Pages

Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa
Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa
Stjepan Krešo
»Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa« naslov je diplomskog rada koji donosi egzegetsko-teološku analizu novozavjetnih slika Crkve kao zaručnice, stada i Nebeskog Jeruzalema u svjetlu najznačajnijih starozavjetnih spisa, s ekleziološkim naglaskom. Prvo poglavlje analizira ulomak iz Poslanice Efežanima Ef 5, 21-33 u kojemu Pavao dajući moralne naputke za odnose muža i žene u kršćanskoj zajednici, ujedno donosi pogled na Crkvu kao zaručnicu Kristovu, te time...
O djetinjem duhu u djelu "Odgojitelj" Klementa Aleksandrijskog
O djetinjem duhu u djelu "Odgojitelj" Klementa Aleksandrijskog
Petar Maskaljević
U ovom radu cilj nam je promišljati djetinji duh u djelu Odgojitelj Klementa Aleksandrijskog. U prvom poglavlju donijeli smo glavne crte iz Klementova života i ukratko prikazali njegova djela. Prvo poglavlje kao bitnu značajku za razumijevanje rada uzima detaljnije promišljanje o djelu Odgojitelj. U drugom poglavlju rada progovorit ćemo o Isusu kao djetetu. U Isusu se Bog objavljuje kao dijete, Sin Božji. Po krštenju Isusa Krista mi postajemo djecom Božjom. Isus Krist kao Sin Božji...
O ljubavi i boli u misli C.C. Lewisa
O ljubavi i boli u misli C.C. Lewisa
Rea Lozinjak
U radu predstavljamo poimanje ljubavi i boli sjevernoirskog mislioca Clive Staplesa Lewisa. Prvi dio ima za cilj prikazati razne vrste ljubavi, a to su: ljubav prema onome što je niže od čovjeka, storge, philia, eros i agape. Lewis želi restaurirati ljubav u modernom dobu, slikom ljubavi kakvu ju prikazuje kršćanstvo. Bog koji je čovjeka stvorio i poziva ga u nebesko zajedništvo jest Ljubav. Drugi dio rada prikazuje Lewisovo poimanje boli. Autor promatra bol u kontekstu Božje...
Od sugovornice do svjedokinje: Samarijanka i Isus u Iv 4,1-42
Od sugovornice do svjedokinje: Samarijanka i Isus u Iv 4,1-42
Julijana Profus
U ovom diplomskom radu bit će prikazan susret našega Gospodina i žene Samarijanke te će se razmatrati neki ključni dijelovi toga susreta i razgovora. Važnost ovoga rada leži u samoobjavi Isusa ženi iz poganskog naroda koja prihvaća njegovu objavu i sama postaje njegova misionarka. Kako bismo bolje razumjeli dubinu i kontekst ovog razgovora na početku rada prikazuje se tadašnji položaj žene u usporedbi s današnjim, kao i mjesto Samarija, njezin povijesni i geografski smještaj...
Odgoj mladih za krepost čistoće
Odgoj mladih za krepost čistoće
Ana Ilić
Između suvremenog poimanja ljudske seksualnosti i kršćanskog poimanja seksualnosti, postoji veliki raskorak koji je uočljiv i iz zdravorazumske perspektive. Današnja teologija ljudsku spolnost shvaća kao sveobuhvatnu, temeljnu sastavnicu čovjekove osobnosti. S druge pak strane svijet ljudsku seksualnost gleda kao nešto potrošno, svodeći ju samo na najnižu razinu, na užitak. Suvremeni način življenja spolnosti zapravo je pokazatelj dubokih praznina u osobnim vrednotama. Krepost...
Odgoj savjesti. Kršćanska savjest i dar razlučivanja
Odgoj savjesti. Kršćanska savjest i dar razlučivanja
Mario Vuk
Čovjek je središte svega stvorenoga, a savjest središte čovjeka - najskrovitija jezgra. U tom središtu, čovjek se susreće s Bogom, čiji glas progovara u njegovoj nutrini. Taj Božji glas nazivamo savjest. Čovjek posjeduje dvije razine savjesti. Prva razina podrazumijeva temeljno moralno načelo - dobro čini, a zlo izbjegavaj, a druga razina je moralna savjest koja predstavlja osobni sud o moralnosti vlastite radnje. Sud savjesti možemo razlikovati s obzirom na vrste savjesti...
Odgovorno majčinstvo
Odgovorno majčinstvo
Anamarija Skenderović
Rad na temu „Odgovorno majčinstvo: teološko-moralni pristup“ promatra odgovorno majčinstvo iz biblijske perspektive, crkvenog nauka i moralnih dilema koje nameće suvremeno društvo. U prvom dijelu rada donosimo likove starozavjetnih i novozavjetnih žena u kojima se odražava kršćanska uloga i vrijednost majčinstva, posebno analizirajući Mariju kao uzor majčinstva. Analiziraju se i dijelovi crkvenih dokumenata koji govore o majčinstvu i stavljaju crkveni nauk u kontekst vremena...
Odnos između islama i islamskog fundamentalizma
Odnos između islama i islamskog fundamentalizma
Domagoj Ezgeta
U vremenu u kojem je sve više islamskih nasilnih skupina koje su na krivi način shvatile fundamentalizam, postavlja se pitanje kako islam može nadvladati taj problem. Multikulturalnost, koja je jedno od najvažnijih obilježja današnjeg vremena, nažalost često doprinosi tom problemu, posebno kad uzmemo u obzir da se islamski narodi vrlo često ne žele prilagoditi europskim ili svjetskim državama u kojima ne predstavljaju većinski dio stanovništva. Zato u prvom dijelu rada donosimo...
Odnos između međureligijskog dijaloga i navještaja Crkve. Teološko-religijske perspektive u svjetlu misli Nikole Bižace
Odnos između međureligijskog dijaloga i navještaja Crkve. Teološko-religijske perspektive u svjetlu misli Nikole Bižace
Anamarija Ćosić
U vremenu u kojem se sve više naglašava dijalog i upoznavanje nekršćanskih religija, postavlja se pitanje kako promatrati odnos između temeljnog poslanja Crkve, misijskog poslanja i dijaloškog poslanja, koje nakon II. vatikanskog koncila u promišljanju teologa i crkvenom naučavanju zauzima značajno mjesto. Pluralizam, koji je jedno od najvažnijih obilježja ovog vremena, pogoduje shvaćanju vrijednosti dijaloga, ali rezultira i relativističkim poimanjem istine, posebice u raspravi...
Okolišna bioetika iz teološke perspektive
Okolišna bioetika iz teološke perspektive
Mateja Šapina
Na prvi pogled bismo mogli reći kako teologija i ekologija zapravo nemaju ništa zajedničko. Međutim, cilj ovoga rada jest upravo prikazati ulogu teologije u odnosu prema ekologiji, odnosno prikazati kakav to doprinos može teologija dati suvremenim zbivanjima u ekologiji.Već na prvim stranicama Knjige Postanka se progovara o stvaranju, ne samo čovjeka, nego i ostalog stvorenja, a upravo je čovjek taj koji je čuvar prirode. Teologija ima jasnu zadaću promisliti ljepotu stvorenoga, a...
Ordo Romanus Primus kao apologija restauracije autentičnog Romanitas-a u liturgijskoj obnovi koje je usljedila nakon drugog vatikanskog Sabora
Ordo Romanus Primus kao apologija restauracije autentičnog Romanitas-a u liturgijskoj obnovi koje je usljedila nakon drugog vatikanskog Sabora
Marko Ivančičević
Karakter ovog diplomskog rada jest povijesno-liturgijski, liturgijsko-komparativni, apologetski, te u neku ruku i liturgijsko-kreativni. U prvom dijelu ovog diplomskog rada, predstavljen je Ordo Romanus Primus i to u hrvatskom prijevodu s latinskog jezika. Drugi dio rada bit će liturgijsko-komparativnih značajki i u njemu će se usporediti različiti obredi. Pretstavivši prvospomenuti red, želim pomoću tog reda (i koristeći se još nekim izvorima), u trećem dijelu rada, odgovoriti na...
Papa Pio XII. i uloga Katoličke crkve u Drugom svjetskom ratu
Papa Pio XII. i uloga Katoličke crkve u Drugom svjetskom ratu
Ivana Dugandžić
Izbor novoga Rimskog prvosvećenika, pape Pia XII. godine 1939., dogodio se iste godine kada i početak Drugoga svjetskog rata. Uzimajući geslo: Opus iustitie, pax! Papa na početku svoga pontifikata moli za mir u svijetu, smatrajući da mirom ništa nije izgubljeno, a da se ratom može sve izgubiti.Ovim diplomskim radom, koji se sastoji od tri poglavlja, prikazat ćemo Drugi svjetski rat i ulogu Katoličke crkve tijekom tog razdoblja, kao i njezina tadašnjeg poglavara, pape Pia XII. Prvo...

Pages