Pages

Terminalni bolesnici pred izazovima eutanazije i implementacije ključnih bioetičkih dokumenata zaštite dostojanstva umirućih
Terminalni bolesnici pred izazovima eutanazije i implementacije ključnih bioetičkih dokumenata zaštite dostojanstva umirućih
Filip Carević
U nastojanju preuzimanja potpunih bioloških ovlasti i gospodarenja nad vlastitim životom, suvremeni čovjek sve se lošije nosi s neizlječivom bolešću, sve manje uviđa smisao patnje te biomedicinskim dostignućima nastoji ostvariti svoja priželjkivana okončanja, za njega, „besmislenoga života“. Iz razloga sve veće popularizacije eutanazijskih pokreta, ovaj specijalistički rad prikazuje osnovne inicijative eutanazije, njezinu podjelu i njezin povijesni razvoj krenuvši od...
Uloga tamne noći u teologiji i duhovnosti sv. Ivana od Križa
Uloga tamne noći u teologiji i duhovnosti sv. Ivana od Križa
Domagoj Lacković
Unatoč Božjoj transcendenciji, Ivan od Križa ističe mogućnost i stvarnost sjedinjenja čovjeka s Bogom. Sjedinjenje po ljubavi i preobrazba u Boga, događa se putem teologalnih kreposti. Razum se sjedinjuje s Bogom po vjeri, pamćenje po nadi, a volja po ljubavi. Jedini put koji vodi osobu do sjedinjenja sastoji u radikalnom opredjeljenju za Boga isključujući svaku drugu stvar te se traži distanciranost i sloboda od svega, odnosno odricanje od svih dobara bilo zemaljskih bilo...
Utjecaj anksioznih i depresivnih poremećaja na društveni i vjerski život pojedinaca
Utjecaj anksioznih i depresivnih poremećaja na društveni i vjerski život pojedinaca
Svjetlana Šokić
Vrlo užurban i stresan način života, kod čovjeka stvara određena raspoloženja poput tuge, razdražljivosti ili utučenosti s kojima se ne može uvijek nositi ili ih ne može kontrolirati. Ovakve promjene raspoloženja kod nekih osoba stvaraju smetnje, a kao reakcija i posljedica na takvo stanje najčešće se javlja depresija. Uz depresiju kod velikog broja ljudi javlja se i anksiozni poremećaj. Depresija je emocionalno stanje obilježeno velikom tugom i zlim slutnjama, osjećajem...
Utjecaj razvoda braka roditelja na djecu
Utjecaj razvoda braka roditelja na djecu
Ana-Marija Kuća
Danas sve manje ljudi ulazi u brak, sve više dolazi do rastava brakova i višestrukih negativnih posljedica koje taj razvod nosi sa sobom. Cilj ovog završnog rada je opisati i objasniti što je to razvod, koje su posljedice razvoda, na koji sve način razvod braka roditelja utječe na djecu, koje sve posljedice ostaju kod djece u njihovom daljnjem odrastanju, na koji način roditeljska manipulacija predstavlja zlostavljanje i/ili zanemarivanje djeteta i koja su prava djeteta tijekom i...
Utjecaj roditeljskog odgoja na razvoj vjere kod djece
Utjecaj roditeljskog odgoja na razvoj vjere kod djece
Anita Vodopija
Obitelj je doživjela velike promjene. Društvene, duhovne, etičke, kulturne i ekonomske krize najsnažnije se očituju upravo u obitelji. Krize shvaćanja, poimanja i življenja bračnoga, obiteljskoga života vrlo brzo zahvaćaju obitelj jer je obitelj kao »temeljna jezgra društva i Crkve« najizloženija promjenama. Gotovo svako desetljeće postmodernog doba unosi velike promjene u shvaćanje, poimanje, posebice u bračni i obiteljski život. Jedna u nizu roditeljskih zadaća, moguće...
Važnost dušebrižništva u suvremenom društvu
Važnost dušebrižništva u suvremenom društvu
Ana Mikerević
Dušobrižništvo ili pastoralna psihologija proučava utjecaj psihičkih faktora na vjerski život te predstavlja odnos između pastoralnog djelatnika (svećenik ili laik) i jednog ili više vjernika. Svećenici su se oduvijek zanimali kako psihološka saznanja mogu pomoći u kršćanskoj praksi, iako je psihologija kao samostalna znanstvena disciplina nastala tek u 19. stoljeću. Razvoj psihologije u dušobrižništvu tekao je polako te se odnos psihologije i teologije...
Via Pulchritudinus - moć slike u vjeronaučnoj nastavi
Via Pulchritudinus - moć slike u vjeronaučnoj nastavi
Ivana Kenjereš
Sadržaj je rada motiviran željom za dubljim prepoznavanjem važnosti i uloge umjetnosti unutar ljudske stvarnosti, osobito u životu Crkve. Rad će biti strukturiran u tri međusobno povezana dijela. U prvom dijelu kanimo prikazati povijesni pregled i ambijent unutar kojega se kretala misao i stvarnost umjetnosti razlažući različite povijesno kulturološke epohe s naglaskom na kršćansku misao. U nastavku će biti predstavljen teološki put ljepote – via pulchritudinis - s ciljem...
Vrijednost braka i obitelji u četvrtom stoljeću
Vrijednost braka i obitelji u četvrtom stoljeću
Josipa Karalić
Diplomski rad obrađuje temu braka i obitelji u četvrtom stoljeću. Rad istražuje kakva je situacija bila u spomenutom stoljeću i na taj način aktualizira trajnu vrijednost ove osnovne ljudske zajednice. Ističu se povijesni trenutci s početka prve Crkve koji nisu bili najskloniji isticanju pozitivne vrijednosti braka i obitelji, a time se naznačuje da kroz čitavu povijest ova tema doživljava određene oscilacije. Radom se zauzima stav i uspostavlja teza da su brak i obitelj za Crkvu...
Vršnjačko nasilje i mogućnosti pastoralnog rada u njegovoj prevenciji
Vršnjačko nasilje i mogućnosti pastoralnog rada u njegovoj prevenciji
Goran Rukavina
Agresivno ponašanje u školi nije pojava novijeg datuma. Povijest bilježi da je razdoblje školovanja uvijek bilo povezano s agresivnošću. Do promjene u sagledavanju problema nasilja među vršnjacima došlo je istraživanjem švedskog liječnika Petera Paula Heinemanna te norveškog znanstvenika Dana Olweusa. Njihovim radom, ali i drugih znanstvenika, dan je doprinos u klasifikaciji vršnjačkog nasilja prema pojavnosti tj. podjelom na tjelesno, verbalno, relacijsko ili emocionalno,...
Zlo totalitarizma i bit političkog djelovanja u filozofskoj misli H. Arendt
Zlo totalitarizma i bit političkog djelovanja u filozofskoj misli H. Arendt
Dragana Ilišin
Ovaj rad nastoji prikazati zlo totalitarizma i totalitarnih pokreta 20. stoljeća, te značenje politike u mislima njemačke filozofkinje židovskog porijekla, Hannah Arendt. Krenut ćemo najprije od tumačenja zla općenito te od njegovih elemenata koji su banalnost, radikalnost i na kraju, latentnost. Da bismo došli do temelja zla i njegovih elemenata, moramo se vratiti u povijest. Arendt nas vodi u 20. stoljeće, u razdoblje 2. svjetskog rata kada, prema njezinu mišljenju, samo zlo...
Značenje i simbolika broja
Značenje i simbolika broja
Ivana Grgić
Diplomski rad obrađuje temu simbolike brojeva i njihovu primjenu u svakidašnjem životu, ali i u magijsko-okultnim praksama. U prvom dijelu rada prikazuje se značenje broja u filozofskom promišljanju, matematici te primjeni broja u kalendaru i astronomiji, kao i religijska tumačenja broja, koja se očituju i u biblijskoj simbolici brojeva. Broj je, stoga, ne samo mjerna jedinica, već način filozofskog promišljanja, matematičkog izričaja, a poprima i oznake simboličkog govora.U...
Čistilište, pakao i raj u djelu i misli C. S: Lewisa
Čistilište, pakao i raj u djelu i misli C. S: Lewisa
Damjan Kovač
Situacija u kojoj se ljudsko društvo danas nalazi odiše relativizmom, zaboravom „starih“, odnosno kršćanskih vrijednosti uopće. Kako se kršćanstvo zapostavlja, zapostavljaju se i njegova učenja i doktrine. Isto vrijedi i za eshatološka pitanja od kojih se danas posebno zadire proglašavajući ih nazadnim, zastarjelim, mitskim ili bajkovitim. Međutim, budući da niti jedan čovjek nije obični smrtnik, nego vječno biće, ova su pitanja od izrazite važnosti. C. S. Lewis je u...

Pages