Paginacija

Homoseksualnost: Pravne tendencije i crkveni stav
Homoseksualnost: Pravne tendencije i crkveni stav
Goran Đurđević
Autor u ovom radu donosi suvremenu problematiku homoseksualnosti, analizirajući pritom sam fenomen i pojam kroz povijest te promišlja rodnu ideologiju imajući u vidu njezine dalekosežne posljedice na obitelj i društvo u cjelini. Gledajući kroz prizmu homoseksualnih udruga za jednakopravnost, autor donosi i prikaz dokumenata Crkve koji nastoje odgovoriti na pitanja zakonskih prijedloga o osnivanju zajednica osoba istoga spola, kao i promišljanja o sve češće prisutnom pojmu ...
Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji
Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji
Mirna Tilić
Tema rada predstavlja život i djelo jednog od najpoznatijih kršćanskih humanista, Erazma Roterdamskog. Polazimo od povijesnih okolnosti bitnih za njegovo djelovanje i razvoj njegove filozofije kršćanstva. Filozofija kršćanstva ili Kristova filozofija je sinteza teologije, duhovnosti i filozofije. To je božanska filozofija koja je razumljiva i onima najjednostavnijima. Ona dolazi iz srca, a ne samo iz intelekta. Rad je strukturiran u četiri dijela. U prvome, uvodnom dijelu...
IZMEĐU ŽIVOTA I SMRTI. Egzegetsko-teološka analiza Iv 8,1-11 u komunikacijskoj perspektivi
IZMEĐU ŽIVOTA I SMRTI. Egzegetsko-teološka analiza Iv 8,1-11 u komunikacijskoj perspektivi
Nikola Andrić
Stvarnost grijeha i njegovo osuđivanje od strane ljudi oduvijek je bilo prisutno među svim narodima otkako je povijesti. Upravo je to tema ovog diplomskog rada u kojemu ćemo analizirati Ivanov prikaz Isusovog susreta sa ženom zatečenom u preljubu (Iv 8, 1-11). Kao što i sam naslov govori rad je posvećen egzegetsko-teološkoj analizi Iv 8, 1-11 u komunikacijskoj perspektivi. Budući da je riječ o novijem egzegetskom pristupu u prvom dijelu rada detaljnije ćemo ga predstaviti. U...
Identitet mladih i njihova pripadnost Crkvi.  Katehetski naglasci u radu s mladima
Identitet mladih i njihova pripadnost Crkvi. Katehetski naglasci u radu s mladima
Matej Perković
Mladost je složena faza koja u sebi ima tri podfaze, koje se svaka za sebe gleda: predadolescenciju, adolescenciju i postadolescenciju (mladost). Prate ju tjelesne, psihološke, socijalne i duhovne promjene. Jedan od temeljnih zadataka mladosti je izgraditi stabilan identitet, koji uključuje uspješnu integraciju mladih u društvo i pripadnost Crkvi preko poosobljene vjere. Zato će temeljni cilj kateheze biti doći do poosobljene vjere, kako bi mladi čovjek mogao aktivno sudjelovati u...
Identitet prezbitera - perspektive i mogućnosti ostvarenja
Identitet prezbitera - perspektive i mogućnosti ostvarenja
Luka Ćosić
Rad analizira identitet svećenika unutar različitih društveno kulturnih okolnosti. Nastoji pokazati cjelovitu viziju razvoja svećeničke službe kroz povijest, ukazati na najvažnija obilježja svećeničkog identiteta te osvijetliti teološke aspekte koji opisuju na koji način izgrađivati svećenički identitet te što bi on u svojoj srži trebao biti. U prvom djelu rada polazi se od same naravi svećeništva te analize biblijskih izvora na temelju kojih su naznačeni aspekti koji...
Ilija i Božji odgovor na moralnu krizu Sjevernog kraljevstva
Ilija i Božji odgovor na moralnu krizu Sjevernog kraljevstva
Marin Putilin
Ova radnja se primarno bavi prikazom Ilijine proročke službe, i (nama danas) pomalo skrivenim značenjima svih događaja s kojima se morao nositi tijekom svojeg djelovanja. Da bi se uspješno moglo ponuditi što širu sliku stvarnosti u kojoj se prorok Ilija našao, u ovoj radnji će se iznositi mišljenja više stručnjaka. No prije analiza događaja koji se tiču njegove službe, razmotrit će se teološke i kultne dosege obiju sukobljenih vjera, njihovo podrijetlo, promotore kao i...
In domum Domini ibimus (Ps 122,1). Red posvete crkve
In domum Domini ibimus (Ps 122,1). Red posvete crkve
Luka Erić
Rad obrađuje Red posvete crkve i predstavlja pregledni, polukomparativni rad usmjeren na analizu povijesnog razvoja i oblikovanja obreda posvete crkve, počevši od apostolskih i patrističkih vremena, preko srednjeg vijeka i liturgijskih obrednika, pa sve do reformi u 20. stoljeću, posebice Drugog vatikanskog sabora. Rad se temelji na izvornicima na latinskom jeziku koji dokumentiraju rane liturgijske obrede u kućama, zatim srednjovjekovne obrednike prateći analizu sve do važećeg...
Isusova smrt u sinoptičkoj i ivanovskoj tradiciji
Isusova smrt u sinoptičkoj i ivanovskoj tradiciji
David Ferić
Isusova smrt na križu nije tragičan svršetak njegova zemaljskog života, nego je povratak k Ocu i ulazak u slavu. »Četveroliko evanđelje« donosi četiri svjedočanstva o smrti Isusa Krista. Četiri teologije i interpretacije jednog te istog događaja, vrhunske objave ljubavi Boga. Evanđelisti iznose tu duboku poruku koja uvijek ostaje tajna Bogočovjeka. Raspelo ili križ je središnji događaj i temeljna istina naše vjere. Svako se izvješće mora poštovati, jer na svoj način...
Izabrani suvremeni modeli tumačenja nauka o transupstancijaciji
Izabrani suvremeni modeli tumačenja nauka o transupstancijaciji
Antun Nikolić
Euharistijsku teologiju bilo kojeg teologa možemo načelno smjestiti između dviju krajnosti: s jedne strane je krajnji realizam – potpuna istovjetnost između Kristova tijela i euharistijskih darova, a s druge strane je krajnji simbolizam – euharistijski darovi samo predstavljaju Kristovo tijelo. Cilj rada je protumačiti dogmu o transupstancijaciji, koja je bliža krajnosti realizma. Prvo proučavamo njen nastanak. Razvijana je u teološkim raspravama razvijenog srednjeg vijeka....
Izazovi kršćanskoga odgoja u suvremenom društvu
Izazovi kršćanskoga odgoja u suvremenom društvu
Katarina Paić
Današnje je suvremeno društvo usmjereno prema znanju, sreći i uspjehu. Sve se manje važnosti pridaje duhovnoj dimenziji čovjeka stoga postoji potreba potaknuti kod roditelja volju i želju da što više usmjeravaju svoju djecu prema usvajanju moralnih kršćanskih vrijednosti i kršćanske vjere kao veoma bitne za dobar, kvalitetan i ispunjen život. Često se spominje da je obitelj danas u krizi iako je prema brojnim istraživanjima ona na vrhu ljestvice vrednota. Potrebno je dakle...
Između staroga i novoga
Između staroga i novoga
Mihaela Amidžić
U diplomskom radu obrađuju se temeljne postavke osnovnog moralnog bogoslovlja prije i nakon Drugoga vatikanskog sabora. Ova analiza temelji se na usporedbi dvaju priručnika moralne teologije na hrvatskom jeziku, od kojih je jedan, Osnovno moralno bogoslovlje dr. sc Andrije Živkovića objavljen 1938. godine u Zagrebu, a drugi, Kristov zakon dr. sc. Bernharda Häringa objavljen 1954., ali dorađen nakon Sabora 1967. godine te 1973. preveden na hrvatski jezik. Usporedbom ova dva djela...
Joseph Ratzinger i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji
Joseph Ratzinger i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji
Marija Vujica
Ovaj rad želi prikazati najvažnije misli Josepha Ratzingera i Karla Rahnera o Blaženoj Djevici Mariji kroz četiri marijanske dogme: dogma o Marijinom božanskom majčinstvu, dogma o Marijinom trajnom djevičanstvu, dogma o bezgrješnom začeću i dogma o Marijinom uznesenju. Oba teologa žele ukazati na njezinu nužnost kako bi se pravilno razumio Krist, Crkva i sam čovjek. Kod Josepha Ratzingera uočavamo njezinu svetost kroz prizmu Staroga zavjeta i usporedbu sa svetim ostatkom...

Paginacija