Paginacija

Odgoj mladih za krepost čistoće
Odgoj mladih za krepost čistoće
Ana Ilić
Između suvremenog poimanja ljudske seksualnosti i kršćanskog poimanja seksualnosti, postoji veliki raskorak koji je uočljiv i iz zdravorazumske perspektive. Današnja teologija ljudsku spolnost shvaća kao sveobuhvatnu, temeljnu sastavnicu čovjekove osobnosti. S druge pak strane svijet ljudsku seksualnost gleda kao nešto potrošno, svodeći ju samo na najnižu razinu, na užitak. Suvremeni način življenja spolnosti zapravo je pokazatelj dubokih praznina u osobnim vrednotama. Krepost...
Odgoj savjesti. Kršćanska savjest i dar razlučivanja
Odgoj savjesti. Kršćanska savjest i dar razlučivanja
Mario Vuk
Čovjek je središte svega stvorenoga, a savjest središte čovjeka - najskrovitija jezgra. U tom središtu, čovjek se susreće s Bogom, čiji glas progovara u njegovoj nutrini. Taj Božji glas nazivamo savjest. Čovjek posjeduje dvije razine savjesti. Prva razina podrazumijeva temeljno moralno načelo - dobro čini, a zlo izbjegavaj, a druga razina je moralna savjest koja predstavlja osobni sud o moralnosti vlastite radnje. Sud savjesti možemo razlikovati s obzirom na vrste savjesti...
Odgovorno majčinstvo
Odgovorno majčinstvo
Anamarija Skenderović
Rad na temu „Odgovorno majčinstvo: teološko-moralni pristup“ promatra odgovorno majčinstvo iz biblijske perspektive, crkvenog nauka i moralnih dilema koje nameće suvremeno društvo. U prvom dijelu rada donosimo likove starozavjetnih i novozavjetnih žena u kojima se odražava kršćanska uloga i vrijednost majčinstva, posebno analizirajući Mariju kao uzor majčinstva. Analiziraju se i dijelovi crkvenih dokumenata koji govore o majčinstvu i stavljaju crkveni nauk u kontekst vremena...
Odnos između islama i islamskog fundamentalizma
Odnos između islama i islamskog fundamentalizma
Domagoj Ezgeta
U vremenu u kojem je sve više islamskih nasilnih skupina koje su na krivi način shvatile fundamentalizam, postavlja se pitanje kako islam može nadvladati taj problem. Multikulturalnost, koja je jedno od najvažnijih obilježja današnjeg vremena, nažalost često doprinosi tom problemu, posebno kad uzmemo u obzir da se islamski narodi vrlo često ne žele prilagoditi europskim ili svjetskim državama u kojima ne predstavljaju većinski dio stanovništva. Zato u prvom dijelu rada donosimo...
Odnos između međureligijskog dijaloga i navještaja Crkve. Teološko-religijske perspektive u svjetlu misli Nikole Bižace
Odnos između međureligijskog dijaloga i navještaja Crkve. Teološko-religijske perspektive u svjetlu misli Nikole Bižace
Anamarija Ćosić
U vremenu u kojem se sve više naglašava dijalog i upoznavanje nekršćanskih religija, postavlja se pitanje kako promatrati odnos između temeljnog poslanja Crkve, misijskog poslanja i dijaloškog poslanja, koje nakon II. vatikanskog koncila u promišljanju teologa i crkvenom naučavanju zauzima značajno mjesto. Pluralizam, koji je jedno od najvažnijih obilježja ovog vremena, pogoduje shvaćanju vrijednosti dijaloga, ali rezultira i relativističkim poimanjem istine, posebice u raspravi...
Odnos naravi i milosti u misli Martina Luthera
Odnos naravi i milosti u misli Martina Luthera
Boris Galac
Rad za cilj ima dublje prodrijeti u život i teološke koncepte Martina Luthera te istražiti kako su te ideje oblikovale kršćansku tradiciju. Kroz pažljivu analizu ključnih aspekata Lutherove misli, želimo postići temeljno razumijevanje njegove teologije. Proučavanjem Lutherovog shvaćanja naravi i milosti, dublje ćemo se upustiti u srž njegove teologije. Osvrnut ćemo se na njegovu kritiku tradicionalnog koncepta ljudske prirode, prepoznajući kako je upravo to preispitivanje...
Okolišna bioetika iz teološke perspektive
Okolišna bioetika iz teološke perspektive
Mateja Šapina
Na prvi pogled bismo mogli reći kako teologija i ekologija zapravo nemaju ništa zajedničko. Međutim, cilj ovoga rada jest upravo prikazati ulogu teologije u odnosu prema ekologiji, odnosno prikazati kakav to doprinos može teologija dati suvremenim zbivanjima u ekologiji.Već na prvim stranicama Knjige Postanka se progovara o stvaranju, ne samo čovjeka, nego i ostalog stvorenja, a upravo je čovjek taj koji je čuvar prirode. Teologija ima jasnu zadaću promisliti ljepotu stvorenoga, a...
Ordo Romanus Primus kao apologija restauracije autentičnog Romanitas-a u liturgijskoj obnovi koje je usljedila nakon drugog vatikanskog Sabora
Ordo Romanus Primus kao apologija restauracije autentičnog Romanitas-a u liturgijskoj obnovi koje je usljedila nakon drugog vatikanskog Sabora
Marko Ivančičević
Karakter ovog diplomskog rada jest povijesno-liturgijski, liturgijsko-komparativni, apologetski, te u neku ruku i liturgijsko-kreativni. U prvom dijelu ovog diplomskog rada, predstavljen je Ordo Romanus Primus i to u hrvatskom prijevodu s latinskog jezika. Drugi dio rada bit će liturgijsko-komparativnih značajki i u njemu će se usporediti različiti obredi. Pretstavivši prvospomenuti red, želim pomoću tog reda (i koristeći se još nekim izvorima), u trećem dijelu rada, odgovoriti na...
Papa Pio XII. i uloga Katoličke crkve u Drugom svjetskom ratu
Papa Pio XII. i uloga Katoličke crkve u Drugom svjetskom ratu
Ivana Dugandžić
Izbor novoga Rimskog prvosvećenika, pape Pia XII. godine 1939., dogodio se iste godine kada i početak Drugoga svjetskog rata. Uzimajući geslo: Opus iustitie, pax! Papa na početku svoga pontifikata moli za mir u svijetu, smatrajući da mirom ništa nije izgubljeno, a da se ratom može sve izgubiti.Ovim diplomskim radom, koji se sastoji od tri poglavlja, prikazat ćemo Drugi svjetski rat i ulogu Katoličke crkve tijekom tog razdoblja, kao i njezina tadašnjeg poglavara, pape Pia XII. Prvo...
Pastoral  rastavljenih i razvedenih
Pastoral rastavljenih i razvedenih
Žarka Karoglan
Rad se bavi aktualnom temom rastave brakova i obitelji u Hrvatskoj. Ukazuje se na zabrinjavajuće činjenice smanjenog broja sklapanja brakova kao i stupanje u brak u sve kasnijoj dobi, uz statističke činjenice da su razvodi pogodili svaki treći brak. Bitni doprinos i izvornost ovoga rada su izravni razgovori s pogođenim supružnicima koji su prošli ili prolaze razvod. Kroz razgovore je izišlo na vidjelo što su sve prolazili - od fizičkog i psihičkog zlostavljanja, slabog i...
Pastoral braka i obitelji prema pobudnici Amoris laetitia  s naglaskom na obiteljske škole
Pastoral braka i obitelji prema pobudnici Amoris laetitia s naglaskom na obiteljske škole
Danijela Vranješ
Ljubav i radost među članovima obitelji proizlaze iz radosne vijesti evanđelja, i među ostalim, rezultat su svih pastoralnih napora. Ovaj diplomski rad istražuje papinske dokumente o braku i obitelji, osobito Amoris laetitie. Proučava Božji naum za čovjeka u okrilju obitelji, njegov položaj u bračnoj zajednici, te uloge i dužnosti. S druge strane, suočava se s realnim problemima i njihovim posljedicama kao zastranjenje od Božje volje u obiteljskom životu. Proučava se model...
Pastoralno djelovanje u diktaturi relativizma
Pastoralno djelovanje u diktaturi relativizma
Marija Maslov
Relativizam je postao dominantno egzistencijalno ocrtavanje ili paradigma suvremenih demokratskih i pluralističkih društava, koji tiho sustavno dokida moralna načela i kršćanske vrednote i uspijeva se nametnuti kao jedini mjerodavni način razmišljanja i življenja u suvremenom društvenom kontekstu. Rastući trend udaljavanja vjernika od Crkve i prakticiranja religioznosti u privatnosti, bez cjelovitog prihvaćanja nauka Crkve i bez dodira sa župnom zajednicom, zahtijeva...

Paginacija