Pages

Kritičko promišljanje nekih teza Pierrea Teilharda de Chardina
Kritičko promišljanje nekih teza Pierrea Teilharda de Chardina
Matea Papić
Francuski idealist, filozof i isusovački svećenik Pierre Teilhard de Chardin pokušao je sintetizirati osobnog Boga i kozmičku evoluciju u jedinstveni filozofski svjetonazor koji vrednuje oboje, i znanosti i teologiju. Skicama iz vlastitih refleksija i iskustva, on je ponudio sveobuhvatno i integrirano tumačenje stvarnosti koje je temeljio na četiri glavne sastavnice: Materiji, Čovjeku, Svemiru i Kristu, koje je spajao u žarišnoj točki Omega. Na polju iskustva, čovjekov se...
Krize kršćanstva u suvremenom svijetu. Analiza situacija i mogući odgovori
Krize kršćanstva u suvremenom svijetu. Analiza situacija i mogući odgovori
Krešimir Iljazović
Ovaj rad pod naslovom Kriza kršćanstva u suvremenom svijetu. Trenutna situacija i mogući odgovori za cilj ima prikazati situaciju u kojoj se danas nalazi kršćanstvo. Detektirati ćemo četiri krize koje danas potresaju Crkvu. Prvo poglavlje naslovljeno je Kriza vjere. Dva su glavna problema koja u Crkvi, a i u svijetu možemo osjetiti: sve jači ateizam i agnosticizam, te gubitak odnosa između Boga i čovjeka. U suvremenom svijetu je, također, kršćaninu teško pojmiti smisao križa....
Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti
Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti
Zorica Tomić
Samodestruktivno ponašanje razvoja ovisnosti i navezanosti na psihoaktivne supstance droge ne utječu negativno samo na osobno zdravlje pojedinca, promjenama motoričkih, kognitivnih i voljnih aspekata ličnosti, već taj problem sa sobom uvlači i obitelj ovisnika i za sobom povlači brojne društvene posljedice postajeći globalnim fenomenom koji zauzima vrlo visoko mjesto na ljestvici prioriteta vezenih uz nacionalnu sigurnost. Sociološko-kulturološki i kazneno-pravno gledano, čine...
Lik Blažene Djevice Marije kod sv. Ivana Pavla II.
Lik Blažene Djevice Marije kod sv. Ivana Pavla II.
Blaž Jokić
Prošlo stoljeće za Crkvu bilo je vrijeme borbe; borbe za vlastitu egzistenciju i identitet. U tom vremenu Bog Crkvi rađa istinskog pastira, jer je 1978. za Petrovog nasljednika izabran krakovski biskup, Karol Józef Wojtyła, koji je uzeo ime Ivan Pavao II. Osoba pokojnog Pape povezuje se uz mnoge teme koje su vezane za moderna previranja, mnogima od njih je darovao svoj veliki obol. Etika, bioetika, moral, socijalni nauk Crkve, pitanje Crkve u suvremenom svijetu i još mnoge druge teme...
Lik blaženog Ivana Merza u Katoličkoj Crkvi i njegova promišljanja o papinskoj službi i liturgiji
Lik blaženog Ivana Merza u Katoličkoj Crkvi i njegova promišljanja o papinskoj službi i liturgiji
Ivan Lovrić
Svoju katoličku vjeru i kršćansku pripadnost Ivan Merz kroz cijeli svoj život shvaća kao životno zvanje i poziv trajno svjedočiti za Krista, kako i sam kaže: „Katolička vjera jeste moje životno zvanje.“ Njegova vjera u Krista izgrađena je na čvrstim temeljima ugrađenima u vjeru Crkve. Snažna duhovnost, euharistijski i liturgijski život, stabilnost i čvrstoća vjere samo su neke od odlika ovog pionira laičkoga pokreta u Hrvatskoj. Kao laik mogao bi stati uz bok mnogim...
Lik i djelo biskupa Josipa Jurja Strossmayera  u mađarskoj historiografiji
Lik i djelo biskupa Josipa Jurja Strossmayera u mađarskoj historiografiji
Robert Almaši
Autor u ovom radu opisuje lik biskupa Josipa Jurja Strossmayera u mađarskoj historiografiji i arhivskoj građi. Čini to na način da sabranu literaturu koja je na mađarskom jeziku prevodi na hrvatski. Budući da lik biskupa Strossmayera nije sustavno obrađen ni u jednoj literarnoj jedinici na mađarskom jeziku, ova studija jest doprinos Strossmayerovom korpusu na hrvatskom jeziku onako kako to vide mađarski povjesničari. Autor nastoji biti objektivan, činjenično iznosi informacije...
Liturgijski spomendan svete Marte
Liturgijski spomendan svete Marte
Marta Lovrić
U ovom radu donosimo Liturgijski spomendan Svete Marte. Rad je podijeljen u tri dijela s podnaslovima. U prvom dijelu prikazan je lik Marte iz Betanije, sestre Lazara i Marije, kako je prikazan u Novom zavjetu te legendarni životopisi, čašćenje i prikazivanje svetice. U drugom dijelu prikazat ćemo teologiju misnih molitava (zborna, darovna, popričesna) o spomendanu Svete Marte. Misne molitve donosimo na latinskom i hrvatskom jeziku te ćemo izdvojiti glavne naglaske. U molitvama se...
Liturgijsko slavlje Prve nedjelje korizme (ciklus "A")
Liturgijsko slavlje Prve nedjelje korizme (ciklus "A")
Matea Akšamović
U ovom radu prikazujemo liturgijsko slavlje Prve nedjelje korizme (ciklus „A“) pod kojim se slavi obred izbora ili upisa imena katekumena. Rad je podijeljen u dva glavna dijela. U prvom donosimo povijesni pregled korizmenoga vremena odnosno nastanak i formiranje korizme u rimskoj liturgiji, razvoj katekumenske liturgije od samih početaka, preko obrednika iz 1614., pa do katekumenskih obreda prema važećem Redu pristupa odraslih u kršćanstvo. U drugom dijelu prikazujemo bogoslužje...
Maksimilijan Kolbe i Edith Stein - sveci Auschwitza
Maksimilijan Kolbe i Edith Stein - sveci Auschwitza
Josipa Posavac
Tema rada predstavlja život dvaju svetaca, Maksimilijana Kolbea i Edith Stein, koji su svoj život položili mučeničkom smrću u koncentracijskom logoru Auschwitzu. Rad je podijeljen u četiri dijela. Nakon pregleda opće političke situacije u Europi i Crkvi prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata u prvom dijelu, rad govori općenito o mučeništvu, o Isusu Kristu kao prauzroku mučenika te o kršćanskom mučeniku ljubitelju života. Treće dio predstavlja život, djelo i mučeništvo...
Marija Magdalena  - "Apostola Apostolorum". Egzegetsko-teološki studij Iv 20, 11-8 u komunikacijskoj perspektivi
Marija Magdalena - "Apostola Apostolorum". Egzegetsko-teološki studij Iv 20, 11-8 u komunikacijskoj perspektivi
Magdalena Svoboda
Diplomski rad pod naslovom »Marija Magdalena – ’Apostola apostolorum’« posvećen je analizi osobe i uloge Marije Magdalene u ranoj kršćanskoj zajednici koja i vjernicima današnjeg vremena može biti i jest model vjernog nasljedovanja Uskrsloga i autentičnog vršenja povjerena poslanja u Crkvi i svijetu. U prvom dijelu rada donosimo prikaz Marije Magdalene u pojedinim apokrifnim spisima, oslikavajući probleme prvih kršćanskih zajednica. Drugi dio posvećen je Mariji Magdaleni u...
Marksistička ishodišta suvremene rodne ideologije
Marksistička ishodišta suvremene rodne ideologije
Martina Peunić
Marksizam kao ideologija, čiji je utemeljitelj Karl Marx, je ostavio duboke tragove u povijesti. Brojne posljedice marksističkoga djelovanja možemo prepoznati i danas. Kako bismo razumjeli što marksizam zapravo jest, potrebno je istražiti marksističku misao od samih njezinih temelja. Kroz moral i društvene fenomene možemo vidjeti razvoj marksizma. Zato ćemo se susresti s osnovnim postavkama marksističkog shvaćanja (kolektivističkog) morala gdje je pojedinac otuđen, a moralne...
Memoria passionis u teologiji Johanna Baptista Metza
Memoria passionis u teologiji Johanna Baptista Metza
Ivana Katilović
Svrha ovoga diplomskog rada jest prikazati značenje teološke misli Johanna Baptista Metza, te ukazati na njegovu aktualnost, osobito analizirajući temu spomena patnje (memoria passionis). Temeljna djela koje ćemo obrađivati jesu knjiga Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu, te članak Prijedlog univerzalnog programa kršćanstva u doba globalizacije. Prvo poglavlje naglašava da je patnja stvarnost, svakidašnjica, i veliki problem te je najveći izazov za...

Pages