Paginacija

Anoreksija i bulimija – grešni zahtjev suvremene modne scene
Anoreksija i bulimija – grešni zahtjev suvremene modne scene
Maja Odobašić
Anoreksija i bulimija spadaju u poremećaje hranjenja koji čine podskupinu psihosomatskih poremećaja. Ova dva, često po život opasna poremećaja prehrane, imaju mnogo toga zajedničkog, ali ipak imaju razlike koje se mogu primijetiti, ne samo u načinu destrukcije svoga tijela, već i u ishodištima, srži problema, simptomima i psihičkim disfunkcijama koje prate svaku od njih. Podrijetlo i anoreksije i bulimije još je nedovoljno istraženo, ali znamo da se radi o međusobnom...
Antropološki izazovi evolucije u svjetlu teologije stvaranja
Antropološki izazovi evolucije u svjetlu teologije stvaranja
Tihomir Borić
Temeljno egzistencijalno pitanje koje određuje život svakog čovjeka jest pitanje vlastitog identiteta. Odgovor na to pitanje određuje čovjekov odnos prema sebi, svijetu i cjelini stvarnosti. Na njega je pokušala odgovoriti i prirodna znanost s pripadajućom teorijom evolucije. Iako neopravdano, ona je često prekoračivala vlastite granice zadirući u metafizičku bit čovjeka, nastojeći predstaviti svoje spoznaje kao jedine istinski valjane. Tako je mijenjala sliku koju je čovjek...
Arijanizam na Istoku
Arijanizam na Istoku
Domagoj Vidaković
U razdoblju u kojemu je djelovao Arije krivovjerja su bila značajnija i prodornija nego prije. Nastaju u Istočnoj Crkvi. Arije, svećenik i teolog, pokrenuo je jednu od najvećih i najopasnijih hereza na kršćanskom istoku i u kršćanstvu uopće. Bila je to trinitarna i kristološka hereza arijanizam. Na njega su izvršila utjecaj neka od gnostičkih učenja, Platonova filozofija, a glavna misao vodilja mu je bila očuvati Božju transcendentnost i jedincatost. Nakon neuspjelog pokušaja...
Autoritet crkvenih Otaca na saboru u Niceji i Prvom vatikanskom saboru
Autoritet crkvenih Otaca na saboru u Niceji i Prvom vatikanskom saboru
Tamara Đurakić
Ovome radu prethodi pet poglavlja u kojima želimo prikazati autoritet Otaca te povijesnu situaciju 4tog i 19tog stoljeća te zbivanja na Prvom vatikanskom saboru kroz Strossmayerove govore. U prvom poglavlju se dotičem nastanka autoriteta te odnosa između Crkve i države u četvrtom stoljeću. U drugom poglavlju prikazujem koncil u Niceji te iznosim problematiku sabora. U trećem poglavlju iznosim situaciju prije vatikanskog sabora, te u četvrtom i petom svom najdužem poglavlju se...
Biblijsko komparativna analiza Kristove i Mojsijeve proročke dimenzije
Biblijsko komparativna analiza Kristove i Mojsijeve proročke dimenzije
Ante Lučić
Na samome početku diplomskog rada prikazan je razvoj profetizma u Izraelu i njegovu susjedstvu (Egipat, Mezopotamija, Kanaan, Fenicija, Sirija). Nakana je dati jasnu sliku o tome kako se profetizam kao pokret razvio te kakav je utjecaj izvršio na starozavjetne proroke, ali i na cjelokupnu starozavjetnu duhovnost i teologiju. Pokušajem definiranja proroka kao pojedinca koji je u određenome povijesnome trenutku od Boga pozvan i poslan svome narodu, obrađuje se lik Mojsija. Stari zavjet...
Bio-etički prijepori prenatalne i predimplantacijske dijagnostike
Bio-etički prijepori prenatalne i predimplantacijske dijagnostike
Antonia Kristić
Razvoj bio-tehnologije, snažno je utjecao i na razvoj medicinske struke što je zahvatilo i područje perinatalne medicine. Uz perinatalnu medicinu vežu se brojni bioetički prijepori eugeničkog mentaliteta, utemeljeni na omalovaženom biološko-antropološkom te pravnom statusu ljudskog embrija. Prenatalna dijagnostika provodi brojne zahvate invazivnih i neinvazivnihmetoda i pretraga koje se mogu izvoditi u prenatalnom periodu sa svrhom„pravovremenog“ otkrivanja potencijalnih...
Bio/etički problemi vezani uz kloniranje i stvaranje GMO organizama na području zelenog genetičkog inženjerstva
Bio/etički problemi vezani uz kloniranje i stvaranje GMO organizama na području zelenog genetičkog inženjerstva
Luka Ivković
Tema rada bavi se bio/etičkim problemima vezanim uz genetski modificirane organizme na području zelenog genetičkog inženjerstva. Cilj je prikazati kako pozitivnu, tako i negativnu stranu čovjekova pokušaja manipuliranja genima. Rad ide u smjeru prikazivanja problema, ali i prednosti čovjekova djelovanja na području zelenog genetičkog inženjeringa za njegov život i utjecaj na cjelokupnu stvorenu stvarnost oko njega. Bog je stvorio čovjeka i naredio mu da se brine za zemlju i sve...
Bioetička dimenzija transplatacije organa
Bioetička dimenzija transplatacije organa
Tomislav Vojnić Mijatov
Zahvaljujući brzom razvoju medicine uz pomoć moderne tehnologije znatno se utjecalo na poboljšanje i produljenje ljudskog života. Znanstveni napredci na polju imunologije, farmakologije, transfuziologije, kao i kirurgije omogućili su presađivanje ljudskih organa i tkiva. Rad prikazuje povijesni razvoj transplantacije u svijetu i u Hrvatskoj od svojih početaka pa sve do danas, kao uspješnoj metodi liječenja. Neprestani rast broj donora organa u Hrvatskoj govori o hvalevrijednoj...
Bioetička prosudba transhumanističke cyborg medicine
Bioetička prosudba transhumanističke cyborg medicine
Darin Gibanjek
Brzi tehnološki napredak medicine znatno je utjecao na kvalitativno i kvantitativno poboljšanje i produljenje ljudskog života. Znanstvena dostignuća na polju cyborg medicine, nanotehnologije i biotehnologije već sad evociraju budućnost koja je angažirana prema kreiranju tzv. savršenog života, koncipiranog kao fenomena koji je moguće biotehnološki kontrolirati, kreirati i alterirati. Takav razvoj onda sve više dovodi u pitanje dosadašnje poznate kategorije ljudskosti te daje...
Biskupska služba prema obredu ređenja i Zakonika kanonskog prava
Biskupska služba prema obredu ređenja i Zakonika kanonskog prava
Marko Dušak
Nauk Katoličke Crkve govori kako su biskupi nasljednici apostola, a time i predstavnici onoga koji šalje apostole, Isusa Krista. Već od prvih stoljeća biskupi imaju važnu ulogu predvoditelja kršćanskih zajednica. U ovom diplomskom radu smo krenuli od pojašnjavanja samog pojma biskup, te što je biskup značio u povijesnom razvoju Crkve. Krenuli smo na povijesno putovanje od prvih stoljeća kada je biskup bio na čelu malih zajednica, mogli bismo reći prvih župa, do srednjeg vijeka...
Bitne vrednote i odrednice za kvalitetu bračnog i obiteljskog života prvog desetljeća u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji
Bitne vrednote i odrednice za kvalitetu bračnog i obiteljskog života prvog desetljeća u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji
Marija Zečević
Autor rada analizira bitne vrednote i odrednice za kvalitetan bračni i obiteljski život s posebnim naglaskom na prvo desetljeće braka. Potreba za istraživanjem proizlazi iz činjenice da su rastave brakova učestalije nego ikad, a time posljedično i relativiziranje sakramentalne stvarnosti ženidbenog saveza. Autor uzima Božji naum o braku i obitelji sadržan u Starom i Novom zavjetu kao polazište za govor o vrednotama uopće. Drugi dio ovoga rada kratak je pregled patrističke misli...
Blagdan sv. Mateja, apostola i evanđeliste
Blagdan sv. Mateja, apostola i evanđeliste
Mateja Holjevac
U ovom radu donosimo katolički blagdan svetog Mateja, apostola i evanđeliste. Na samom početku iznesen je lik apostola Mateja. Raspravlja se je li carinik Matej bio Levi kako ga neki od evanđelista nazivaju. Iako nije posve poznato gdje je živio i djelovao ipak se prema crkvenoj predaji njegov život može slijediti i približno odrediti. Sa sigurnošću možemo tvrditi da je nad njegovim grobom u Salernu papa Grgur VII. posvetio stolnu crkvu. Mateju se kao apostolu pripisuje jedno od...

Paginacija