master's thesis
Suffering in extra-biblical literature and Old Testament revelation
Egypt and Mesopotamia, the Old Testament prophets and sages

Goran Tadić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Biblical Sciences and Patrology
Chair of the Old Testament Scriptures
Metadata
TitlePatnja u izvanbiblijskoj literaturi i starozavjetnoj objavi : Egipat i Mezopotamija, starozavjetni proroci i mudraci
AuthorGoran Tadić
Mentor(s)Ivica Čatić (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad obrađuje temu patnje u izvanbiblijskoj literaturi i biblijskoj tradiciji. Rad je svojevrsni pokušaj povijesnog pregleda jer polazi od shvaćanja patnje u spisima koji su nastali prije biblijskih, pa sve do patnje u Novom zavjetu. U prvom dijelu rada prikazuje se patnja u izvanbiblijskim spisima Egipta i Mezopotamije, te se ukazuje na sličnosti i razlike sa shvaćanjem patnje u Starom zavjetu, a osobito se dovodi u vezu s biblijskim Jobom. U drugom dijelu rada obrađuje se patnja u biblijskoj tradiciji. Započinje se s općenitim shvaćanjem patnje u Bibliji i o njenoj uzročno-posljedičnoj vezi s grijehom. Središnji dio rada bavi se problemom patnje kod proroka i u mudrosnoj literaturi. Na osobit način, govori se o trpljenju pravednog Joba. Na kraju rad kratko predstavlja perspektivu koju Novi zavjet pruža u Isusu Kristu kao uzoru čovjeka-patnika.
Keywordssuffering literature of Egypt and Mesopotamia the Bible sin prophets Job Jesus Christ
Parallel title (English)Suffering in extra-biblical literature and Old Testament revelation : Egypt and Mesopotamia, the Old Testament prophets and sages
Committee MembersKarlo Višaticki (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Biblical Sciences and Patrology
Chair of the Old Testament Scriptures
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Biblical Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language English
Defense date2016-05-05
Parallel abstract (English)
Thesis deals with the theme of suffering in extra-biblical literature and biblical tradition. The work is the attempt of historical examination because it starts from understanding the suffering in the documents that were created prior to the Bible to the suffering in the New Testament. The first part shows the suffering in extra-biblical writings of Egypt and Mesopotamia and points out the similarities and differences with the understanding of the suffering in the Old Testament, in particularit is associated with the biblical Job. The second part deals with the suffering in the biblical tradition. It begins with a general understanding of the suffering in the Bible about its cause-and-effect relationship with sin. The central part of the work deals with the problem of prophets suffering and wisdom literature. In particular discusses the suffering of righteous Job. At the end the work briefly represents the perspective that the New Testament provides in Jesus Christ as the model of suffering human.
Parallel keywords (Croatian)patnja trpljenje literatura Egipta i Mezopotamije Biblija grijeh proroci Job Isus Krist
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:657656
CommitterAnkica Landeka