjesti iz teološke perspektive. U prvom dijelu rada, polazeći od...
Pro Life inicijative u promicanju moralnih vrijednosti života
Pro Life inicijative u promicanju moralnih vrijednosti života
Ljubica Kovač
Suvremeno doba može se pohvaliti mnogim tehničkim i medicinskim postignućima, ali kada je riječ o promoviranju temeljnih moralnih vrijednosti ljudskog života , a napose u njegovom začetnom stadiju, tu je čovječanstvo danas zakazalo. I možemo slobodno ustvrditi da nikada kao danas vrijednosti braka i obitelji nisu bili toliko ugroženi. To se napose vidi u sukobljenim stajalištima Pro Life inicijativa te Pro Choice pokreta. U doba ugroženosti ljudskog života potrebno je naći sve...
Pro life udruge "Hrvatska za život"
Pro life udruge "Hrvatska za život"
Antonia Zaoborni
Udruga „Hrvatska za Život“ neprofitna je pro-life udruga u Hrvatskoj, čiji je cilj osvijestiti hrvatski narod o pitanju pobačaja, ponuditi edukaciju i pomoć kroz razne inicijative, programe i projekte koje provodi. Osnovana je 2014. godine zahvaljujući pro-life inicijativi „40 dana za život“ u Hrvatskoj. Inicijativa „40 dana za život“ djeluje kroz tri elementa: molitva i post, miroljubivo bdijenje te osvješćivanje lokalne zajednice o bioetičkoj i moralnoj...
Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na akoholizam među mladima
Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na akoholizam među mladima
Bernarda Barić
Ovaj diplomski rad govori o temi alkoholizma, te njegovoj problematici u današnjem svijetu. Alkoholizam je bolest, a prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije „alkoholizam je socijalno – medicinski problem koji nastaje zbog zloupotrebe alkoholnih pića u tolikoj mjeri da osoba koja pije zbog toga zapada u zdravstvene i druge probleme, a stvara probleme i sredini u kojoj živi“. Cilj ovog rada je prikazati alkoholizam kao zdravstveni problem, nastanak bolesti, razvoj, te...
Progoni crkvenih Otaca
Progoni crkvenih Otaca
Matej Martinović
Ovaj rad prikazuje progon nekih crkvenih Otaca, koji su se spletom društveno političko religioznih okolnosti našli kao objekt ljudske zloće i nepravde. Izlaganje kreće od čovjeka kao bića, koje je sastavljeno od duše i tijela, čije će nas komponente dovesti do izvornog problema, a on je odnos dobra i zla. Biblijsko shvaćanje progona čovjeka samo će na trenutak osvijetliti kroz borbu Sotone, zlih sila i Boga, što će u konačnici poslužiti za osvjetljavanje zadanog cilja ovog...
Psihološka priprema mladića i djevojke u vidu pripreme za brak
Psihološka priprema mladića i djevojke u vidu pripreme za brak
Marija Kokanović
Ovaj psihološko-teološki diplomski rad govori o zaljubljenosti, ljubavi, seksualnim odnosima i čistoći tijela za vrijeme ljubavne veze kršćanskog mladića i djevojke. Kao katolik, svaki je mladi čovjek pozvan sačuvati dostojanstvo svoga tijela jer tijelo je hram Duha Svetoga koji je u svakome (1 Kor 6, 19), sve dok ne odluči kroz period ljubavnog odnosa da je spreman okruniti svoju ljubav brakom i tek u braku postati jedno tijelo (Post 2, 24) s partnerom. Teme rada su...
Psihološko-filozofsko-moralni problem suicida s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Psihološko-filozofsko-moralni problem suicida s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Matej Vereš
Ovim se diplomskim radom nastoji ukazati na bioetičke i moralno-teološke naglaske svetosti, nepovredivosti i dostojanstva ljudskog života, budući da je u zadnjih nekoliko desetljeća, trend samoubojstva u posebnom porastu i kontinuirano raste, o čemu svjedoče alarmantni podaci iz brojnih država, pa tako i iz Hrvatske. Radi potpunijeg obuhvaćanja problematike kojom se bavi, rad polazi od promatranja samoubojstva tijekom povijesti sve do suvremenih teorija samoubojstava. Nakon...
Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: intelektualna onesposobljenost i autizam
Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: intelektualna onesposobljenost i autizam
Andreja Tarle
Intelektualna onesposobljenost i autistični poremećaj dvije su razvojne poteškoće često zastupljene u današnjoj populaciji. Prisutnost te djece u svijetu i njihova borba za život ruši mišljenje društva da su takva ljudska bića nedostojna života zbog loše kvalitete života koja utječe na bračne odnose unutar obitelji te dovodi do emocionalne nestabilnosti i promijenjenog načina života koja stvara financijske probleme kako roditelja tako i društva koje se brine za njih. Iako...
RANJENA SLOBODA I MILOSRDNI ZAGRLJAJ. Egzegetsko-teološka analiza Lk 15,11-32 u komunikacijskoj perspektivi
RANJENA SLOBODA I MILOSRDNI ZAGRLJAJ. Egzegetsko-teološka analiza Lk 15,11-32 u komunikacijskoj perspektivi
Matej Jurišić
Diplomski rad pod naslovom »Ranjena sloboda i milosrdni zagrljaj. Egzegetsko-teološka analiza Lk 15, 11-32«, kako sam naslov govori, posvećen je interpretaciji Lukine prispodobe o milosrdnom ocu. Cilj rada je egzegetsko-teološki prikaz Božjega lica. Naime, tijekom povijesti u govoru i prikazu Boga ponekad se, naglašavajući Božje pravedno djelovanje posebice u odnosu prema zlu i grijehu, nedovoljno ukazivalo na njegovo milosrđe i ljubav prema čovjeku. Stoga je primarni cilj rada...
Rastava i razvod braka - povijesno- pravna analiza
Rastava i razvod braka - povijesno- pravna analiza
Kristina Franjić
U radu predstavljamo rastavu i razvod braka analizirajući povijesne i pravne činjenice. Tematski je podijeljeno u pet poglavlja. Prvo i drugo poglavlje prikazuju rastavu/razvod braka počevši od biblijskog izričaja braka, kao i rastave/razvoda, pa sve do tumačenja rastave/razvoda na prostoru bivše Jugoslavije. U trećem poglavlju obrađeni su pojmovi uzeti iz Obiteljskog zakona Republike Hrvatske. Obiteljski zakon iz 1998. godine govori o rastavi braka, dok, noviji, Obiteljski zakon iz...
Ratni zločin silovanja tijekom Domovinskog rata na području Đakovačko-osječke nadbiskupije te pokušaj pružanja psihosocijalne i duhovne pomoći žrtvama
Ratni zločin silovanja tijekom Domovinskog rata na području Đakovačko-osječke nadbiskupije te pokušaj pružanja psihosocijalne i duhovne pomoći žrtvama
Sanja Kopunović Legetin
Traumatski događaj, bilo koje vrste, za sobom vuče posljedice prisutne u svakodnevnom životu traumatizirane osobe. Kao najteži oblik traumatskog iskustva navodi se onaj koji je nanesen od strane druge osobe, a među njima najokrutniji je oblik ratni zločin silovanja u kojem osoba i prije samog silovanja biva izložena više puta i na razne načine zlostavljanu kroz zarobljavanje, odvođenje u logor, odvajanje od obitelji, zastrašivanje, ponižavanje, nanošenje fizičke, psihičke i...
Razlika između spola i roda
Razlika između spola i roda
Andrea Matozan (Peša)
Rad obrađuje temu čovjekove spolnosti u svijetlu biblijske antropologije i teologije tijela Ivana Pavla II. Biblijski izvještaji prikazuju spolnost kao Božji dar, bitnu odrednicu čovjekove relacijske sposobnosti. Na tom tragu, Ivan Pavao II. donosi govor o tijelu sa naglaskom na spolnu razliku pod vidom sjedinjenja. Čovjek od početka postoji u dva spola predodređen za život u zajedništvu. Time se suprotstavlja seksualnoj revoluciji koja donosi novi govor o tijelu pod vidom...

Pages