master's thesis
Razlika između spola i roda

Andrea Matozan (Peša) (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Practical Teology
Chair of Moral Theology
Metadata
TitleRazlika između spola i roda : kritički osvrt na neke vidove suvremene rodne (gender) ideologije u svjetlu kršćanske antropologije i teologije tijela pape Ivana Pavla II.
AuthorAndrea Matozan (Peša)
Mentor(s)Vladimir Dugalić (thesis advisor)
Abstract
Rad obrađuje temu čovjekove spolnosti u svijetlu biblijske antropologije i teologije tijela Ivana Pavla II. Biblijski izvještaji prikazuju spolnost kao Božji dar, bitnu odrednicu čovjekove relacijske sposobnosti. Na tom tragu, Ivan Pavao II. donosi govor o tijelu sa naglaskom na spolnu razliku pod vidom sjedinjenja. Čovjek od početka postoji u dva spola predodređen za život u zajedništvu. Time se suprotstavlja seksualnoj revoluciji koja donosi novi govor o tijelu pod vidom suprotstavljenosti na osnovi spola i roda. U drugom dijelu rada razmatra se biološka kategorija roda i društvena kategorija spola u okviru rodne teorije. Zastupnici rodne ideologije poput Johna Moneya , Michaela Focaulta, Judith Batler i Simone de Beauvior smatraju da u određenju spolnog identiteta spol, kao biološka odrednica, ne igra značajnu ulogu u određivanju roda koji se razvija socijalizacijom i životnim iskustvom. Razrađuje se odraz spolne teorije u politici i društvu. U politici Ujedinjenih naroda i Europske unije zastupljen je stav da svi oblici rodnog određenja, od heteroseksualnog, homoseksualnog do transrodnog, trebaju biti jednako vrednovani u društvu jer su plod socijalizacije i čovjekovog slobodnog izbora a ne spola. Na koncu se iznosi odgovor Katoličke crkve na neznanstvene postavke rodne ideologije, te njezino provođenje kroz zakone. U svijetlu biblijske antropologije, crkvena tradicija ukazuje na nedopuštenost reduciranja biološke kategorije spola na minimum i isticanja kulturalne dimenzije roda preko svake mjere.
Keywordssex gender sexual orientation queer theory biblical anthropology theology of the body
Committee MembersKarlo Višaticki (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Practical Teology
Chair of Moral Theology
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Moral Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-04
Parallel abstract (English)
This paper deals with the topic of human sexuality in the light of anthropology and the theology of the body by John Paul 2nd. Biblical reports present sexuality as Gods gift and an important determinant of human ability for relations. Following that, John Paul the 2nd brought speech about body focusing on sex difference when it comes to affiliation. Since the creation, human being was created in two different sexes and for life group of people. With that, it opposes to sexual revolution which brings new speech about body being opposed on the basis of sex and gender. In the second part of this paper, biological category of sex and social category of gender are being examined within queer theory. Some of the representatives of queer theory are John Money, Michel Focault, Judith Batler and Simone de Beauvior. They think that in defining gender identity sex does not have an important part because gender is developed through socialization and life experience. In the queer theory, reflection of sex theory in politics and society is being elaborated. In the politics of the United Nations and the European Union it is believed that every form of gender determination, whether it is heterosexual, homosexual or transsexual, should be equally treated in the society because they are the product of socialization and human choice, and not of sex. Finally, one can find the answer of the Church to some scientific settings of gender ideology and its implementation and conduction in the law. In the light of biblical anthropology, church tradition shows that it is not acceptable to reduce biological category of sex to some minimum and it is not acceptable to emphasize cultural dimension beyond measure.
Parallel keywords (Croatian)spol rod spolna orijentacija rodna teorija biblijska antropologija teologija tijela
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:104252
CommitterAnkica Landeka