Pages

Poslanje katoličkih udruga: između stvarnosti i očekivanja. Prikaz djelovanja katoličkih udruga s područja Đakovačko-osječke (nad)biskupije
Poslanje katoličkih udruga: između stvarnosti i očekivanja. Prikaz djelovanja katoličkih udruga s područja Đakovačko-osječke (nad)biskupije
Ivana Žavcar
Katoličke udruge okupljaju katolike s ciljem posvećivanja svijeta kroz razne oblike apostolata. Vjernici laici, kao dionici ovoga svijeta, dužni su djelovati u njemu odgovarajući na kršćanski poziv širenjem i ostvarivanjem Kraljevstva Božjega. Povijesno gledajući, katoličke udruge organizirano počinju djelovati u Europi početkom dvadesetoga stoljeća, većinom kao radnička udruženja koja se kasnije formiraju u udruženja različitih apostolata. Skup organiziranog djelovanja...
Posttraumatski stresni poremećaj
Posttraumatski stresni poremećaj
Vlatko Glavaš
Ritam života današnjeg čovjeka ubrzan je i mnogi ne obraćaju pažnju na vlastito psihološko stanje. Posljedica toga je nakupljanje traumatskih ili stresnih događaja u ljudima. Stres ili trauma tumači se kao događaj izvan uobičajenog ljudskog iskustva. Jedan oblik bolesti koji se u vezi s time javlja je posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). PTSP zahvaća oboljelu osobu u cjelini djelujući na sve aspekte razvoja osobe, odnosno biološke, psihološke i socijalne aspekte....
Potres - traumatsko iskustvo i prilika za jačanje otpornosti putem duhovnosti
Potres - traumatsko iskustvo i prilika za jačanje otpornosti putem duhovnosti
Martina Ganjto
Ovaj diplomski rad govori o traumatskom iskustvu i utjecaju duhovnosti na otpornost onih koji su doživjeli traumu. U Petrinji su se u prosincu 2020. godine dogodili razorni potresi od kojih se jedan osjetio na području cijele Republike Hrvatske i u okolnim zemljama. Kao posljedice potresa izgubljeni su životi i mnogi ljudi ostali su bez obiteljskih domova. Sve to može utjecati na mentalno zdravlje ljudi. Ovo djelo usmjereno je prvenstveno na prepoznavanje duhovnosti kao djelotvornog i...
Povijesno - pravni nastanak i razvoj velikih sjemeništa
Povijesno - pravni nastanak i razvoj velikih sjemeništa
Dominik Nedeljković
Tema diplomskog rada je sustavni prikaz nastanka i razvoja velikih sjemeništa temeljem povijesnih datosti i pravnih činjenica. Rad je tematski podijeljen u tri poglavlja u kojima se opisno - komparativnom metodom nastoji prikazati tema diplomskoga rada. Prvo poglavlje odnosi se na povijest velikih sjemeništa, od početaka kršćanstva, preko Tridentskog sabora do II. vatikanskog sabora i današnjih dana. Uz povijesne činjenice u poglavlju navedeni su i pojedini pravni dokumenti koji...
Povijesno-pravna analiza Rimske Kurije
Povijesno-pravna analiza Rimske Kurije
Martina Perak
U prvim stoljećima Crkve rimski prvosvećenici izrazili su potrebu za pomoćnicima jer nitko sam ne može savršeno izvršavati sve poslove, posebice ako ih ima više ili ako su značajniji. Tako se javila potreba za oblikovanjem i organizacijom Rimske kurije, a njezino uređenje rezultat je dugotrajnog procesa. Kao što i sam naslov kaže, ovaj rad posvećen je povijesno-pravnoj analizi Rimske kurije. Rad je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju prikazan je pojam Rimske kurije....
Prava i obveze roditelja i djece, civilno i kanonsko zakonodavstvo
Prava i obveze roditelja i djece, civilno i kanonsko zakonodavstvo
Mateja Marinović
U ovom radu prikazat ćemo prava i obveze roditelja i djece u civilnom i kanonskom zakonodavstvu. Rad se sastoji od tri poglavlja. Prvo poglavlje donosi kronološki pregled razvoja dječjih prava u međunarodnim dokumentima i dokumentima Vijeća Europe. Najveći naglasak je na prvoj Deklaraciji o dječjim pravima donesenoj u Ženevi 1924. godine zbog njezinog doprinosa u donošenju svih dokumenata do današnjeg dana i na Konvenciji o pravima djeteta donesenoj 1989. godine zbog njezinog...
Prava pobožnost prema Lk 18, 9-14
Prava pobožnost prema Lk 18, 9-14
Josip Petričević
Govoreći o paraboli, prvo na što pomislimo je Novi zavjet, odnosno Isusove prispodobe. No parabola kao termin je korišten još u staroj Grčkoj, točnije kod Aristotela. Parabola je definirana kao retorički termin i korištena u retorici grčkih filozofa i političara. Retorika i njeno izučavanje je bila jedna od najvažnijih i najcjenjenijih disciplina u to doba, a parabola je bila dio retorike Parabola u Bibliji je definirana kao književna vrsta i zbog toga trebamo vidjeti gdje je...
Pravno-povijesni prikaz župe sv. Martina u Virju tijekom 20. stoljeća
Pravno-povijesni prikaz župe sv. Martina u Virju tijekom 20. stoljeća
Ivan Rerih
Dvadeseto stoljeće obilježeno je radikalnim promjenama u načinu života čitava svijeta. Dva svjetska rata, stalne migracije stanovništva i jačanje liberalizma samo su neki od događaja koji su obilježili dvadeseto stoljeće. Sva ta događanja nisu zaobišla ni život Crkve u svijetu, a ni život Crkve u Hrvatskoj. Župe su temeljna jedinica Crkve, a njihov život najbolje može prikazati stanje Crkve u tom periodu. Kao što i sam naslov govori, rad je posvećen prikazu Župe...
Pravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi
Pravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi
Marina Ivković
U ovom radu se analizira fenomen homoseksualnosti, pokušava odrediti njezin pojam i vrste te pronaći uzroke. Želi se ukazati na njezino povijesno postojanje u raznim društvima i na današnje agresivno širenje homoseksualnosti kao opravdanog stava. Naglasivši najprije osnovne istine o spolnosti i spolnom identitetu u početku se ispituje fenomenologija homoseksualnosti i pokušava joj se dati odrednica. Potom se utvrđuje njezina opstojnost kroz povijest u svim poznatim društvima i...
Prezbitersko ređenje u Istočnoj i Zapadnoj tradiciji
Prezbitersko ređenje u Istočnoj i Zapadnoj tradiciji
Anita Lučić
Istočna i Zapadna crkva, iako na prvi pogled različite, imaju mnogo sličnosti. Upravo i je cilj ovoga rada prikazati sličnosti ove dvije Crkve, posebno sličnosti u sakramentu svetoga reda. Poznato nam je da svaka religija ima osobe koje u ime naroda prinose žrtve Bogu i obavljaju obrede, navedene osobe koje polaganjem ruku primaju sakrament svetoga reda, poznate su nam kao svećenici. Iz dosadašnjeg iskustva vidimo kako je pojam svećeništva, tj. njegova bit mnogima nepoznanica....
Priprava darova u Euharistiji
Priprava darova u Euharistiji
Agata Petras
U ovom radu donosimo obred priprave darova kojim započinje drugi dio svete mise, euharistijska služba. Tema je obrađena najprije kroz biblijski aspekt, potom kroz povijesni aspekt, pa praktično-liturgijski aspekt te na posljetku i kroz aspekt današnjih obreda koja je još uvijek pod velikim utjecajem Drugog vatikanskog koncila. Iz biblijskog aspekta ukratko otkrivamo mentalitet starozavjetnog doba, ondašnje shvaćanje žrtve te proročke opomene krivog shvaćanja i pristupa, dok u...
Prividne sličnosti ideje reinkarnacije i vjere u uskrsnuće
Prividne sličnosti ideje reinkarnacije i vjere u uskrsnuće
Marija Lučić
Tema reinkarnacije ne prestaje biti aktualna u spektru religioznosti suvremenog čovjeka. Razne sekte i sljedbe reinkarnaciju prikazuju kao pozitivno i nužno vjerovanje, kao što je vidljivo, npr., u New Ageu, danas vrlo aktualnoj novoj religioznosti. Vjerovanje u reinkarnaciju pokazuje se zanimljivim i popularnim posebno kod mladih bogotražitelja. To nas je motiviralo da u ovome radu obradimo ideju reinkarnacije napose u njezinoj prividnoj sličnosti s nekim sadržajima vjere Crkve u...

Pages