Pages

Poslanje katoličkih udruga: između stvarnosti i očekivanja. Prikaz djelovanja katoličkih udruga s područja Đakovačko-osječke (nad)biskupije
Poslanje katoličkih udruga: između stvarnosti i očekivanja. Prikaz djelovanja katoličkih udruga s područja Đakovačko-osječke (nad)biskupije
Ivana Žavcar
Katoličke udruge okupljaju katolike s ciljem posvećivanja svijeta kroz razne oblike apostolata. Vjernici laici, kao dionici ovoga svijeta, dužni su djelovati u njemu odgovarajući na kršćanski poziv širenjem i ostvarivanjem Kraljevstva Božjega. Povijesno gledajući, katoličke udruge organizirano počinju djelovati u Europi početkom dvadesetoga stoljeća, većinom kao radnička udruženja koja se kasnije formiraju u udruženja različitih apostolata. Skup organiziranog djelovanja...
Posttraumatski stresni poremećaj
Posttraumatski stresni poremećaj
Vlatko Glavaš
Ritam života današnjeg čovjeka ubrzan je i mnogi ne obraćaju pažnju na vlastito psihološko stanje. Posljedica toga je nakupljanje traumatskih ili stresnih događaja u ljudima. Stres ili trauma tumači se kao događaj izvan uobičajenog ljudskog iskustva. Jedan oblik bolesti koji se u vezi s time javlja je posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). PTSP zahvaća oboljelu osobu u cjelini djelujući na sve aspekte razvoja osobe, odnosno biološke, psihološke i socijalne aspekte....
Povijesno - pravni nastanak i razvoj velikih sjemeništa
Povijesno - pravni nastanak i razvoj velikih sjemeništa
Dominik Nedeljković
Tema diplomskog rada je sustavni prikaz nastanka i razvoja velikih sjemeništa temeljem povijesnih datosti i pravnih činjenica. Rad je tematski podijeljen u tri poglavlja u kojima se opisno - komparativnom metodom nastoji prikazati tema diplomskoga rada. Prvo poglavlje odnosi se na povijest velikih sjemeništa, od početaka kršćanstva, preko Tridentskog sabora do II. vatikanskog sabora i današnjih dana. Uz povijesne činjenice u poglavlju navedeni su i pojedini pravni dokumenti koji...
Prava pobožnost prema Lk 18, 9-14
Prava pobožnost prema Lk 18, 9-14
Josip Petričević
Govoreći o paraboli, prvo na što pomislimo je Novi zavjet, odnosno Isusove prispodobe. No parabola kao termin je korišten još u staroj Grčkoj, točnije kod Aristotela. Parabola je definirana kao retorički termin i korištena u retorici grčkih filozofa i političara. Retorika i njeno izučavanje je bila jedna od najvažnijih i najcjenjenijih disciplina u to doba, a parabola je bila dio retorike Parabola u Bibliji je definirana kao književna vrsta i zbog toga trebamo vidjeti gdje je...
Pravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi
Pravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi
Marina Ivković
U ovom radu se analizira fenomen homoseksualnosti, pokušava odrediti njezin pojam i vrste te pronaći uzroke. Želi se ukazati na njezino povijesno postojanje u raznim društvima i na današnje agresivno širenje homoseksualnosti kao opravdanog stava. Naglasivši najprije osnovne istine o spolnosti i spolnom identitetu u početku se ispituje fenomenologija homoseksualnosti i pokušava joj se dati odrednica. Potom se utvrđuje njezina opstojnost kroz povijest u svim poznatim društvima i...
Prezbitersko ređenje u Istočnoj i Zapadnoj tradiciji
Prezbitersko ređenje u Istočnoj i Zapadnoj tradiciji
Anita Lučić
Istočna i Zapadna crkva, iako na prvi pogled različite, imaju mnogo sličnosti. Upravo i je cilj ovoga rada prikazati sličnosti ove dvije Crkve, posebno sličnosti u sakramentu svetoga reda. Poznato nam je da svaka religija ima osobe koje u ime naroda prinose žrtve Bogu i obavljaju obrede, navedene osobe koje polaganjem ruku primaju sakrament svetoga reda, poznate su nam kao svećenici. Iz dosadašnjeg iskustva vidimo kako je pojam svećeništva, tj. njegova bit mnogima nepoznanica....
Priprava darova u Euharistiji
Priprava darova u Euharistiji
Agata Petras
U ovom radu donosimo obred priprave darova kojim započinje drugi dio svete mise, euharistijska služba. Tema je obrađena najprije kroz biblijski aspekt, potom kroz povijesni aspekt, pa praktično-liturgijski aspekt te na posljetku i kroz aspekt današnjih obreda koja je još uvijek pod velikim utjecajem Drugog vatikanskog koncila. Iz biblijskog aspekta ukratko otkrivamo mentalitet starozavjetnog doba, ondašnje shvaćanje žrtve te proročke opomene krivog shvaćanja i pristupa, dok u...
Prividne sličnosti ideje reinkarnacije i vjere u uskrsnuće
Prividne sličnosti ideje reinkarnacije i vjere u uskrsnuće
Marija Lučić
Tema reinkarnacije ne prestaje biti aktualna u spektru religioznosti suvremenog čovjeka. Razne sekte i sljedbe reinkarnaciju prikazuju kao pozitivno i nužno vjerovanje, kao što je vidljivo, npr., u New Ageu, danas vrlo aktualnoj novoj religioznosti. Vjerovanje u reinkarnaciju pokazuje se zanimljivim i popularnim posebno kod mladih bogotražitelja. To nas je motiviralo da u ovome radu obradimo ideju reinkarnacije napose u njezinoj prividnoj sličnosti s nekim sadržajima vjere Crkve u...
Priziv savjesti
Priziv savjesti
Vjekoslav Šarčević
Savjest je vrlo kompleksna stvarnost u čovjeku te zadobiti cjelokupnu sliku o njoj zahtijeva sagledavanje savjesti kroz različite pristupe. Filozofija na temelju različitih antropologija donosi i različite definicije savjesti. Ona savjest najčešće poima kao praktični razum, kao svijest o dobru ili zlu ili generalno gledano kao spoznajno racionalnu datost. U diplomskom radu želi se stoga obraditi pitanje prigovora savjesti iz teološke perspektive. U prvom dijelu rada, polazeći od...
Pro Life inicijative u promicanju moralnih vrijednosti života
Pro Life inicijative u promicanju moralnih vrijednosti života
Ljubica Kovač
Suvremeno doba može se pohvaliti mnogim tehničkim i medicinskim postignućima, ali kada je riječ o promoviranju temeljnih moralnih vrijednosti ljudskog života , a napose u njegovom začetnom stadiju, tu je čovječanstvo danas zakazalo. I možemo slobodno ustvrditi da nikada kao danas vrijednosti braka i obitelji nisu bili toliko ugroženi. To se napose vidi u sukobljenim stajalištima Pro Life inicijativa te Pro Choice pokreta. U doba ugroženosti ljudskog života potrebno je naći sve...
Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na akoholizam među mladima
Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na akoholizam među mladima
Bernarda Barić
Ovaj diplomski rad govori o temi alkoholizma, te njegovoj problematici u današnjem svijetu. Alkoholizam je bolest, a prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije „alkoholizam je socijalno – medicinski problem koji nastaje zbog zloupotrebe alkoholnih pića u tolikoj mjeri da osoba koja pije zbog toga zapada u zdravstvene i druge probleme, a stvara probleme i sredini u kojoj živi“. Cilj ovog rada je prikazati alkoholizam kao zdravstveni problem, nastanak bolesti, razvoj, te...
Progoni crkvenih Otaca
Progoni crkvenih Otaca
Matej Martinović
Ovaj rad prikazuje progon nekih crkvenih Otaca, koji su se spletom društveno političko religioznih okolnosti našli kao objekt ljudske zloće i nepravde. Izlaganje kreće od čovjeka kao bića, koje je sastavljeno od duše i tijela, čije će nas komponente dovesti do izvornog problema, a on je odnos dobra i zla. Biblijsko shvaćanje progona čovjeka samo će na trenutak osvijetliti kroz borbu Sotone, zlih sila i Boga, što će u konačnici poslužiti za osvjetljavanje zadanog cilja ovog...

Pages