Paginacija

Moralno-bioetičke konotacije postabortivnog sindroma i duhovno-pastoralne intervencije
Moralno-bioetičke konotacije postabortivnog sindroma i duhovno-pastoralne intervencije
Marijana Kvaka
Svijet 21. stoljeća se uvelike nalazi u stanju kontradiktornosti i izvrnute moralnosti. S jedne strane svjedočimo pokušajima priznavanja vrijednosti svakog ljudskog bića bez obzira na rasne, nacionalne i vjerske razlike, dok s druge strane svjedočimo nepriznavanju osnovnog prava, prava na život. Legaliziranjem pobačaja, mnoge države opravdavaju i dopuštaju ubijanje vlastitoga naroda. Nadalje, neinformiranost i medijska zamagljenost istine uzima maha, stoga ljudi vođeni...
Naravnost i nadnaravnost bračne ljubavi. Teološko-moralni vid u svjetlu Apostolske pobudnice Amoris laetitia
Naravnost i nadnaravnost bračne ljubavi. Teološko-moralni vid u svjetlu Apostolske pobudnice Amoris laetitia
Ana Varga Suk
Rad obrađuje poimanje bračne ljubavi na temelju apostolske pobudnice Amoris laetita pape Franje. Pri tome se polazi od naravnosti bračne ljubavi, zajedničke svim ljudima, da bi se došlo do poimanja njezine nadnaravnosti. U prvom dijelu rada, služeći se biblijskim izvještajima o stvaranju, ukazuje se da je Bog na samom početku, stvorivši muško i žensko na svoju sliku, upisao bračnu ljubav u samu ljudsku narav. Bog koji je Ljubav stvara čovjeka iz ljubavi i za ljubav te je poziv...
Nasilje u obitelji
Nasilje u obitelji
Ana Živković
Ovaj rad se bavi temom nasilja unutar obitelji. Radi se o sve prisutnijem fenomenu o kojemu se danas dosta raspravlja. Nasilje ovakvoga tipa ne bira svoje žrtve. Ono se može dogoditi i u bogatim i u siromašnim obiteljima. Ne postoji pravilo tko će biti žrtva, a tko nasilnik, iako se profil eventualnoga nasilnika može odrediti. U većini slučajeva radi se o osobama koje su u djetinjstvu bile zlostavljane, te su se od žrtve pretvorile u nasilnike. Nakana rada jest prikazati vrste...
Nedjelja kao dan Euharistije
Nedjelja kao dan Euharistije
Tea Reponj
Kao i svaka religija, i kršćanstvo izdvaja posebno vrijeme koje posvećuje svome Bogu i na taj način mu iskazuje štovanje. To se vrijeme u kršćanstvu posebno odnosi na nedjelju kao prvi i temeljni kršćanski blagdan. U ovom radu donosimo povijesno teološki razvoj kršćanske nedjelje kao dana kada se Crkva okuplja na slavlje euharistije. Da bi se bolje razumjela važnost nedjelje, započinjemo govorom o židovskoj suboti koja je bila posvećena odmoru i sudjelovanju u bogoslužju, a...
New age - religijski sinkretizam nespojiv s kršćanstvom
New age - religijski sinkretizam nespojiv s kršćanstvom
Ana Bošković
Tema ovog diplomskog rada glasi »New Age – religijski sinkretizam nespojiv s kršćanstvom“. Prvi dio ovog rada govori o povijesti New Agea. Govori o njegovoj pojavi u Kaliforniji i Škotskoj iz kojih su proizašli svojevrsni centri New Agea odnosno zajednice. Ovo poglavlje vodi nas kroz pet korijena iz kojih New Age crpi svoja učenja, a više možemo saznati čitajući rad. U drugom poglavlju govorimo o praksi New Agea, točnije njegovoj iscjeliteljskoj ulozi. O alternativnoj...
Nezavisna Država Hrvatska i progoni Židova
Nezavisna Država Hrvatska i progoni Židova
Marija Marušić
Nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije, nastala je nova država Južnih Slavena, Država Slovenaca, Hrvata i Srba. Nova se Država Slovenaca, Hrvata i Srba vrlo brzo ujedinila s Kraljevinom Srbijom u jedinstvenu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Želeći izbrisati svaki oblik nacionalizma, kralj Aleksandar promijenio je ime u Kraljevina Jugoslavija te zabranio djelovanje svim političkim strankama. Kao reakciju na sve to Ante Pavelić uspostavio je Ustašku revolucionarnu organizaciju...
Nikodemov put traženja. Egzegetsko-teološka analiza Iv 3,1-21
Nikodemov put traženja. Egzegetsko-teološka analiza Iv 3,1-21
Marko Golub
Diplomski rad, kako i sam naslov govori, prikazuje Nikodema i njegov put traženja koji evanđelist Ivan predstavlja kao model vjernika koji u osobnom susretu s Isusom, rađajući se odozgor, otkriva smisao i cilj svojega života. Radi potpunijeg razumijevanja specifičnosti tog jedinstvenog Ivanovog izvješća, koji ne nalazimo u sinoptičkim evanđeljima, prvi dio posvećen je kratkom prikazu značajki Evanđelja po Ivanu kao što su autorstvo, mjesto i vrijeme nastanka, jezik i stil...
Nova evangelizacija u naučavanju pape Franje
Nova evangelizacija u naučavanju pape Franje
Jasmina Kovačić
Pontifikat pape Franje obilježen je velikim izazovom današnjega svijeta koji potrebuje veću angažiranost Crkve u evangelizacijskom djelovanju. Djelovanje pape Franje svjedoči o načinima evangelizacije te poziva na pokretanje procesa koji se tiču unutarcrkvene reforme. Želimo prikazati važnost nove evangelizacije u samim strukturama Crkve koja Crkvu čini evangeliziranom i osposobljenom za evangelizaciju. Nalazimo se u svijetu koji marginalizira čovjeka, a u središte stavlja...
Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa
Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa
Stjepan Krešo
»Novozavjetne slike Crkve u svjetlu starozavjetnih spisa« naslov je diplomskog rada koji donosi egzegetsko-teološku analizu novozavjetnih slika Crkve kao zaručnice, stada i Nebeskog Jeruzalema u svjetlu najznačajnijih starozavjetnih spisa, s ekleziološkim naglaskom. Prvo poglavlje analizira ulomak iz Poslanice Efežanima Ef 5, 21-33 u kojemu Pavao dajući moralne naputke za odnose muža i žene u kršćanskoj zajednici, ujedno donosi pogled na Crkvu kao zaručnicu Kristovu, te time...
O djetinjem duhu u djelu "Odgojitelj" Klementa Aleksandrijskog
O djetinjem duhu u djelu "Odgojitelj" Klementa Aleksandrijskog
Petar Maskaljević
U ovom radu cilj nam je promišljati djetinji duh u djelu Odgojitelj Klementa Aleksandrijskog. U prvom poglavlju donijeli smo glavne crte iz Klementova života i ukratko prikazali njegova djela. Prvo poglavlje kao bitnu značajku za razumijevanje rada uzima detaljnije promišljanje o djelu Odgojitelj. U drugom poglavlju rada progovorit ćemo o Isusu kao djetetu. U Isusu se Bog objavljuje kao dijete, Sin Božji. Po krštenju Isusa Krista mi postajemo djecom Božjom. Isus Krist kao Sin Božji...
O ljubavi i boli u misli C.C. Lewisa
O ljubavi i boli u misli C.C. Lewisa
Rea Lozinjak
U radu predstavljamo poimanje ljubavi i boli sjevernoirskog mislioca Clive Staplesa Lewisa. Prvi dio ima za cilj prikazati razne vrste ljubavi, a to su: ljubav prema onome što je niže od čovjeka, storge, philia, eros i agape. Lewis želi restaurirati ljubav u modernom dobu, slikom ljubavi kakvu ju prikazuje kršćanstvo. Bog koji je čovjeka stvorio i poziva ga u nebesko zajedništvo jest Ljubav. Drugi dio rada prikazuje Lewisovo poimanje boli. Autor promatra bol u kontekstu Božje...
Od sugovornice do svjedokinje: Samarijanka i Isus u Iv 4,1-42
Od sugovornice do svjedokinje: Samarijanka i Isus u Iv 4,1-42
Julijana Profus
U ovom diplomskom radu bit će prikazan susret našega Gospodina i žene Samarijanke te će se razmatrati neki ključni dijelovi toga susreta i razgovora. Važnost ovoga rada leži u samoobjavi Isusa ženi iz poganskog naroda koja prihvaća njegovu objavu i sama postaje njegova misionarka. Kako bismo bolje razumjeli dubinu i kontekst ovog razgovora na početku rada prikazuje se tadašnji položaj žene u usporedbi s današnjim, kao i mjesto Samarija, njezin povijesni i geografski smještaj...

Paginacija