master's thesis
Razmišljanja Edith Stein o ženi

Karmen Marjanović (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Systematic Teology
Chair of Dogmatic Theology
Metadata
TitleRazmišljanja Edith Stein o ženi
AuthorKarmen Marjanović
Mentor(s)Ivica Raguž (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad donosi pregled razmišljanja Edith Stein o specifičnom bitku žene i kako bi žena trebala ostvariti produktivan spoj svog obiteljskog života kao supruge i majke sa javnim i profesionalnim djelovanjem u svom izabranom zvanju. Stein opisuje razlike u naravi između muškarca i žene naglašavajući uzajamnu komplementarnost oba spola. Izlaže kako je žena okrenuta onom živom-osobnom i konkretno ljudskom što joj omogućava biti majkom svojoj djeci i suputnicom suprugu. Isti habitus žena može prenijeti i na rad u svom zvanju čime onda djeluje humanizirajuće na radno okruženje, posebno na muške suradnike. Edith Stein takav ženski pristup javno-društvenom djelovanju i radu u zvanju naziva etosom ženskog zvanja. Isto tako, ne slaže se sa emancipacijskim pokretom, koji se prema njenom sudu nedovoljno zalaže za dobro cijelog ženskog roda. Stein također veliku pozornost posvećuje odgoju i obrazovanju djevojaka. Za nju se po ovom pitanju ne radi jednostavno o edukaciji žena sposobnih brinuti se za obitelj i svojim radom koristiti društvu, već na umu ima duhovnu dobrobit žene. Kroz obrazovanje i koristan rad moguće je izbjeći da ženinim ponašanjem dominiraju oni negativni vidovi ženske naravi, posljedice istočnoga grijeha, zbog kojih žena guši drugoga i međuljudske odnose, umjesto da ih njeguje i potiče. Prema Stein, žena u svom majčinstvu nije ograničena na svoje biološko potomstvo, već je pozvana i na duhovno materinstvo. Stoga su odgoj i obrazovanje ona uloga u Crkvi koju žena može obavljati sukladno svojoj naravi. Tako su razmišljanja Edith Stein još uvijek aktualna obzirom na vjeronauk u školama danas kojega većinom poučavaju žene.
KeywordsEdith Stein Being of the woman ethos of female professions upbringing and education wife and mother educator and teacher
Committee MembersIvica Čatić (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Systematic Teology
Chair of Dogmatic Theology
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Dogmatic Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-02-25
Parallel abstract (English)
This paper brings an overview of Edith Stein regarding the specific being of woman and how she should achieve equilibrium between her family life as a wife and a mother with her public and professional work in her chosen vocation. Stein describes differences in nature of men and women emphasizing reciprocal complementarity between the sexes. She states how a woman is oriented towards the live-personal and the concretely human which allows her to be a mother and a companion to her husband. The same habitus can be transferred to any vocation woman choses through which she humanizes her work environment, especially her male co-workers. Edith Stein calls such a female approach to womens public and professional efforts the ethos of female vocations. Also, she thinks the womens emancipation movement doesnt advocate for the good of the entire female sex. Stein also gives a great deal of attention to upbringing and education of girls. For her, its not just about educating women how to take care of their families and work for the benefit of society, but also about the spiritual wellbeing of women. Education and useful work help women control negative aspects of their nature, the legacy of the original sin, which can pervert womans natural inclination to nurture and foster others into need to dominate and oppress. Stein states how motherhood isnt limited only on ones biological offspring, every woman is also called to a sort of spiritual motherhood. Education and upbringing are functions in the Church woman can perform according to her nature. So writings of Edith Stein on women are still relevant regarding religious instruction in school mainly taught by women.
Parallel keywords (Croatian)Edith Stein bitak žene etos ženskih zvanja odgoj i obrazovanje djevojaka supruga i majka odgajateljica i vjeroučiteljica
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:199458
CommitterAnkica Landeka