Pages

Laici i navjestiteljska služba Crkve
Laici i navjestiteljska služba Crkve
Marija Mikulić
U ovom diplomskom radu obradit će se ulogu vjernika laika u naučiteljskoj službi Crkve. Krist je Crkvi povjerio poklad vjere da objavljenu istinu čuva, dublje istražuje, naviješta i tumači (usp. kan. 747.). Primarna joj je zadaća naučavanje o kojoj Zakonik kanonskog prava govori u III. knjizi. Zahvaljujući Drugom vatikanskom saboru počelo se promišljati o Crkvi kao zajednici. Jedan je od najvažnijih dokumenata tog sabora Lumen gentium koji prvi jasno i cjelovito progovara o...
Lektorat i akolitat. Povijesni razvoj i današnje ustrojstvo
Lektorat i akolitat. Povijesni razvoj i današnje ustrojstvo
Bogdan Rudinski
Ovaj rad ima za cilj predstaviti dvije liturgijske službe, lektorat i akolitat, te se donosi njihov povijesni pregled i moguće perspektive. Rad je podijeljen na četiri dijela. Na samom početku rada opisuje se nastanak lektorata i akolitata, njihov razvoj i zadaće u ranom kršćanstvu, pa sve do desetoga stoljeća, kako na Zapadu, tako i na Istoku. Drugi dio rada svoje temelje ima na tridentskoj reformi liturgije. Ove službe su ovdje predstavljene kao prijelazni stupnjevi do...
Lik Blažene Djevice Marije kod sv. Ivana Pavla II.
Lik Blažene Djevice Marije kod sv. Ivana Pavla II.
Blaž Jokić
Prošlo stoljeće za Crkvu bilo je vrijeme borbe; borbe za vlastitu egzistenciju i identitet. U tom vremenu Bog Crkvi rađa istinskog pastira, jer je 1978. za Petrovog nasljednika izabran krakovski biskup, Karol Józef Wojtyła, koji je uzeo ime Ivan Pavao II. Osoba pokojnog Pape povezuje se uz mnoge teme koje su vezane za moderna previranja, mnogima od njih je darovao svoj veliki obol. Etika, bioetika, moral, socijalni nauk Crkve, pitanje Crkve u suvremenom svijetu i još mnoge druge teme...
Lik blaženog Ivana Merza u Katoličkoj Crkvi i njegova promišljanja o papinskoj službi i liturgiji
Lik blaženog Ivana Merza u Katoličkoj Crkvi i njegova promišljanja o papinskoj službi i liturgiji
Ivan Lovrić
Svoju katoličku vjeru i kršćansku pripadnost Ivan Merz kroz cijeli svoj život shvaća kao životno zvanje i poziv trajno svjedočiti za Krista, kako i sam kaže: „Katolička vjera jeste moje životno zvanje.“ Njegova vjera u Krista izgrađena je na čvrstim temeljima ugrađenima u vjeru Crkve. Snažna duhovnost, euharistijski i liturgijski život, stabilnost i čvrstoća vjere samo su neke od odlika ovog pionira laičkoga pokreta u Hrvatskoj. Kao laik mogao bi stati uz bok mnogim...
Lik i djelo biskupa Josipa Jurja Strossmayera  u mađarskoj historiografiji
Lik i djelo biskupa Josipa Jurja Strossmayera u mađarskoj historiografiji
Robert Almaši
Autor u ovom radu opisuje lik biskupa Josipa Jurja Strossmayera u mađarskoj historiografiji i arhivskoj građi. Čini to na način da sabranu literaturu koja je na mađarskom jeziku prevodi na hrvatski. Budući da lik biskupa Strossmayera nije sustavno obrađen ni u jednoj literarnoj jedinici na mađarskom jeziku, ova studija jest doprinos Strossmayerovom korpusu na hrvatskom jeziku onako kako to vide mađarski povjesničari. Autor nastoji biti objektivan, činjenično iznosi informacije...
Liturgijski spomendan svete Marte
Liturgijski spomendan svete Marte
Marta Lovrić
U ovom radu donosimo Liturgijski spomendan Svete Marte. Rad je podijeljen u tri dijela s podnaslovima. U prvom dijelu prikazan je lik Marte iz Betanije, sestre Lazara i Marije, kako je prikazan u Novom zavjetu te legendarni životopisi, čašćenje i prikazivanje svetice. U drugom dijelu prikazat ćemo teologiju misnih molitava (zborna, darovna, popričesna) o spomendanu Svete Marte. Misne molitve donosimo na latinskom i hrvatskom jeziku te ćemo izdvojiti glavne naglaske. U molitvama se...
Liturgijsko slavlje Prve nedjelje korizme (ciklus "A")
Liturgijsko slavlje Prve nedjelje korizme (ciklus "A")
Matea Akšamović
U ovom radu prikazujemo liturgijsko slavlje Prve nedjelje korizme (ciklus „A“) pod kojim se slavi obred izbora ili upisa imena katekumena. Rad je podijeljen u dva glavna dijela. U prvom donosimo povijesni pregled korizmenoga vremena odnosno nastanak i formiranje korizme u rimskoj liturgiji, razvoj katekumenske liturgije od samih početaka, preko obrednika iz 1614., pa do katekumenskih obreda prema važećem Redu pristupa odraslih u kršćanstvo. U drugom dijelu prikazujemo bogoslužje...
Ljubav prema strancu kroz udomljavanje i posvajanje
Ljubav prema strancu kroz udomljavanje i posvajanje
Brigita Kukuruzović
Cilj je ovoga rada prikazati posvajanje i udomljavanje kao osobit način kršćanskog služenja, a koji se sastoji u prihvaćanju stranca kao ljubljenog Božjeg djeteta, bilo da se radi o djetetu ili odrasloj osobi. Kako bismo bolje razumjeli kršćanski pogled i Božju zapovijed ljubavi prema strancu, moramo krenuti s biblijsko-povijesnim pregledom Starog i Novog Zavjeta. Vidimo utjecaj drevnog Bliskog Istoka, kao i grčko-rimskog svijeta na izraelski narod, ali i to da Bog zahtijeva više....
Maksimilijan Kolbe i Edith Stein - sveci Auschwitza
Maksimilijan Kolbe i Edith Stein - sveci Auschwitza
Josipa Posavac
Tema rada predstavlja život dvaju svetaca, Maksimilijana Kolbea i Edith Stein, koji su svoj život položili mučeničkom smrću u koncentracijskom logoru Auschwitzu. Rad je podijeljen u četiri dijela. Nakon pregleda opće političke situacije u Europi i Crkvi prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata u prvom dijelu, rad govori općenito o mučeništvu, o Isusu Kristu kao prauzroku mučenika te o kršćanskom mučeniku ljubitelju života. Treće dio predstavlja život, djelo i mučeništvo...
Marija Magdalena  - "Apostola Apostolorum". Egzegetsko-teološki studij Iv 20, 11-8 u komunikacijskoj perspektivi
Marija Magdalena - "Apostola Apostolorum". Egzegetsko-teološki studij Iv 20, 11-8 u komunikacijskoj perspektivi
Magdalena Svoboda
Diplomski rad pod naslovom »Marija Magdalena – ’Apostola apostolorum’« posvećen je analizi osobe i uloge Marije Magdalene u ranoj kršćanskoj zajednici koja i vjernicima današnjeg vremena može biti i jest model vjernog nasljedovanja Uskrsloga i autentičnog vršenja povjerena poslanja u Crkvi i svijetu. U prvom dijelu rada donosimo prikaz Marije Magdalene u pojedinim apokrifnim spisima, oslikavajući probleme prvih kršćanskih zajednica. Drugi dio posvećen je Mariji Magdaleni u...
Marija u Ivanovu evanđelju
Marija u Ivanovu evanđelju
Dejan Komjat
»Marija u Ivanovu evanđelju« tema je diplomskog rada koji je posvećen ulozi i poslanju Blažene Djevice Marije u Iv 2, 1-12 i Iv 19, 25-27. Prvi dio rada donosi kratki prikaz Marijina lika i djela u sinoptičkim evanđeljima i u Evanđelju po Ivanu koji ima za cilj ukazati na sličnosti i razlike, te posebnosti svakog pojedinog evanđeliste s obzirom na izvješća o Blaženoj Djevici Mariji. Drugi, središnji dio, posvećen je detaljnijoj egzegetsko-teološkoj analizi izvješća o...
Marija u Lukinom evanđelju
Marija u Lukinom evanđelju
Antonio Pekić
Poznato je da je Marija prije anđelova dolaska bila djevojka, koja je svoje djetinjstvo proživjela u gradu Nazaretu. Možemo pretpostaviti da je kao obična djevojka kroz odrastanje imala u svojim mislima i sliku svoga života, ali sigurno nikada nije pomišljala da će joj život zahvatiti Božja intervencija. Da se nije nadala tolikoj promjeni svoga života, svjedoči i njezina smetenost na Gabrijelov neuobičajen pozdrav kao i navještaj da će po Duhu Svetom začeti dijete. Iako ...

Pages