Pages

Joseph Ratzinger i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji
Joseph Ratzinger i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji
Marija Vujica
Ovaj rad želi prikazati najvažnije misli Josepha Ratzingera i Karla Rahnera o Blaženoj Djevici Mariji kroz četiri marijanske dogme: dogma o Marijinom božanskom majčinstvu, dogma o Marijinom trajnom djevičanstvu, dogma o bezgrješnom začeću i dogma o Marijinom uznesenju. Oba teologa žele ukazati na njezinu nužnost kako bi se pravilno razumio Krist, Crkva i sam čovjek. Kod Josepha Ratzingera uočavamo njezinu svetost kroz prizmu Staroga zavjeta i usporedbu sa svetim ostatkom...
Kažnjavanje počinitelja kaznenih djela – osnovni modeli i mogućnosti pastoralnog rada
Kažnjavanje počinitelja kaznenih djela – osnovni modeli i mogućnosti pastoralnog rada
Đuro Abramović
Kažnjavanje zahvaća gotovo sva područja ljudskog života i ima bitnu ulogu u regulaciji ljudskog ponašanja. Također, ono je važan element regulacije međuljudskih odnosa unutar društvenih zajednica. Kako se odnositi prema onima koji krše zadane društvene norme trajni je problem svakog društvenog uređenja. Rad se prvenstveno bavi osnovnim modelima kažnjavanja prijestupnika i analizom učinkovitosti dotičnih modela kroz smanjenje stope recidivizma. Kroz tradicionalne teorije o...
Kozmološki arugmet za Božje postojanje
Kozmološki arugmet za Božje postojanje
Dino Pašalić
Kozmološki argument polazi od iskustva stvorenoga svijeta, te je stoga razumljiv većini ljudi. On počiva na iskustvu i spoznaji da sve stvari imaju svoj uzrok, da se gibaju, te da moraju imati razlog svoga postojanja. Ovim radom željeli smo prikazati glavne postavke najbitnijih inačica kozmološkog argumenta, kod kojeg možemo raspoznati dvije verzije: argument iz kauzalnosti i argument iz kontingentnosti. Prvi tvrdi kako je Bog početak uzročnog lanca, dok drugi u Bogu vidi...
Kraljevi u Vlastitom misalu Subotičke biskupije
Kraljevi u Vlastitom misalu Subotičke biskupije
Vinko Cvijin
Osim općeg kalendara i misala u Katoličkoj se crkvi oduvijek njeguju vlastiti kalendari za slavljenje mise i službe časova koji vrijede za određenu biskupiju, crkvenu pokrajinu ili crkveni red. U ovom radu se predstavlja Vlastiti kalendar (Proprij), odnosno Vlastiti misal subotičke biskupije. s osobitim naglaskom na dva spomendana svetih kraljeva: Stjepana i Ladislava. Prvo poglavlje donosi pregled Proprija Subotičke biskupije sa svim njegovim posebnostima. Naglasak je stavljen na...
Kremiranje tijela - teološko moralna prosudba
Kremiranje tijela - teološko moralna prosudba
Josipa Martinović
Kremiranje (spaljivanje) tijela je praksa koju pronalazimo od najstarijih vremena. U diplomskom radu želimo stoga donijeti teološko-moralnu prosudbu kremiranja tijela u svjetlu kršćanske vjere, osobito potaknuti naputkom Kongregacije za nauk vjere „Ad resurgendum cum Christo“ (Da bi se suuskrslo s Kristom), objavljenim u kolovozu 2016. godine. Kako bi se što bolje shvatila (ne)dopuštenost kremiranja, prvi dio donosi religijsko poimanje tijela i smrti. Neobjavljene religije, zbog...
Kritičko promišljanje nekih teza Pierrea Teilharda de Chardina
Kritičko promišljanje nekih teza Pierrea Teilharda de Chardina
Matea Papić
Francuski idealist, filozof i isusovački svećenik Pierre Teilhard de Chardin pokušao je sintetizirati osobnog Boga i kozmičku evoluciju u jedinstveni filozofski svjetonazor koji vrednuje oboje, i znanosti i teologiju. Skicama iz vlastitih refleksija i iskustva, on je ponudio sveobuhvatno i integrirano tumačenje stvarnosti koje je temeljio na četiri glavne sastavnice: Materiji, Čovjeku, Svemiru i Kristu, koje je spajao u žarišnoj točki Omega. Na polju iskustva, čovjekov se...
Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti
Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti
Zorica Tomić
Samodestruktivno ponašanje razvoja ovisnosti i navezanosti na psihoaktivne supstance droge ne utječu negativno samo na osobno zdravlje pojedinca, promjenama motoričkih, kognitivnih i voljnih aspekata ličnosti, već taj problem sa sobom uvlači i obitelj ovisnika i za sobom povlači brojne društvene posljedice postajeći globalnim fenomenom koji zauzima vrlo visoko mjesto na ljestvici prioriteta vezenih uz nacionalnu sigurnost. Sociološko-kulturološki i kazneno-pravno gledano, čine...
Lik Blažene Djevice Marije kod sv. Ivana Pavla II.
Lik Blažene Djevice Marije kod sv. Ivana Pavla II.
Blaž Jokić
Prošlo stoljeće za Crkvu bilo je vrijeme borbe; borbe za vlastitu egzistenciju i identitet. U tom vremenu Bog Crkvi rađa istinskog pastira, jer je 1978. za Petrovog nasljednika izabran krakovski biskup, Karol Józef Wojtyła, koji je uzeo ime Ivan Pavao II. Osoba pokojnog Pape povezuje se uz mnoge teme koje su vezane za moderna previranja, mnogima od njih je darovao svoj veliki obol. Etika, bioetika, moral, socijalni nauk Crkve, pitanje Crkve u suvremenom svijetu i još mnoge druge teme...
Lik blaženog Ivana Merza u Katoličkoj Crkvi i njegova promišljanja o papinskoj službi i liturgiji
Lik blaženog Ivana Merza u Katoličkoj Crkvi i njegova promišljanja o papinskoj službi i liturgiji
Ivan Lovrić
Svoju katoličku vjeru i kršćansku pripadnost Ivan Merz kroz cijeli svoj život shvaća kao životno zvanje i poziv trajno svjedočiti za Krista, kako i sam kaže: „Katolička vjera jeste moje životno zvanje.“ Njegova vjera u Krista izgrađena je na čvrstim temeljima ugrađenima u vjeru Crkve. Snažna duhovnost, euharistijski i liturgijski život, stabilnost i čvrstoća vjere samo su neke od odlika ovog pionira laičkoga pokreta u Hrvatskoj. Kao laik mogao bi stati uz bok mnogim...
Lik i djelo biskupa Josipa Jurja Strossmayera  u mađarskoj historiografiji
Lik i djelo biskupa Josipa Jurja Strossmayera u mađarskoj historiografiji
Robert Almaši
Autor u ovom radu opisuje lik biskupa Josipa Jurja Strossmayera u mađarskoj historiografiji i arhivskoj građi. Čini to na način da sabranu literaturu koja je na mađarskom jeziku prevodi na hrvatski. Budući da lik biskupa Strossmayera nije sustavno obrađen ni u jednoj literarnoj jedinici na mađarskom jeziku, ova studija jest doprinos Strossmayerovom korpusu na hrvatskom jeziku onako kako to vide mađarski povjesničari. Autor nastoji biti objektivan, činjenično iznosi informacije...
Liturgijski spomendan svete Marte
Liturgijski spomendan svete Marte
Marta Lovrić
U ovom radu donosimo Liturgijski spomendan Svete Marte. Rad je podijeljen u tri dijela s podnaslovima. U prvom dijelu prikazan je lik Marte iz Betanije, sestre Lazara i Marije, kako je prikazan u Novom zavjetu te legendarni životopisi, čašćenje i prikazivanje svetice. U drugom dijelu prikazat ćemo teologiju misnih molitava (zborna, darovna, popričesna) o spomendanu Svete Marte. Misne molitve donosimo na latinskom i hrvatskom jeziku te ćemo izdvojiti glavne naglaske. U molitvama se...
Marksistička ishodišta suvremene rodne ideologije
Marksistička ishodišta suvremene rodne ideologije
Martina Peunić
Marksizam kao ideologija, čiji je utemeljitelj Karl Marx, je ostavio duboke tragove u povijesti. Brojne posljedice marksističkoga djelovanja možemo prepoznati i danas. Kako bismo razumjeli što marksizam zapravo jest, potrebno je istražiti marksističku misao od samih njezinih temelja. Kroz moral i društvene fenomene možemo vidjeti razvoj marksizma. Zato ćemo se susresti s osnovnim postavkama marksističkog shvaćanja (kolektivističkog) morala gdje je pojedinac otuđen, a moralne...

Pages