master's thesis
About Childlike Spirit in the Work Paedagogus by Clement of Alexandria

Petar Maskaljević (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Systematic Teology
Chair of Dogmatic Theology
Metadata
TitleO djetinjem duhu u djelu "Odgojitelj" Klementa Aleksandrijskog
AuthorPetar Maskaljević
Mentor(s)Ivica Raguž (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu cilj nam je promišljati djetinji duh u djelu Odgojitelj Klementa Aleksandrijskog. U prvom poglavlju donijeli smo glavne crte iz Klementova života i ukratko prikazali njegova djela. Prvo poglavlje kao bitnu značajku za razumijevanje rada uzima detaljnije promišljanje o djelu Odgojitelj. U drugom poglavlju rada progovorit ćemo o Isusu kao djetetu. U Isusu se Bog objavljuje kao dijete, Sin Božji. Po krštenju Isusa Krista mi postajemo djecom Božjom. Isus Krist kao Sin Božji je onaj koji poziva čovjeka na obraćenje, a to obraćenje podrazumijeva sinovski odnos s Bogom. U trećem poglavlju rada koje je i središnje poglavlje progovorili smo o djeci Božjoj, tj. kako biti dijete Božje. Govorili smo o djeci Božjoj u Kristu. Mi smo očeva djeca po Isusu Kristu, njegovu Prvorođencu. Kršćanski je odgoj nasljedovanje Krista i dozrijevanje u njegovoj punini. Po Isusu Kristu, Sinu Božjemu i mi smo djeca Božja, sinovi u Sinu. U četvrtom poglavlju progovorili smo i o svetosti djece Božje. Klement također govori o poslušnosti djece Božje prema Logosu. Govorili smo i o djetinjoj pobožnosti. Ovdje smo prikazali Klementovo promišljanje o daru pobožnosti. Duh Sveti iznova potvrđuje u nama ovo radosno uvjerenje. Ovim darom postižemo nadnaravnu bliskost s Gospodinom i obraćamo mu se kao djeca. Progovorili smo i o „hrani djece Božje“, kako ju Klement shvaća: mlijeko za duhovne bebe, tvrdu hranu za duhovno zrele i kruh za svakoga. Dotaknuli smo temu o ponašanju djece Božje gdje Klement piše o raznim neumjerenostima i grijesima, te daje upute kako se treba ponašati u određenim situacijama. Na koncu rada ponovno ističemo bitne odrednice djetinjeg duha kod Klementa Aleksandrijskog čime zaključujemo ovaj rad.
KeywordsClement of Alexandria Instructor God as a child a child of God childlike spirit
Parallel title (English)About Childlike Spirit in the Work Paedagogus by Clement of Alexandria
Committee MembersSuzana Vuletić (committee chairperson)
Zvonko Pažin (committee member)
Ivica Raguž (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Systematic Teology
Chair of Dogmatic Theology
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Dogmatic Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-05
Parallel abstract (English)
The purpose of this work is to consider childlike spirit in the work Paedagogus by Clement of Alexandria. In the first part some basic information on Clement’s life and his bibliography are introduced. Detailed research of Clement’s Paedagogus and depiction of Christ as the Instructor, which are thematised in the first paragraph, are crucial features for understanding the work as a whole. In the second part of the paper Christ is depicted as a child. God reveals Himself through Jesus as a child, the Son of God. Through Christ’s christening we become the children of God. Jesus Christ as the Son of God is the one that invites humans to conversion, and that conversion means a son-and-father relationship with God. In the third part of the paper, which is the focal point of this work, there is some word about the children of God, specifically, how to be a God’s child. Being a child of God in Christ is discussed in the first paragraph of the third part. We are all children of God in Jesus Christ, his firstborn. Christian upbringing means inheriting Christ and growing in his fullness. In Jesus Christ, the Son of God, we are also God’s children, sons of the Son. In the fourth part sanctity of God’s children is discussed. Fourth, children’s piety. Clement also talks about obedience og God’s children towards Logos. We also discussed children’s piety. Clement’s view on the gift of piety is explained in this paragraph. The Holy Spirit repeatedly confirms this joyous belief within us. Through this gift we accomplish great closeness to God, and we speak to him as His children. We also talked about “food of God’s children”, and how Clement perceives it: milk for spiritual babies, solid food for spiritually mature, and bread for everybody. Matter of God’s children’s behaviour is also touched upon here. Clement writes about different kinds of intemperance and sins, while also giving instructions on how to behave in particular situations. In the end, important traits of childlike spirit according to Clement of Alexandria are accentuated which concludes this paper.
Parallel keywords (Croatian)Klement Aleksandrijski Odgojitelj Bog kao dijete dijete Božje djetinji duh
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:028769
CommitterAnkica Landeka