Paginacija

Migrantska kriza kao pastoralni izazov
Migrantska kriza kao pastoralni izazov
Edo Jurić
U okviru ovoga rada obrađen je problem pastoralnog odgovora na problem migranata nekršćana u prolasku pri čemu je cilj i svrha dati nacrt teološke utemeljenosti takvog pastorala te smjernice za njegovu izradu. U prvom dijelu rada obrađena je terminologija vezana uz problematiku migranata, podaci o migracijama u svijetu i Europi tijekom 2015. godine te obilježja migranata nekršćana u prolasku. Poseban naglasak stavljen je na problematiku neujednačene terminologije pri čemu je...
Misije u Africi
Misije u Africi
Ana Marija Runje
Misije su uvijek bile radost i nada cijele Crkve. Ovaj rad sastavljen je od pet poglavlja. U prvom poglavlju sam prikazala misijsku djelatnost Crkve. Poglavlje je podijeljeno u nekoliko podnaslova. Prvi podnaslov govori o Očevom naumu, drugi o poslanju Sina, a treći o poslanju Duha Svetoga. U drugom podnaslovu sam obradila razlog i svrhu misijskog djelovanja. Treći podnaslov prikazuje misionare i misijsku duhovnost. Drugo poglavlje prikazuje religioznost crne Afrike....
Misijsko djelovanje fra Vjeke Ćurića
Misijsko djelovanje fra Vjeke Ćurića
Marijan Milanović
Crkva je od samih svojih početaka označena misijskim poslanjem. Još od prvih Kristovih riječi apostolima da idu i šire njegovu riječ po svem svijetu, misijsko poslanje stoji u najdubljoj biti Crkve. Tako su kroz povijest mnogi misionari i misionarke širili radosnu riječ evanđelja. Ova diplomska radnja je posvećena upravo temi misija, s osobitim naglaskom na misijsko djelovanje hrvatskog misionara fra Vjere Ćurića u Ruandi. Diplomski rad je podijeljen u tri dijela. Prvi dio govori...
Misterij patnje. Evangelizacijski izazov bolničkog dušobrižništva
Misterij patnje. Evangelizacijski izazov bolničkog dušobrižništva
Božidar Nađ
Sve drastičnijim porastom neizlječivih bolesti, koje zahvaćaju velik dio suvremene populacije, javlja se i potreba intenzivnije prisutnosti bolničkog pastorala. Iako je pojava teških bolesti oduvijek pratila čovjeka i zahtijevala prisutnost empatijske njege i duhovne snage, ovaj diplomski rad nastoji analizirati shvaćanje i prihvaćanje te psiho-somatske kušnje. U toj namjeri, polazi se od biblijskog poimanja patnje i smrti u Starome i Novome zavjetu, do suvremenog promišljanja...
Moralna kvalifikacija predbračnih spolnih odnosa
Moralna kvalifikacija predbračnih spolnih odnosa
Kristina Gilja
U današnjem sekulariziranom svijetu svim se silama nastoji odbaciti Boga i osporiti kompetenciju Crkve za određena pitanja, poglavito ona ljubavi i spolnosti. Seksualnost je predstavljena kao antropološka činjenica bez religiozne dimenzije, povjerena čovjeku na slobodno raspolaganje, a svaki se stav Crkve po tom pitanju nameće kao protivan i povezan s grijehom. Mladi su, bez uporišnih i orijentacijskih točaka za ispravno nasljedovanje, podložni takvom određenju...
Moralno bioetički osvrt na farmakološki pobačaj
Moralno bioetički osvrt na farmakološki pobačaj
Martina Terzić
U diplomskome radu istražuje se suvremeni doseg farmakološke industrije kojim se omogućuje izvršenje izazvanih pobačaja, nasuprot tradicionalnim kirurško-botaničkim izvedbama. Toj temi pristupa se s bioetičkoga aspekta te se analizira duga tradicija pobačaja koja sadrži različite moralno neprihvatljive načine obavljanja pobačaja. Najnoviji pristup u kontekstu biomedicinskih znanosti predstavljaju kontracepcijske metode. Takve metode, koje zapravo to i nisu, različitim...
Moralno-bioetičke konotacije postabortivnog sindroma i duhovno-pastoralne intervencije
Moralno-bioetičke konotacije postabortivnog sindroma i duhovno-pastoralne intervencije
Marijana Kvaka
Svijet 21. stoljeća se uvelike nalazi u stanju kontradiktornosti i izvrnute moralnosti. S jedne strane svjedočimo pokušajima priznavanja vrijednosti svakog ljudskog bića bez obzira na rasne, nacionalne i vjerske razlike, dok s druge strane svjedočimo nepriznavanju osnovnog prava, prava na život. Legaliziranjem pobačaja, mnoge države opravdavaju i dopuštaju ubijanje vlastitoga naroda. Nadalje, neinformiranost i medijska zamagljenost istine uzima maha, stoga ljudi vođeni...
Naravnost i nadnaravnost bračne ljubavi. Teološko-moralni vid u svjetlu Apostolske pobudnice Amoris laetitia
Naravnost i nadnaravnost bračne ljubavi. Teološko-moralni vid u svjetlu Apostolske pobudnice Amoris laetitia
Ana Varga Suk
Rad obrađuje poimanje bračne ljubavi na temelju apostolske pobudnice Amoris laetita pape Franje. Pri tome se polazi od naravnosti bračne ljubavi, zajedničke svim ljudima, da bi se došlo do poimanja njezine nadnaravnosti. U prvom dijelu rada, služeći se biblijskim izvještajima o stvaranju, ukazuje se da je Bog na samom početku, stvorivši muško i žensko na svoju sliku, upisao bračnu ljubav u samu ljudsku narav. Bog koji je Ljubav stvara čovjeka iz ljubavi i za ljubav te je poziv...
Nasilje u obitelji
Nasilje u obitelji
Ana Živković
Ovaj rad se bavi temom nasilja unutar obitelji. Radi se o sve prisutnijem fenomenu o kojemu se danas dosta raspravlja. Nasilje ovakvoga tipa ne bira svoje žrtve. Ono se može dogoditi i u bogatim i u siromašnim obiteljima. Ne postoji pravilo tko će biti žrtva, a tko nasilnik, iako se profil eventualnoga nasilnika može odrediti. U većini slučajeva radi se o osobama koje su u djetinjstvu bile zlostavljane, te su se od žrtve pretvorile u nasilnike. Nakana rada jest prikazati vrste...
Nedjelja kao dan Euharistije
Nedjelja kao dan Euharistije
Tea Reponj
Kao i svaka religija, i kršćanstvo izdvaja posebno vrijeme koje posvećuje svome Bogu i na taj način mu iskazuje štovanje. To se vrijeme u kršćanstvu posebno odnosi na nedjelju kao prvi i temeljni kršćanski blagdan. U ovom radu donosimo povijesno teološki razvoj kršćanske nedjelje kao dana kada se Crkva okuplja na slavlje euharistije. Da bi se bolje razumjela važnost nedjelje, započinjemo govorom o židovskoj suboti koja je bila posvećena odmoru i sudjelovanju u bogoslužju, a...
Nezavisna Država Hrvatska i progoni Židova
Nezavisna Država Hrvatska i progoni Židova
Marija Marušić
Nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije, nastala je nova država Južnih Slavena, Država Slovenaca, Hrvata i Srba. Nova se Država Slovenaca, Hrvata i Srba vrlo brzo ujedinila s Kraljevinom Srbijom u jedinstvenu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Želeći izbrisati svaki oblik nacionalizma, kralj Aleksandar promijenio je ime u Kraljevina Jugoslavija te zabranio djelovanje svim političkim strankama. Kao reakciju na sve to Ante Pavelić uspostavio je Ustašku revolucionarnu organizaciju...
Nova evangelizacija u naučavanju pape Franje
Nova evangelizacija u naučavanju pape Franje
Jasmina Kovačić
Pontifikat pape Franje obilježen je velikim izazovom današnjega svijeta koji potrebuje veću angažiranost Crkve u evangelizacijskom djelovanju. Djelovanje pape Franje svjedoči o načinima evangelizacije te poziva na pokretanje procesa koji se tiču unutarcrkvene reforme. Želimo prikazati važnost nove evangelizacije u samim strukturama Crkve koja Crkvu čini evangeliziranom i osposobljenom za evangelizaciju. Nalazimo se u svijetu koji marginalizira čovjeka, a u središte stavlja...

Paginacija