Pages

Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji
Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji
Mirna Tilić
Tema rada predstavlja život i djelo jednog od najpoznatijih kršćanskih humanista, Erazma Roterdamskog. Polazimo od povijesnih okolnosti bitnih za njegovo djelovanje i razvoj njegove filozofije kršćanstva. Filozofija kršćanstva ili Kristova filozofija je sinteza teologije, duhovnosti i filozofije. To je božanska filozofija koja je razumljiva i onima najjednostavnijima. Ona dolazi iz srca, a ne samo iz intelekta. Rad je strukturiran u četiri dijela. U prvome, uvodnom dijelu...
Identitet prezbitera - perspektive i mogućnosti ostvarenja
Identitet prezbitera - perspektive i mogućnosti ostvarenja
Luka Ćosić
Rad analizira identitet svećenika unutar različitih društveno kulturnih okolnosti. Nastoji pokazati cjelovitu viziju razvoja svećeničke službe kroz povijest, ukazati na najvažnija obilježja svećeničkog identiteta te osvijetliti teološke aspekte koji opisuju na koji način izgrađivati svećenički identitet te što bi on u svojoj srži trebao biti. U prvom djelu rada polazi se od same naravi svećeništva te analize biblijskih izvora na temelju kojih su naznačeni aspekti koji...
Ilija i Božji odgovor na moralnu krizu Sjevernog kraljevstva
Ilija i Božji odgovor na moralnu krizu Sjevernog kraljevstva
Marin Putilin
Ova radnja se primarno bavi prikazom Ilijine proročke službe, i (nama danas) pomalo skrivenim značenjima svih događaja s kojima se morao nositi tijekom svojeg djelovanja. Da bi se uspješno moglo ponuditi što širu sliku stvarnosti u kojoj se prorok Ilija našao, u ovoj radnji će se iznositi mišljenja više stručnjaka. No prije analiza događaja koji se tiču njegove službe, razmotrit će se teološke i kultne dosege obiju sukobljenih vjera, njihovo podrijetlo, promotore kao i...
Izabrani suvremeni modeli tumačenja nauka o transupstancijaciji
Izabrani suvremeni modeli tumačenja nauka o transupstancijaciji
Antun Nikolić
Euharistijsku teologiju bilo kojeg teologa možemo načelno smjestiti između dviju krajnosti: s jedne strane je krajnji realizam – potpuna istovjetnost između Kristova tijela i euharistijskih darova, a s druge strane je krajnji simbolizam – euharistijski darovi samo predstavljaju Kristovo tijelo. Cilj rada je protumačiti dogmu o transupstancijaciji, koja je bliža krajnosti realizma. Prvo proučavamo njen nastanak. Razvijana je u teološkim raspravama razvijenog srednjeg vijeka....
Izazovi kršćanskoga odgoja u suvremenom društvu
Izazovi kršćanskoga odgoja u suvremenom društvu
Katarina Paić
Današnje je suvremeno društvo usmjereno prema znanju, sreći i uspjehu. Sve se manje važnosti pridaje duhovnoj dimenziji čovjeka stoga postoji potreba potaknuti kod roditelja volju i želju da što više usmjeravaju svoju djecu prema usvajanju moralnih kršćanskih vrijednosti i kršćanske vjere kao veoma bitne za dobar, kvalitetan i ispunjen život. Često se spominje da je obitelj danas u krizi iako je prema brojnim istraživanjima ona na vrhu ljestvice vrednota. Potrebno je dakle...
Između staroga i novoga
Između staroga i novoga
Mihaela Amidžić
U diplomskom radu obrađuju se temeljne postavke osnovnog moralnog bogoslovlja prije i nakon Drugoga vatikanskog sabora. Ova analiza temelji se na usporedbi dvaju priručnika moralne teologije na hrvatskom jeziku, od kojih je jedan, Osnovno moralno bogoslovlje dr. sc Andrije Živkovića objavljen 1938. godine u Zagrebu, a drugi, Kristov zakon dr. sc. Bernharda Häringa objavljen 1954., ali dorađen nakon Sabora 1967. godine te 1973. preveden na hrvatski jezik. Usporedbom ova dva djela...
Joseph Ratzinger i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji
Joseph Ratzinger i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji
Marija Vujica
Ovaj rad želi prikazati najvažnije misli Josepha Ratzingera i Karla Rahnera o Blaženoj Djevici Mariji kroz četiri marijanske dogme: dogma o Marijinom božanskom majčinstvu, dogma o Marijinom trajnom djevičanstvu, dogma o bezgrješnom začeću i dogma o Marijinom uznesenju. Oba teologa žele ukazati na njezinu nužnost kako bi se pravilno razumio Krist, Crkva i sam čovjek. Kod Josepha Ratzingera uočavamo njezinu svetost kroz prizmu Staroga zavjeta i usporedbu sa svetim ostatkom...
Karitativna djelatnost Crkve kod Augustina u "De civitate Dei"
Karitativna djelatnost Crkve kod Augustina u "De civitate Dei"
Andrea Karoli
Autor rada analizira bitne sastavnice pojma Caritasa. Pojam Caritas usko je povezan sa ljubavlju prema Bogu i bližnjemu. Ljubav prema Bogu potiče čovjeka na požrtvovnost i ljubav. Pobliže rečeno potiče čovjeka da čini milosrđe. Isto tako Caritas može označavati i humanu katoličku organizaciju. Isus je dao zapovijed čovjeku da treba ljubiti svakog čovjeka u svakom trenutku. Autor u nastavku rada prikazuje Boga koji kroz svoju državu poklanja neizmjernu ljubav prema čovjeku....
Kažnjavanje počinitelja kaznenih djela – osnovni modeli i mogućnosti pastoralnog rada
Kažnjavanje počinitelja kaznenih djela – osnovni modeli i mogućnosti pastoralnog rada
Đuro Abramović
Kažnjavanje zahvaća gotovo sva područja ljudskog života i ima bitnu ulogu u regulaciji ljudskog ponašanja. Također, ono je važan element regulacije međuljudskih odnosa unutar društvenih zajednica. Kako se odnositi prema onima koji krše zadane društvene norme trajni je problem svakog društvenog uređenja. Rad se prvenstveno bavi osnovnim modelima kažnjavanja prijestupnika i analizom učinkovitosti dotičnih modela kroz smanjenje stope recidivizma. Kroz tradicionalne teorije o...
Kozmološki arugmet za Božje postojanje
Kozmološki arugmet za Božje postojanje
Dino Pašalić
Kozmološki argument polazi od iskustva stvorenoga svijeta, te je stoga razumljiv većini ljudi. On počiva na iskustvu i spoznaji da sve stvari imaju svoj uzrok, da se gibaju, te da moraju imati razlog svoga postojanja. Ovim radom željeli smo prikazati glavne postavke najbitnijih inačica kozmološkog argumenta, kod kojeg možemo raspoznati dvije verzije: argument iz kauzalnosti i argument iz kontingentnosti. Prvi tvrdi kako je Bog početak uzročnog lanca, dok drugi u Bogu vidi...
Kraljevi u Vlastitom misalu Subotičke biskupije
Kraljevi u Vlastitom misalu Subotičke biskupije
Vinko Cvijin
Osim općeg kalendara i misala u Katoličkoj se crkvi oduvijek njeguju vlastiti kalendari za slavljenje mise i službe časova koji vrijede za određenu biskupiju, crkvenu pokrajinu ili crkveni red. U ovom radu se predstavlja Vlastiti kalendar (Proprij), odnosno Vlastiti misal subotičke biskupije. s osobitim naglaskom na dva spomendana svetih kraljeva: Stjepana i Ladislava. Prvo poglavlje donosi pregled Proprija Subotičke biskupije sa svim njegovim posebnostima. Naglasak je stavljen na...
Kremiranje tijela - teološko moralna prosudba
Kremiranje tijela - teološko moralna prosudba
Josipa Martinović
Kremiranje (spaljivanje) tijela je praksa koju pronalazimo od najstarijih vremena. U diplomskom radu želimo stoga donijeti teološko-moralnu prosudbu kremiranja tijela u svjetlu kršćanske vjere, osobito potaknuti naputkom Kongregacije za nauk vjere „Ad resurgendum cum Christo“ (Da bi se suuskrslo s Kristom), objavljenim u kolovozu 2016. godine. Kako bi se što bolje shvatila (ne)dopuštenost kremiranja, prvi dio donosi religijsko poimanje tijela i smrti. Neobjavljene religije, zbog...

Pages