master's thesis
Conception of God in the philosophical-theological view of Moses Maimonides

Antonio Tokić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Phylosophy and History
Chair of Philosophy
Metadata
TitlePoimanje Boga u filozofsko-teološkoj misli Mosesa Majmonida
AuthorAntonio Tokić
Mentor(s)Šimo Šokčević (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu analiziraju se temeljne odrednice Majmonidove teologije i filozofije u kojima se može iščitavati njegov doprinos srednjovjekovnoj židovskoj misli. Kao aristotelovac i platonist u nekim segmentima, uspio je stvoriti simbiozu židovske i grčke misli pritom nipošto ne ispuštajući iz vida ili zanemarujući svoju revnost za obdržavanje židovskog Zakona ili Tore. Njegova teološka i filozofska razrada koncepcije Boga je usmjerena protiv shvaćanja Boga kao bića koji posjeduje materiju i sve ono što iz materije proizlazi, tumačenje prirodnog i uzročnog poretka stvari kao bitno povezanih s Bogom te reinterpretiranje tradicije u onom domenu kada se ista ne podudara s filozofskim istinama. Iako filozofija neće biti jedino područje kojim će se baviti za svoga života, ipak će po njoj ostati najprepoznatljiviji u nežidovskim krugovim iz razloga što filozofiju neće svesti na puku apologiju vjere nego će ju doživjeti kao onu koja ima i otkupljujuću dimenziju.
Keywordsphilosophy theology judaism Rambam Maimonides
Parallel title (English)Conception of God in the philosophical-theological view of Moses Maimonides
Committee MembersDavor Vuković (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Phylosophy and History
Chair of Philosophy
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04-06
Parallel abstract (English)
This paper deals with the basic aspects of Maimonides theology and philosophy in which one can read his contribution to medieval Jewish thought. As Aristotelian and Platonist in some aspects, he has succeeded to create a symbiosis of Jewish and Greek thought while by no means neglecting his zeal for the observance of the Jewish law, or the Torah. His theological and philosophical elaboration of the concept of God is directed against the idea of God as a being who possesses the material and everything that comes from matter, and interpret natural and causal order of things as essentially connected with God and reinterpreting tradition in that domain, when it does not match with the philosophical truths. Although the philosophy will not be the only area that will be occupying in his life, he still will be best known in the non-Jewish circles for not reducing philosophy to a mere apologia for the faith, but as one that has a redemptive dimension.
Parallel keywords (Croatian)filozofija teologija židovstvo judaizam Rambam Majmonid
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:947207
CommitterAnkica Landeka