master's thesis
Okolišna bioetika iz teološke perspektive

Mateja Šapina (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Practical Teology
Chair of Moral Theology
Metadata
TitleOkolišna bioetika iz teološke perspektive
AuthorMateja Šapina
Mentor(s)Suzana Vuletić (thesis advisor)
Abstract
Na prvi pogled bismo mogli reći kako teologija i ekologija zapravo nemaju ništa zajedničko. Međutim, cilj ovoga rada jest upravo prikazati ulogu teologije u odnosu prema ekologiji, odnosno prikazati kakav to doprinos može teologija dati suvremenim zbivanjima u ekologiji.Već na prvim stranicama Knjige Postanka se progovara o stvaranju, ne samo čovjeka, nego i ostalog stvorenja, a upravo je čovjek taj koji je čuvar prirode. Teologija ima jasnu zadaću promisliti ljepotu stvorenoga, a temelj naše vjere jest uskrsnuće Kristovo, koje nam daje nadu da budemo zajedno sa svim stvorenjem dionici obnovljenog stvaranja.Ovaj rad je strukturiran u četiri poglavlja u kojima donosi prikaz specifičnosti odnosa teologije i bioetike prema ekologiji. U prvom poglavlju je obrađen pojam ekologije, potom kratak povijesni presjek odnosa čovjeka spram prirode i negativne posljedice prouzrokovane njegovim ponašanjem. Drugo poglavlje predstavlja niz pozicija ekološke etike. Treće poglavlje predstavlja govor Svetog Pisma o ekologiji. Četvrto poglavlje donosi govor Crkvenog učiteljstva o ekologiji, modernog teologa Leonarda Boffa i kratak osvrt na svetog Franju Asiškog, zaštitnika prijatelja ekologije. Rad završava poglavljem koje usporedno prikazuje princip održivog razvoja i princip opreznosti
Keywords: theology ecology Holy Scripture ecological bio/ethics documents of the church principle of sustainable development principle of caution
Committee MembersMiljenko Aničić (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Practical Teology
Chair of Moral Theology
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Moral Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-19
Parallel abstract (English)
On first sight we could say that theology and ecology don't have anything in common. However, the purpose of this work is to show the roleof theology in relation to ecology and to show in which way can theology contribute to the modern processes in ecology. On the first pages of the Book of Genesis is the creation described which includes not just human, but of all other creatures as well, among which human should be the guardian of nature. Theology has a clear purpose to rethink the beauty of creation through our faith in resurrection of Christ which gives us the hope that we will be participants of the renewed creation together with the whole creation.This work is divided in four parts in which we present the specificity of the relation of theology and bioethics with ecology.In the worst chapter we examine the concept of ecology, after which we bring short historical introduction of the relationship between human and nature, especially the bad influence of human on nature. The second chapter continues to elaborate the views which we encounter in ecologial ethics. The third chapter, onthe other hand, represents the teaching of the Holy Scripture about ecology. The fourth chapter is about the teaching of the Catholic Church about ecology which was elaborated in the official documents of the magisterium, as well the theology of Leonardo Boff and a short review of the teaching of saint Francis of Assisi. The work is concluded with a chapter which comparatively presents the principle of sustainable development and the principle of caution.
Parallel keywords (Croatian)teologija ekologija Sveto Pismo ekološke bio/etike crkveni dokumenti princip održivog razvoja princip opreznosti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:025821
CommitterAnkica Landeka