Paginacija

Mariologija Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. u svjetlu promišljanja sv. Bernarda iz Clairvuxa
Mariologija Josepha Ratzingera / Benedikta XVI. u svjetlu promišljanja sv. Bernarda iz Clairvuxa
Bernard Prelčec
Nakana je ovoga rada sažeto prikazati izabrane teme mariologije teologa Josepha Ratzingera, sadašnjega pape emeritusa Benedikta XVI., te slavnoga naučitelja Crkve sv. Bernarda iz Clairvauxa. U prvom poglavlju rada, približit ćemo mariološku misao Josepha Ratzingera te njezino važno značenje kako za antropološki, tako i za ekleziološki aspekt. U drugom poglavlju, nakana je predstaviti mariologiju sv. Bernarda u vidu njegovih propovijedi u kojima ističe važnost Marije u ekonomiji...
Marksistička ishodišta suvremene rodne ideologije
Marksistička ishodišta suvremene rodne ideologije
Martina Peunić
Marksizam kao ideologija, čiji je utemeljitelj Karl Marx, je ostavio duboke tragove u povijesti. Brojne posljedice marksističkoga djelovanja možemo prepoznati i danas. Kako bismo razumjeli što marksizam zapravo jest, potrebno je istražiti marksističku misao od samih njezinih temelja. Kroz moral i društvene fenomene možemo vidjeti razvoj marksizma. Zato ćemo se susresti s osnovnim postavkama marksističkog shvaćanja (kolektivističkog) morala gdje je pojedinac otuđen, a moralne...
Medicus christianus - alter Christus
Medicus christianus - alter Christus
Mihaela Megloba
Bolest, bol i patnja, prisutni su od samih početaka čovječanstva i zahvaćaju sve. Na temelju te univerzalne neizbježnosti, upravo je bol i patnja središnja tema ovog diplomskog rada. Diplomski rad prikazuje patnju i bol te nas od starozavjetnog konteksta i shvaćanja bolesti preko novozavjetnog dovodi do vrhunca rada, a to je utjelovljenje Isusa Krista, koji se često poistovjećuje s čovjekom patnikom, ali i liječnikom duše i tijela. Isus je prikazan kao liječnik, iako on to u...
Memoria passionis u teologiji Johanna Baptista Metza
Memoria passionis u teologiji Johanna Baptista Metza
Ivana Katilović
Svrha ovoga diplomskog rada jest prikazati značenje teološke misli Johanna Baptista Metza, te ukazati na njegovu aktualnost, osobito analizirajući temu spomena patnje (memoria passionis). Temeljna djela koje ćemo obrađivati jesu knjiga Memoria passionis. Provokativni spomen u pluralističkom društvu, te članak Prijedlog univerzalnog programa kršćanstva u doba globalizacije. Prvo poglavlje naglašava da je patnja stvarnost, svakidašnjica, i veliki problem te je najveći izazov za...
Migrantska kriza kao pastoralni izazov
Migrantska kriza kao pastoralni izazov
Edo Jurić
U okviru ovoga rada obrađen je problem pastoralnog odgovora na problem migranata nekršćana u prolasku pri čemu je cilj i svrha dati nacrt teološke utemeljenosti takvog pastorala te smjernice za njegovu izradu. U prvom dijelu rada obrađena je terminologija vezana uz problematiku migranata, podaci o migracijama u svijetu i Europi tijekom 2015. godine te obilježja migranata nekršćana u prolasku. Poseban naglasak stavljen je na problematiku neujednačene terminologije pri čemu je...
Misije u Africi
Misije u Africi
Ana Marija Runje
Misije su uvijek bile radost i nada cijele Crkve. Ovaj rad sastavljen je od pet poglavlja. U prvom poglavlju sam prikazala misijsku djelatnost Crkve. Poglavlje je podijeljeno u nekoliko podnaslova. Prvi podnaslov govori o Očevom naumu, drugi o poslanju Sina, a treći o poslanju Duha Svetoga. U drugom podnaslovu sam obradila razlog i svrhu misijskog djelovanja. Treći podnaslov prikazuje misionare i misijsku duhovnost. Drugo poglavlje prikazuje religioznost crne Afrike....
Misijsko djelovanje fra Vjeke Ćurića
Misijsko djelovanje fra Vjeke Ćurića
Marijan Milanović
Crkva je od samih svojih početaka označena misijskim poslanjem. Još od prvih Kristovih riječi apostolima da idu i šire njegovu riječ po svem svijetu, misijsko poslanje stoji u najdubljoj biti Crkve. Tako su kroz povijest mnogi misionari i misionarke širili radosnu riječ evanđelja. Ova diplomska radnja je posvećena upravo temi misija, s osobitim naglaskom na misijsko djelovanje hrvatskog misionara fra Vjere Ćurića u Ruandi. Diplomski rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio govori...
Misterij patnje. Evangelizacijski izazov bolničkog dušobrižništva
Misterij patnje. Evangelizacijski izazov bolničkog dušobrižništva
Božidar Nađ
Sve drastičnijim porastom neizlječivih bolesti, koje zahvaćaju velik dio suvremene populacije, javlja se i potreba intenzivnije prisutnosti bolničkog pastorala. Iako je pojava teških bolesti oduvijek pratila čovjeka i zahtijevala prisutnost empatijske njege i duhovne snage, ovaj diplomski rad nastoji analizirati shvaćanje i prihvaćanje te psiho-somatske kušnje. U toj namjeri, polazi se od biblijskog poimanja patnje i smrti u Starome i Novome zavjetu, do suvremenog promišljanja...
Mladi i digitalna kultura
Mladi i digitalna kultura
Klara Kokić
Ovaj rad bavi se temom mladih u digitalnoj kulturi. Mladost kao životna faza, iako prijelazna, ključna je za daljnji razvoj čovjekova identiteta. Mladi je čovjek uvijek u procesu traganja, traži svoje mjesto u društvu. Digitalna je kultura novi način života kojem je glavna karakteristika upotreba digitalnih sredstava u svakodnevici. Na tragu toga, upotreba sredstava društvenog priopćavanja postala je pravilo, život bez njih nezamisliv, a čovjek dobiva dojam kako nema kontrolu....
Moralna kvalifikacija predbračnih spolnih odnosa
Moralna kvalifikacija predbračnih spolnih odnosa
Kristina Gilja
U današnjem sekulariziranom svijetu svim se silama nastoji odbaciti Boga i osporiti kompetenciju Crkve za određena pitanja, poglavito ona ljubavi i spolnosti. Seksualnost je predstavljena kao antropološka činjenica bez religiozne dimenzije, povjerena čovjeku na slobodno raspolaganje, a svaki se stav Crkve po tom pitanju nameće kao protivan i povezan s grijehom. Mladi su, bez uporišnih i orijentacijskih točaka za ispravno nasljedovanje, podložni takvom određenju...
Moralno - bio - etička odgovornost liječničkog djelovanja
Moralno - bio - etička odgovornost liječničkog djelovanja
Tamara Somek
Budući da je svaki čovjek prvenstveno od Boga pozvan na život, prema njemu se trebamo odnositi kao prema daru kojeg je potrebno čuvati i štititi kao najdragocjeniju stvarnost. Ta je zadaća još snažnije upućena osobama usmjerenim na neko od medicinskih područja djelovanja. Svi zdravstveni radnici, a napose liječnički kadar na koji ćemo se ponajviše bazirati u ovom diplomskom radu, trebali bi očitovati duboku ljubav prema brizi za život od njegova početka u majčinoj utrobi,...
Moralno bioetički osvrt na farmakološki pobačaj
Moralno bioetički osvrt na farmakološki pobačaj
Martina Terzić
U diplomskome radu istražuje se suvremeni doseg farmakološke industrije kojim se omogućuje izvršenje izazvanih pobačaja, nasuprot tradicionalnim kirurško-botaničkim izvedbama. Toj temi pristupa se s bioetičkoga aspekta te se analizira duga tradicija pobačaja koja sadrži različite moralno neprihvatljive načine obavljanja pobačaja. Najnoviji pristup u kontekstu biomedicinskih znanosti predstavljaju kontracepcijske metode. Takve metode, koje zapravo to i nisu, različitim...

Paginacija