Upute za napredno pretraživanje

Repozitorij se može pretraživati prema različitim kriterijima:

 • Područje:

 • Naslov

 • Autor

 • Ključne riječi

 • Znanstveno područje, polje, grana

 • Sažetak

 • Ustanova, odjel, odsjek, katedra, zavod...

 • Voditelj (mentor)

 • Član povjerenstva

 • Identifikator (URN:NBN, lokalni)

 • Potpuna pretraga (metapodaci i cjeloviti tekst)

Kriteriji se mogu kombinirati pomoću znaka plus (+) označenog sljedećom sličicom: .


Ovakvo je pretraživanje omogućeno na obrascu za napredno pretraživanje./napredno-pretrazivanje

+ Vodeći znak plus određuje da riječ mora biti prisutna u svakom rezultatu. Npr. +institucijski.

- Vodeći znak minus određuje da riječ ne smije biti prisutna u bilo kojem rezultatu. Npr. -repozitorij.

* Zvjezdica služi kao zamjenski znak i zamjenjuje bilo koji niz. Npr. repozitor* će pronaći repoztorij i repozitoriji.

" Izraz koji je zatvoren u dvostrukim navodnim znakovima pronalazi samo rezultate koji se doslovno poklapaju sa izrazom, kao što je napisan. Npr. "institucijski repozitorij".

 

Upute možete preuzeti u dokumentu Upute (kopirati sadržaj ove stranice u program Word, spremiti i podići u sustav).