Pages

Prava pobožnost prema Lk 18, 9-14
Prava pobožnost prema Lk 18, 9-14
Josip Petričević
Govoreći o paraboli, prvo na što pomislimo je Novi zavjet, odnosno Isusove prispodobe. No parabola kao termin je korišten još u staroj Grčkoj, točnije kod Aristotela. Parabola je definirana kao retorički termin i korištena u retorici grčkih filozofa i političara. Retorika i njeno izučavanje je bila jedna od najvažnijih i najcjenjenijih disciplina u to doba, a parabola je bila dio retorike Parabola u Bibliji je definirana kao književna vrsta i zbog toga trebamo vidjeti gdje je...
Pravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi
Pravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi
Marina Ivković
U ovom radu se analizira fenomen homoseksualnosti, pokušava odrediti njezin pojam i vrste te pronaći uzroke. Želi se ukazati na njezino povijesno postojanje u raznim društvima i na današnje agresivno širenje homoseksualnosti kao opravdanog stava. Naglasivši najprije osnovne istine o spolnosti i spolnom identitetu u početku se ispituje fenomenologija homoseksualnosti i pokušava joj se dati odrednica. Potom se utvrđuje njezina opstojnost kroz povijest u svim poznatim društvima i...
Prezbitersko ređenje u Istočnoj i Zapadnoj tradiciji
Prezbitersko ređenje u Istočnoj i Zapadnoj tradiciji
Anita Lučić
Istočna i Zapadna crkva, iako na prvi pogled različite, imaju mnogo sličnosti. Upravo i je cilj ovoga rada prikazati sličnosti ove dvije Crkve, posebno sličnosti u sakramentu svetoga reda. Poznato nam je da svaka religija ima osobe koje u ime naroda prinose žrtve Bogu i obavljaju obrede, navedene osobe koje polaganjem ruku primaju sakrament svetoga reda, poznate su nam kao svećenici. Iz dosadašnjeg iskustva vidimo kako je pojam svećeništva, tj. njegova bit mnogima nepoznanica....
Priprava darova u Euharistiji
Priprava darova u Euharistiji
Agata Petras
U ovom radu donosimo obred priprave darova kojim započinje drugi dio svete mise, euharistijska služba. Tema je obrađena najprije kroz biblijski aspekt, potom kroz povijesni aspekt, pa praktično-liturgijski aspekt te na posljetku i kroz aspekt današnjih obreda koja je još uvijek pod velikim utjecajem Drugog vatikanskog koncila. Iz biblijskog aspekta ukratko otkrivamo mentalitet starozavjetnog doba, ondašnje shvaćanje žrtve te proročke opomene krivog shvaćanja i pristupa, dok u...
Prividne sličnosti ideje reinkarnacije i vjere u uskrsnuće
Prividne sličnosti ideje reinkarnacije i vjere u uskrsnuće
Marija Lučić
Tema reinkarnacije ne prestaje biti aktualna u spektru religioznosti suvremenog čovjeka. Razne sekte i sljedbe reinkarnaciju prikazuju kao pozitivno i nužno vjerovanje, kao što je vidljivo, npr., u New Ageu, danas vrlo aktualnoj novoj religioznosti. Vjerovanje u reinkarnaciju pokazuje se zanimljivim i popularnim posebno kod mladih bogotražitelja. To nas je motiviralo da u ovome radu obradimo ideju reinkarnacije napose u njezinoj prividnoj sličnosti s nekim sadržajima vjere Crkve u...
Priziv savjesti
Priziv savjesti
Vjekoslav Šarčević
Savjest je vrlo kompleksna stvarnost u čovjeku te zadobiti cjelokupnu sliku o njoj zahtijeva sagledavanje savjesti kroz različite pristupe. Filozofija na temelju različitih antropologija donosi i različite definicije savjesti. Ona savjest najčešće poima kao praktični razum, kao svijest o dobru ili zlu ili generalno gledano kao spoznajno racionalnu datost. U diplomskom radu želi se stoga obraditi pitanje prigovora savjesti iz teološke perspektive. U prvom dijelu rada, polazeći od...
Pro Life inicijative u promicanju moralnih vrijednosti života
Pro Life inicijative u promicanju moralnih vrijednosti života
Ljubica Kovač
Suvremeno doba može se pohvaliti mnogim tehničkim i medicinskim postignućima, ali kada je riječ o promoviranju temeljnih moralnih vrijednosti ljudskog života , a napose u njegovom začetnom stadiju, tu je čovječanstvo danas zakazalo. I možemo slobodno ustvrditi da nikada kao danas vrijednosti braka i obitelji nisu bili toliko ugroženi. To se napose vidi u sukobljenim stajalištima Pro Life inicijativa te Pro Choice pokreta. U doba ugroženosti ljudskog života potrebno je naći sve...
Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na akoholizam među mladima
Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na akoholizam među mladima
Bernarda Barić
Ovaj diplomski rad govori o temi alkoholizma, te njegovoj problematici u današnjem svijetu. Alkoholizam je bolest, a prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije „alkoholizam je socijalno – medicinski problem koji nastaje zbog zloupotrebe alkoholnih pića u tolikoj mjeri da osoba koja pije zbog toga zapada u zdravstvene i druge probleme, a stvara probleme i sredini u kojoj živi“. Cilj ovog rada je prikazati alkoholizam kao zdravstveni problem, nastanak bolesti, razvoj, te...
Progoni crkvenih Otaca
Progoni crkvenih Otaca
Matej Martinović
Ovaj rad prikazuje progon nekih crkvenih Otaca, koji su se spletom društveno političko religioznih okolnosti našli kao objekt ljudske zloće i nepravde. Izlaganje kreće od čovjeka kao bića, koje je sastavljeno od duše i tijela, čije će nas komponente dovesti do izvornog problema, a on je odnos dobra i zla. Biblijsko shvaćanje progona čovjeka samo će na trenutak osvijetliti kroz borbu Sotone, zlih sila i Boga, što će u konačnici poslužiti za osvjetljavanje zadanog cilja ovog...
Psihološka priprema mladića i djevojke u vidu pripreme za brak
Psihološka priprema mladića i djevojke u vidu pripreme za brak
Marija Kokanović
Ovaj psihološko-teološki diplomski rad govori o zaljubljenosti, ljubavi, seksualnim odnosima i čistoći tijela za vrijeme ljubavne veze kršćanskog mladića i djevojke. Kao katolik, svaki je mladi čovjek pozvan sačuvati dostojanstvo svoga tijela jer tijelo je hram Duha Svetoga koji je u svakome (1 Kor 6, 19), sve dok ne odluči kroz period ljubavnog odnosa da je spreman okruniti svoju ljubav brakom i tek u braku postati jedno tijelo (Post 2, 24) s partnerom. Teme rada su...
Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: intelektualna onesposobljenost i autizam
Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: intelektualna onesposobljenost i autizam
Andreja Tarle
Intelektualna onesposobljenost i autistični poremećaj dvije su razvojne poteškoće često zastupljene u današnjoj populaciji. Prisutnost te djece u svijetu i njihova borba za život ruši mišljenje društva da su takva ljudska bića nedostojna života zbog loše kvalitete života koja utječe na bračne odnose unutar obitelji te dovodi do emocionalne nestabilnosti i promijenjenog načina života koja stvara financijske probleme kako roditelja tako i društva koje se brine za njih. Iako...
Ratni zločin silovanja tijekom Domovinskog rata na području Đakovačko-osječke nadbiskupije te pokušaj pružanja psihosocijalne i duhovne pomoći žrtvama
Ratni zločin silovanja tijekom Domovinskog rata na području Đakovačko-osječke nadbiskupije te pokušaj pružanja psihosocijalne i duhovne pomoći žrtvama
Sanja Kopunović Legetin
Traumatski događaj, bilo koje vrste, za sobom vuče posljedice prisutne u svakodnevnom životu traumatizirane osobe. Kao najteži oblik traumatskog iskustva navodi se onaj koji je nanesen od strane druge osobe, a među njima najokrutniji je oblik ratni zločin silovanja u kojem osoba i prije samog silovanja biva izložena više puta i na razne načine zlostavljanu kroz zarobljavanje, odvođenje u logor, odvajanje od obitelji, zastrašivanje, ponižavanje, nanošenje fizičke, psihičke i...

Pages