Paginacija

Psihološka priprema mladića i djevojke u vidu pripreme za brak
Psihološka priprema mladića i djevojke u vidu pripreme za brak
Marija Kokanović
Ovaj psihološko-teološki diplomski rad govori o zaljubljenosti, ljubavi, seksualnim odnosima i čistoći tijela za vrijeme ljubavne veze kršćanskog mladića i djevojke. Kao katolik, svaki je mladi čovjek pozvan sačuvati dostojanstvo svoga tijela jer tijelo je hram Duha Svetoga koji je u svakome (1 Kor 6, 19), sve dok ne odluči kroz period ljubavnog odnosa da je spreman okruniti svoju ljubav brakom i tek u braku postati jedno tijelo (Post 2, 24) s partnerom. Teme rada su...
Psihološko-filozofsko-moralni problem suicida s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Psihološko-filozofsko-moralni problem suicida s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj
Matej Vereš
Ovim se diplomskim radom nastoji ukazati na bioetičke i moralno-teološke naglaske svetosti, nepovredivosti i dostojanstva ljudskog života, budući da je u zadnjih nekoliko desetljeća, trend samoubojstva u posebnom porastu i kontinuirano raste, o čemu svjedoče alarmantni podaci iz brojnih država, pa tako i iz Hrvatske. Radi potpunijeg obuhvaćanja problematike kojom se bavi, rad polazi od promatranja samoubojstva tijekom povijesti sve do suvremenih teorija samoubojstava. Nakon...
Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: intelektualna onesposobljenost i autizam
Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: intelektualna onesposobljenost i autizam
Andreja Tarle
Intelektualna onesposobljenost i autistični poremećaj dvije su razvojne poteškoće često zastupljene u današnjoj populaciji. Prisutnost te djece u svijetu i njihova borba za život ruši mišljenje društva da su takva ljudska bića nedostojna života zbog loše kvalitete života koja utječe na bračne odnose unutar obitelji te dovodi do emocionalne nestabilnosti i promijenjenog načina života koja stvara financijske probleme kako roditelja tako i društva koje se brine za njih. Iako...
Rastava i razvod braka - povijesno- pravna analiza
Rastava i razvod braka - povijesno- pravna analiza
Kristina Franjić
U radu predstavljamo rastavu i razvod braka analizirajući povijesne i pravne činjenice. Tematski je podijeljeno u pet poglavlja. Prvo i drugo poglavlje prikazuju rastavu/razvod braka počevši od biblijskog izričaja braka, kao i rastave/razvoda, pa sve do tumačenja rastave/razvoda na prostoru bivše Jugoslavije. U trećem poglavlju obrađeni su pojmovi uzeti iz Obiteljskog zakona Republike Hrvatske. Obiteljski zakon iz 1998. godine govori o rastavi braka, dok, noviji, Obiteljski zakon iz...
Ratni zločin silovanja tijekom Domovinskog rata na području Đakovačko-osječke nadbiskupije te pokušaj pružanja psihosocijalne i duhovne pomoći žrtvama
Ratni zločin silovanja tijekom Domovinskog rata na području Đakovačko-osječke nadbiskupije te pokušaj pružanja psihosocijalne i duhovne pomoći žrtvama
Sanja Kopunović Legetin
Traumatski događaj, bilo koje vrste, za sobom vuče posljedice prisutne u svakodnevnom životu traumatizirane osobe. Kao najteži oblik traumatskog iskustva navodi se onaj koji je nanesen od strane druge osobe, a među njima najokrutniji je oblik ratni zločin silovanja u kojem osoba i prije samog silovanja biva izložena više puta i na razne načine zlostavljanu kroz zarobljavanje, odvođenje u logor, odvajanje od obitelji, zastrašivanje, ponižavanje, nanošenje fizičke, psihičke i...
Razlika između spola i roda
Razlika između spola i roda
Andrea Matozan (Peša)
Rad obrađuje temu čovjekove spolnosti u svijetlu biblijske antropologije i teologije tijela Ivana Pavla II. Biblijski izvještaji prikazuju spolnost kao Božji dar, bitnu odrednicu čovjekove relacijske sposobnosti. Na tom tragu, Ivan Pavao II. donosi govor o tijelu sa naglaskom na spolnu razliku pod vidom sjedinjenja. Čovjek od početka postoji u dva spola predodređen za život u zajedništvu. Time se suprotstavlja seksualnoj revoluciji koja donosi novi govor o tijelu pod vidom...
Razmišljanja Edith Stein o ženi
Razmišljanja Edith Stein o ženi
Karmen Marjanović
Ovaj rad donosi pregled razmišljanja Edith Stein o specifičnom bitku žene i kako bi žena trebala ostvariti produktivan spoj svog obiteljskog života kao supruge i majke sa javnim i profesionalnim djelovanjem u svom izabranom zvanju. Stein opisuje razlike u naravi između muškarca i žene naglašavajući uzajamnu komplementarnost oba spola. Izlaže kako je žena okrenuta onom živom-osobnom i konkretno ljudskom što joj omogućava biti majkom svojoj djeci i suputnicom suprugu. Isti...
Razumski elementi ćudorednosti kao put do ekstatične kontemplacije u filozofiji V. S. Solovljeva i L. M. Tolstoja
Razumski elementi ćudorednosti kao put do ekstatične kontemplacije u filozofiji V. S. Solovljeva i L. M. Tolstoja
Leonnel Radinski
U vremenu koji se vodi pozitivističko–utilitarističko-hedonističkim načelima temeljne značajke filozofije Solovjeva i Tolstoja bivaju asketizam, ljubav i zavisnost od vrhunaravnog principa. Suprotstavljajući se besmislu pozitivizma i opasnostima koje on sa sobom nosi, Solovjev i Tolstoj koriste se filozofijom kao oruđem u humanizaciji ruskog društva. Ova dva autora ukazuju na nužnost nadilaženja egoizma kroz vid ljubavi koja postaje nit vodilja njihovog mišljenja. Želeći...
Red bolesničkog pomazanja. Povijesno-liturgijska analiza
Red bolesničkog pomazanja. Povijesno-liturgijska analiza
Vedran Ferko
Tema ovog rada je prikaz sakramenta bolesničkog pomazanja kroz povijest od početaka Crkve do danas. Rad je podijeljen kronološki. Prikazan je način shvaćanja bolesti i pomazanje bolesnika u Starom i u Novom zavjetu. Nakon toga izlaže se skrb za bolesne i bolesničko pomazanje u prvoj Crkvi. Tada se naglašavalo da je biskup onaj koji posvećuje ulje, dok je djelitelj mogao biti biskup, svećenik, ali i laik, pa i sâm bolesnik. Na Tridentskom saboru je točno definirano da ulje...
Religiozno hodočašće. Između duhovnih, turističkih ili komercijalnih tendencija
Religiozno hodočašće. Između duhovnih, turističkih ili komercijalnih tendencija
Marijo Žunić
U prošlosti je prema Sv. Pismu čovjek hodočastio prema svetim mjestima, traživši intenzivniju blizinu Boga. Motivi su bili (sklapanje Saveza, zavjetovanja, ozdravljenje, molitve, pokorničko putovanje itd.). Motivi današnjeg hodočašća su ponešto slična kao i u prošlosti, samo što danas čovjek ide ne samo kako bi upotpunio svoju vjeru, već često i kako bi proputovao razna mjesta i upoznao nova i važna središta, jednostavno, s namjerom kako bi „turistički“...
Religioznost i duševno zdravlje
Religioznost i duševno zdravlje
Marijana Došen
Ovaj rad se bavi pitanjem utjecaja religioznosti na duševno zdravlje čovjeka. U njemu smo ponudili odgovor na pitanje što je to duševno zdravlje i kako bi ga mogli okarakterizirati. Proučavajući temu mogli smo zaključiti kako religija pozitivno utječe na duševno zdravlje čovjeka. Ljudi koji su religiozni lakše se nose sa svakodnevnicom, lakše prihvaćaju poteškoće koje im se događaju na životnom putu, prihvaćajući te iste poteškoće s ljubavlju kao one koje su im od Boga...
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima
Marko Rajić
Ovaj rad analizira Pavlovu poslanicu Galaćanima po principima retoričkog kriticizma. Ovakav pristup biblijskim tekstovima postao je prominentan u posljednjih četrdesetak godina. Rani zagovornici ove metode djelovali su pod pretpostavkom da je Pavao pisao u skladu sa tada poznatim retoričkim priručnicima. U tom smislu, prvi dio rada propituje odnos Pavlovih poslanica i antičke retorike i literarnog svijeta. Također istražuje mogućnost prihvaćanja šireg koncepta retorike kojeg...

Paginacija