Pages

Dogma o Marijinu trajnu djevičanstvu i redovnički zavjet čistoće
Dogma o Marijinu trajnu djevičanstvu i redovnički zavjet čistoće
Stjepan Matezović
Motiv koji nas je usmjerio prema izabranoj temi rada jest uočeno teološko nesnalaženje s mariološkim sadržajima. Temeljni će doprinos rada, dakle, biti pokušaj vraćanja mariologije kao teološke teme pod vidom govora o redovničkim zavjetima s naglaskom na zavjetu čistoće, što nam se učinilo prikladnom tematikom u Godini posvećenog života. Rad će biti strukturiran u tri poglavlja. U prvom poglavlju kanimo prikazati mariološku misao II. vatikanskog koncila te moguće pozitivne...
Dolazak Sina Čovječega. Egzegetsko-teološka analiza apokaliptičkog govora Mt 24 - 25
Dolazak Sina Čovječega. Egzegetsko-teološka analiza apokaliptičkog govora Mt 24 - 25
Sladjana Bradarić
Diplomski rad posvećen je egzegetsko-teološkoj analizi Matejeva apokaliptičkog govora o dolasku Sina Čovječjega i pripravi na osobni susret s Proslavljenim Gospodinom (Mt 24 ‒ 25). Prvi dio rada posvećen je analizi višeznačnog i slojevitog fenomena apokaliptike koji se javlja kao odgovor na stoljetne krize izabranog naroda. Stoga prvi dio rada donosi odgovor na pitanja podrijetla, nastanka, razvoja i temeljnih obilježja apokaliptičke književnosti. Drugi, središnji dio, donosi...
Dostojanstvo ljudske osobe
Dostojanstvo ljudske osobe
Ana Puljić
Pojam ''dostojanstvo'' potječe od latinske riječi ''dignitas'' što označava da nešto valja zaslužiti (respekt, poštovanje) te tako podrazumijeva kvalitete koje nekoga čine dostojnim, što indirektno implicira postojanje uvjeta dostojanstva. U antici je ovaj pojam bio ponajviše vezan uz političko i socijalno razumijevanje, uz pojmove ''ugled'', ''važnost'', ''prestiž''. Odmak od ovakvog poimanja, čini kršćansko shvaćanje, koji izvor dostojanstva crpi iz personalističke...
Dostojanstvo zamrznutog ljudskog embrija
Dostojanstvo zamrznutog ljudskog embrija
Nikola Kaurin
Autor analizira aktualnu situaciju i izazove na području bioetike sa posebnim osvrtom na zamrznute ljudske embrije i njihovo dostojanstvo kao cjelovitih, neponovljivih i jedinstvenih individuuma polazeći od samog fenomenološkog i povijesnog poimanja osobe te interdisciplinarnog statusa ljudskog embrija gdje govori na koje sve načine se danas niječe pravo na život, temeljno pravo svake osobe. Ukazuje također na problematiku vezanu uz netransparentan rad pojedinih (poli)klinika za...
Duhovna signifikantnost sakramenta bolesničkog pomazanja u kontekstu bolesničkog dušobrižništva
Duhovna signifikantnost sakramenta bolesničkog pomazanja u kontekstu bolesničkog dušobrižništva
Nikola Klemen
Diplomski rad analizira suvremenu situaciju i izazove s kojima se susreću bolesnici i djelatnici na pastoralnom području bolničkog dušobrižništva iz teološko-pastoralne, a napose filozofsko-teodicejske perspektive nastojeći pronaći sofrologijski smisao patnje i boli. Pritom rad ukazuje na važnost sakramenta bolesničkog pomazanja te govori o nerijetko povijesno pogrešno interpretiranom tumačenju samog sakramenta koji je iznimno važan u kontekstu bolničkog dušobrižništva,...
Duhovni razvoj djeteta u odnosu na psihosocijalnu teoriju razvoja E. Eriksona i kongnitivnu teoriju razvoja J. Piageta
Duhovni razvoj djeteta u odnosu na psihosocijalnu teoriju razvoja E. Eriksona i kongnitivnu teoriju razvoja J. Piageta
Marijana Fabijan
Cilj ovoga rada je ukazati kolika je važnost duhovnosti u razvoju djece. Kako bismo što bolje razumjeli proces razvitka djeteta, prvo smo se morali upoznati s dječjom razvojnom psihologijom da bismo mogli na primjeren način govoriti o duhovnosti koja bi djetetovim mogućnostima razumijevanja bila prilagođena. Upravo iz toga razloga usredotočili smo se na Jean Piageta i Erika Eriksona, koji su uz pomoć vještine promatranja dječjeg ponašanja detaljno opisali rast i razvoj djece kroz...
Duhovnost kod palijativnih bolesnika
Duhovnost kod palijativnih bolesnika
Josipa Topolovac
Duhovnost igra veliku ulogu u svim životnim događajima, a napose u borbi s bolešću i njenom ne/mogućnošću ozdravljenja kod terminalnih, palijativnih bolesnika. Značajniju provedbu pozitivnih religioznih iskustava koja čovjeku mogu olakšati stanje egzistencijalne patnje, tjelesne boli i psiholoških previranja, postižu ljudi sa zrelim duhovnim iskustvima i ispravnim slikama religioznih zahtjeva i očekivanja. Nasuprot njima, postoje iracionalna religiozna očekivanja koje...
Egzorcizam u kontekstu identiteta kršćanstva
Egzorcizam u kontekstu identiteta kršćanstva
Vladimir Sabo
Diplomski rad istražuje odnos između egzorcizma i identiteta kršćanstva, a u tu se svrhu koristi Biblijom te spisima crkvenih otaca i ranokršćanskom literaturom. U radu postoji nekoliko podtema koje su povezane sa spomenutom glavnom temom. Prvo poglavlje tako proučava fenomenologiju zla u antičkoj grčkoj misli te u kršćanstvu. Drugo poglavlje iznosi angelologiju i demonologiju iz perspektive kršćanstva, ali dotiče se i poimanja duhovnih bića u drugim antičkim religijama....
Ekumenska nastojanja biskupa Ćirila Kosa
Ekumenska nastojanja biskupa Ćirila Kosa
Helena Kulaš
Rad se bavi istraživanjem ekumenskog djelovanja đakovačkoga biskupa Ćirila Kosa (1919.-2003.) te se u tom smislu predstavlja njegova biografija i okolnosti u kojima je Kos postao biskup i u kojima je djelovao. Naglasak se, dakako, stavlja na njegova ekumenska nastojanja što se iščitava i dolazi do izražaja ponajprije kroz njegove propovijedi i pozdrave koje je održavao na susretima sa predstavnicima drugih kršćanskih Crkava i crkvenih zajednica, na molitvenim osminama te drugim...
Euharistijska ekleziologija u teološkoj misli Nikolaja Afanasieva
Euharistijska ekleziologija u teološkoj misli Nikolaja Afanasieva
Robert Erk
U teološkoj misli ruskog pravoslavnog teologa Nikolaja Nikolaeviča Afanasieva (1893.-1966.) dolazi do izražaja na poseban način euharistijska ekleziologija po čemu je on ostao naročito zapažen kao teolog. Stoga rad nastoji prikazati njegovu teološku misao predstavljajući i obrađujući upravo njegovu euharistijsku ekleziologiju. U tome kontekstu u radu se nastoji istražiti i Afanasievo poimanje Crkve kao i njegovo razumijevanje crkvenosti smještajući sve to u povijesni, teološki...
Friedrich Nietzsche i problem žrtve; negiranje smisla patnje i trpljenja u perspektivi višeg dobra u filozofiji Friedricha Nietzschea
Friedrich Nietzsche i problem žrtve; negiranje smisla patnje i trpljenja u perspektivi višeg dobra u filozofiji Friedricha Nietzschea
Ante Miljanić
U radu će se prikazati Nietzscheov nihilizam, ateistički humanizam te nauk o problemu žrtve i patnje s Nietzscheova stajališta te pokušaj nadvladavanja uz kršćanski navještaj. Na početku rada prikazat ćemo ukratko život Friedricha Nietzschea te način njegova izražavanja u brojnoj literaturi koji je ostavio iza sebe. U drugom dijelu rada prikazat ćemo grčku umjetnost i tragediju te posebno prikazati apolonsko i dionizijsko načelo koje se posebno prožima u djelu Tako je...
Grijeh prvih ljudi
Grijeh prvih ljudi
Anela Kelić
Knjiga Postanka predstavlja materiju koja je važna i židovstvu i kršćanima. Pad Adama i Eve predstavlja pad koji će svaki čovjek kad-tad iskusiti. Stvarnost grijeha usko je vezana uz svakoga čovjeka. Knjiga Postanka predstavlja semitsko viđenje te univerzalne problematike. Problem donosi kroz opis događaja pod stablom spoznaje dobra i zla. U ovome radu nastojimo, proučavajući teorije o tumačenju istočnoga grijeha, ponuditi odgovore na neka od pitanja koja si postavlja svaki...

Pages