Pages

Značenje i simbolika broja
Značenje i simbolika broja
Ivana Grgić
Diplomski rad obrađuje temu simbolike brojeva i njihovu primjenu u svakidašnjem životu, ali i u magijsko-okultnim praksama. U prvom dijelu rada prikazuje se značenje broja u filozofskom promišljanju, matematici te primjeni broja u kalendaru i astronomiji, kao i religijska tumačenja broja, koja se očituju i u biblijskoj simbolici brojeva. Broj je, stoga, ne samo mjerna jedinica, već način filozofskog promišljanja, matematičkog izričaja, a poprima i oznake simboličkog govora.U...
Četvrti križarski pohod
Četvrti križarski pohod
Mislav Tokić
Križarski ratovi vođeni su, u osnovi, između kršćana i muslimana od 11. do 13. stoljeća. Budući da su muslimani onemogućavali dolazak hodočasnika na Sveta mjesta, kršćani su odlučili osloboditi ta ista mjesta. Prvi križarski pohod bio je uspješan i osnovano je Jeruzalemsko kraljevstvo, ali ono propada već u drugom pohodu. Tri viteška reda, koja nastaju reakcijom započetih križarskih ratova, bila su Templari Ivanovci i Teutonci. Četvrti križarski pohod pokrenut je pozivom...
Čistilište, pakao i raj u djelu i misli C. S: Lewisa
Čistilište, pakao i raj u djelu i misli C. S: Lewisa
Damjan Kovač
Situacija u kojoj se ljudsko društvo danas nalazi odiše relativizmom, zaboravom „starih“, odnosno kršćanskih vrijednosti uopće. Kako se kršćanstvo zapostavlja, zapostavljaju se i njegova učenja i doktrine. Isto vrijedi i za eshatološka pitanja od kojih se danas posebno zadire proglašavajući ih nazadnim, zastarjelim, mitskim ili bajkovitim. Međutim, budući da niti jedan čovjek nije obični smrtnik, nego vječno biće, ova su pitanja od izrazite važnosti. C. S. Lewis je u...
Čovjek - slika Božja u nauku Ivana Pavla II
Čovjek - slika Božja u nauku Ivana Pavla II
Kristijan Japarić
Polazeći od analize Post 1, 26-27 ovaj rad istražuje smisao biblijskog izvještaja o stvaranju čovjeka i njegovo značenje za suvremenu antropološku misao. Teološka antropologija pape Ivana Pavla II. je središte ovog rada. Papa Ivan Pavao II. se istaknuo kao teolog koji je uspješno rehabilitirao biblijsku sintagmu čovjek – slika Božja. Ovu istinu biblijske antropologije Papa stavlja u središte svog nauka. Tumačenje čovjeka izlaže u okviru misterija Presvetog Trojstva i ...
Šutnja ili navještaj? Egzegetsko-teološka analiza Mk 16, 1-8
Šutnja ili navještaj? Egzegetsko-teološka analiza Mk 16, 1-8
Ena Kovaček
Diplomski rad pod naslovom »Šutnja ili navještaj?« donosi egzegetsko-teološku analizu originalnog završetka Markovog evanđelja (16, 1-8). U prvom dijelu rada osvrnut ćemo se na temeljne značajke Evanđelja po Marku kao što su autor, mjesto i vrijeme nastanka, zajednica kojoj je evanđelje upućeno, jezik i struktura. Ovo evanđelje je prepoznatljivo po dosljednoj Markovoj teologiji koja se bavi motivom Kraljevstva Božjeg, temom učeništva i mesijanskom tajnom. Ti motivi su...
Žene u bogoslužju
Žene u bogoslužju
Valentina Vida
Bog stvara čovjeka na svoju sliku. Stvara ga kao muško i žensko. Čovjek i žena su jedno tijelo što naznačuje isti korijen riječi: iš – muškarac, išah – žena (Post 2, 24). Žena u zajednici s muškarcem biva shvaćena u jedinstvu dvoga, bivajući ista u ljudskoj stvarnosti i dostojanstvu s muškarcem, a ipak različita u svojoj ženskosti. To jedinstvo u dvojnosti uči upućenosti na drugoga, naravnom interpersonalnom zajedništvu muškarca i žene. Da bi mogla shvatiti svoj...
Žene u povijesti spasenja. Starozavjetni izvještaji o Juditi, Ruti, Abigajili, Debori i Suzani
Žene u povijesti spasenja. Starozavjetni izvještaji o Juditi, Ruti, Abigajili, Debori i Suzani
Rafaela Jozić
Uloga i poslanje žena u Svetome pismu i danas je jedna od aktualnih tema. Žene u povijesti spasenja naslov je rada u kojemu želimo pobliže upoznati neke od značajnijih, ali na hrvatskom govornom području još uvijek nedovoljno poznatih starozavjetnih žena, u čijem smo liku i djelu pozvani uvijek iznova otkrivati izvor, snagu i nadahnuće za autentično življenje vjerničkog poslanja u Crkvi i svijetu. Prvi dio rada posvećen je položaju i ulozi žene u Starom zavjetu i u...
Život i djelo Anne Katharine Emmerick
Život i djelo Anne Katharine Emmerick
Ana Ognjenović
Tema rada predstavlja život i djelo mističarke Anne Katharine Emmerick, polazeći od samih povijesnih događaja koja su se zbivala u razdoblju njezina rođenja i djelovanja. Cilj ovog rada je ukazati koliko nam je uistinu mistika važna za kršćanski život, a sve kroz osobnost A. K. Emmerick i njezino sutrpljenje s Kristom. Mistika je onaj dio duhovnog bogoslovlja koji se bavi oblicima ulivene kontemplacije. Mistika je intimna spoznaja transcedentalnog svijeta. Mistik je sjedinjen s...
Župa svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku. Osnivanje katoličke župe u SFR Jugoslaviji 1969. godine.
Župa svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku. Osnivanje katoličke župe u SFR Jugoslaviji 1969. godine.
Marija Baković
Odnosi Katoličke Crkve i države od Drugoga svjetskog rata pa sve do kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća prolazili su kroz različita razdoblja. Položaj Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica u FNRJ i SFRJ bio je uređen Ustavom iz 1945., 1963., i 1974. godine, te odgovarajućim zakonima o pravnom položaju vjerskih zajednica. Područje „vjerskih sloboda“ u Jugoslaviji bilo je strogo pod nadzorom države. Komunistički režim neprijateljski se odnosio prema vjerskim...

Pages