Pages

Razmišljanja Edith Stein o ženi
Razmišljanja Edith Stein o ženi
Karmen Marjanović
Ovaj rad donosi pregled razmišljanja Edith Stein o specifičnom bitku žene i kako bi žena trebala ostvariti produktivan spoj svog obiteljskog života kao supruge i majke sa javnim i profesionalnim djelovanjem u svom izabranom zvanju. Stein opisuje razlike u naravi između muškarca i žene naglašavajući uzajamnu komplementarnost oba spola. Izlaže kako je žena okrenuta onom živom-osobnom i konkretno ljudskom što joj omogućava biti majkom svojoj djeci i suputnicom suprugu. Isti...
Razumijevanje agresivnosti u obitelji prema dokumentima Katoličke Crkve i mogući odgovori na nasilje
Razumijevanje agresivnosti u obitelji prema dokumentima Katoličke Crkve i mogući odgovori na nasilje
Bernarda Ilijević
Ovaj se diplomski rad bavi razumijevanjem agresivnosti u obitelji prema dokumentima Katoličke Crkve i mogućim odgovorima na nasilje. Problematika kojom se bavi rad kreće od govora o obitelji i obiteljskim problemima u određenim situacijama i vremenskim razdobljima. Početak govora o problemu agresivnosti i nasilja u obitelji, prema dokumentima Katoličke Crkve, u radu su stavljeni u vremensko razdoblje od Dokumenata Drugog vatikanskog sabora (1962. - 1965.) do danas. Temelj i inspiracija...
Razumijevanje patnje u kontekstu misli Simone Weil
Razumijevanje patnje u kontekstu misli Simone Weil
Lucija Šimunić
Ovaj diplomski rad pokušaj je razumijevanja patnje kroz misao francuske filozofkinje i mističarke Simone Weil. Prvi dio rada kratki je prikaz života S. Weil s posebnim naglaskom na njezino solidariziranje s patnjom žrtava rata i radničke klase kojoj je i sama pripadala. To iskustvo pretočeno je u filozofiju patnje S. Weil koju donosimo u drugom dijelu rada. Polazimo od pojma „težine” u odnosu prema milosti i važnosti čovjekova prepuštanja zrakama svjetlosne milosti koja ga...
Razumski elementi ćudorednosti kao put do ekstatične kontemplacije u filozofiji V. S. Solovljeva i L. M. Tolstoja
Razumski elementi ćudorednosti kao put do ekstatične kontemplacije u filozofiji V. S. Solovljeva i L. M. Tolstoja
Leonnel Radinski
U vremenu koji se vodi pozitivističko–utilitarističko-hedonističkim načelima temeljne značajke filozofije Solovjeva i Tolstoja bivaju asketizam, ljubav i zavisnost od vrhunaravnog principa. Suprotstavljajući se besmislu pozitivizma i opasnostima koje on sa sobom nosi, Solovjev i Tolstoj koriste se filozofijom kao oruđem u humanizaciji ruskog društva. Ova dva autora ukazuju na nužnost nadilaženja egoizma kroz vid ljubavi koja postaje nit vodilja njihovog mišljenja. Želeći...
Razvoj palijativne skrbi
Razvoj palijativne skrbi
Andrijana Stažnik
Ovaj diplomski seminar nastoji nam predstaviti glavne etape razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Palijativnu skrb opisali bi kao specijaliziranu medicinsku skrb usmjerenu na osobe koje boluju od teških i neizlječivih, terminalnih bolesti. Od 2012. godine, kroz djelovanje centara i ambulanti čija je misija bila provedba i organizacija palijativne skrbi u Hrvatskoj, događaju se značajni pomaci. Godinama nakon, intenzivnije se ukorjenjuje palijativna skrb u sklopu bolnica,...
Red bolesničkog pomazanja. Povijesno-liturgijska analiza
Red bolesničkog pomazanja. Povijesno-liturgijska analiza
Vedran Ferko
Tema ovog rada je prikaz sakramenta bolesničkog pomazanja kroz povijest od početaka Crkve do danas. Rad je podijeljen kronološki. Prikazan je način shvaćanja bolesti i pomazanje bolesnika u Starom i u Novom zavjetu. Nakon toga izlaže se skrb za bolesne i bolesničko pomazanje u prvoj Crkvi. Tada se naglašavalo da je biskup onaj koji posvećuje ulje, dok je djelitelj mogao biti biskup, svećenik, ali i laik, pa i sâm bolesnik. Na Tridentskom saboru je točno definirano da ulje...
Religiozno hodočašće. Između duhovnih, turističkih ili komercijalnih tendencija
Religiozno hodočašće. Između duhovnih, turističkih ili komercijalnih tendencija
Marijo Žunić
U prošlosti je prema Sv. Pismu čovjek hodočastio prema svetim mjestima, traživši intenzivniju blizinu Boga. Motivi su bili (sklapanje Saveza, zavjetovanja, ozdravljenje, molitve, pokorničko putovanje itd.). Motivi današnjeg hodočašća su ponešto slična kao i u prošlosti, samo što danas čovjek ide ne samo kako bi upotpunio svoju vjeru, već često i kako bi proputovao razna mjesta i upoznao nova i važna središta, jednostavno, s namjerom kako bi „turistički“...
Religioznost i duševno zdravlje
Religioznost i duševno zdravlje
Marijana Došen
Ovaj rad se bavi pitanjem utjecaja religioznosti na duševno zdravlje čovjeka. U njemu smo ponudili odgovor na pitanje što je to duševno zdravlje i kako bi ga mogli okarakterizirati. Proučavajući temu mogli smo zaključiti kako religija pozitivno utječe na duševno zdravlje čovjeka. Ljudi koji su religiozni lakše se nose sa svakodnevnicom, lakše prihvaćaju poteškoće koje im se događaju na životnom putu, prihvaćajući te iste poteškoće s ljubavlju kao one koje su im od Boga...
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima
Marko Rajić
Ovaj rad analizira Pavlovu poslanicu Galaćanima po principima retoričkog kriticizma. Ovakav pristup biblijskim tekstovima postao je prominentan u posljednjih četrdesetak godina. Rani zagovornici ove metode djelovali su pod pretpostavkom da je Pavao pisao u skladu sa tada poznatim retoričkim priručnicima. U tom smislu, prvi dio rada propituje odnos Pavlovih poslanica i antičke retorike i literarnog svijeta. Također istražuje mogućnost prihvaćanja šireg koncepta retorike kojeg...
Sakrament Svetog reda po Kanonskom pravu Crkve
Sakrament Svetog reda po Kanonskom pravu Crkve
Nino Perica
Tema je ovoga rada prikaz pravnih odredbi glede sakramenta svetog reda u kanonskom pravu Crkve. Rad je većim dijelom opisno – komparativne naravi s obzirom na prikaz odredbi o sakramentu svetog reda u povijesti i danas. Sadržajno rad prati kanone aktualnog Zakonika kanonskoga prava te je većim dijelom podijeljen u odlomke nazvane prema samim naslovima Zakonika. Svaki odlomak započinje opisom odredaba starog crkvenog prava iz Konkordata carske Austrije i Vatikana (1855. godine),...
Sakrivena geometrija crkvenih otaca
Sakrivena geometrija crkvenih otaca
Ivan Šoltić
Rad ima za cilj prikazati i ponovno aktualizirati govor o Trojstvu, polazeći od pravovjernog nauka crkvenih otaca, koji su svojim razmišljanjima utjecali na današnju vjeroispovijest Crkve, nakon čega će biti iznesene teološke mogućnosti govora o drugoj božanskoj osobi, a zatim ponuditi sinteza povijesnih teoloških razmišljanja o Duhu Svetom između Katoličke i Pravoslavne Crkve. Na kraju rada će se nastojali prikazati relacije u Trojstvu na geometrijski način, pri čemu će se...
Samohrano roditeljstvo
Samohrano roditeljstvo
Ana Žutić
U ovom radu cilj je dobiti uvid u preraspodjelu odgovornosti između majki i očeva nakon odluke o odvojenom životu ili smrti jednog od partnera. U istraživanju je sudjelovalo 70 ispitanika, od toga 68 ispitanika ženskog spola te dva pripadnika muškog spola, a prosječna starost je između 30 i 35 godina. Gotovo svi ispitanici stupili su u spolni odnos prije braka, a u bračnoj zajednici rođena je tek polovina djece. U ovom radu najčešći razlog razdvajanja obitelji bila je odluka o...

Pages