Paginacija

Žene u bogoslužju
Žene u bogoslužju
Valentina Vida
Bog stvara čovjeka na svoju sliku. Stvara ga kao muško i žensko. Čovjek i žena su jedno tijelo što naznačuje isti korijen riječi: iš – muškarac, išah – žena (Post 2, 24). Žena u zajednici s muškarcem biva shvaćena u jedinstvu dvoga, bivajući ista u ljudskoj stvarnosti i dostojanstvu s muškarcem, a ipak različita u svojoj ženskosti. To jedinstvo u dvojnosti uči upućenosti na drugoga, naravnom interpersonalnom zajedništvu muškarca i žene. Da bi mogla shvatiti svoj...
Žene u povijesti spasenja. Starozavjetni izvještaji o Juditi, Ruti, Abigajili, Debori i Suzani
Žene u povijesti spasenja. Starozavjetni izvještaji o Juditi, Ruti, Abigajili, Debori i Suzani
Rafaela Jozić
Uloga i poslanje žena u Svetome pismu i danas je jedna od aktualnih tema. Žene u povijesti spasenja naslov je rada u kojemu želimo pobliže upoznati neke od značajnijih, ali na hrvatskom govornom području još uvijek nedovoljno poznatih starozavjetnih žena, u čijem smo liku i djelu pozvani uvijek iznova otkrivati izvor, snagu i nadahnuće za autentično življenje vjerničkog poslanja u Crkvi i svijetu. Prvi dio rada posvećen je položaju i ulozi žene u Starom zavjetu i u...
Život i djelo Anne Katharine Emmerick
Život i djelo Anne Katharine Emmerick
Ana Ognjenović
Tema rada predstavlja život i djelo mističarke Anne Katharine Emmerick, polazeći od samih povijesnih događaja koja su se zbivala u razdoblju njezina rođenja i djelovanja. Cilj ovog rada je ukazati koliko nam je uistinu mistika važna za kršćanski život, a sve kroz osobnost A. K. Emmerick i njezino sutrpljenje s Kristom. Mistika je onaj dio duhovnog bogoslovlja koji se bavi oblicima ulivene kontemplacije. Mistika je intimna spoznaja transcedentalnog svijeta. Mistik je sjedinjen s...
Župa svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku. Osnivanje katoličke župe u SFR Jugoslaviji 1969. godine.
Župa svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku. Osnivanje katoličke župe u SFR Jugoslaviji 1969. godine.
Marija Baković
Odnosi Katoličke Crkve i države od Drugoga svjetskog rata pa sve do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća prolazili su kroz različita razdoblja. Položaj Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica u FNRJ i SFRJ bio je uređen Ustavom iz 1945., 1963., i 1974. godine, te odgovarajućim zakonima o pravnom položaju vjerskih zajednica. Područje „vjerskih sloboda“ u Jugoslaviji bilo je strogo pod nadzorom države. Komunistički režim neprijateljski se odnosio prema vjerskim...

Paginacija