Pages

"Najčišći odraz božanskog bića"
"Najčišći odraz božanskog bića"
Iva Smajić
Objekt su ovoga rada četiri marijanske dogme pod vidom njihove zastupljenosti u hrvatskom pjesništvu. Osim u klasičnim lirskim pjesmama, one se pojavljuju i u drugim različitim poetskim vrstama i oblicima. Cilj rada jest otkriti koje su dogme o Djevici Mariji inspirirale hrvatske pjesnike, odnosno koje su ih više, a koje manje poetski nadahnjivale. U radu su najprije prikazani osnovni sadržaji marijanskih dogmi Crkve: o Mariji Bogorodici, zauvijek djevici, o bezgrješno začetoj i...
"Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo"
Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj perspektivi
"Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo" Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj perspektivi
Martina Glavašić
Rad analizira objavu lica Boga milosrđa i ljubavi u Lukinu prikazu Isusova susreta sa ženom grešnicom u kući Šimuna farizeja (Lk 7, 36-50). Budući da je riječ o novijem egzegetsko-teološkom pristupu, prvi dio rada posvetit ćemo kratkom prikazu analize biblijskog teksta u komunikacijskoj perspektivi s posebnim naglaskom na pragmatičku snagu i funkciju teksta. Zatim ćemo pristupiti egzegetsko-teološkoj analizi evanđeoskog odlomka Lk 7, 36-50. U prvom poglavlju drugoga dijela...
"Psallite sapienter"  (Ps 47,8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji
"Psallite sapienter" (Ps 47,8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji
Bruno Diklić
Nakana je ovoga rada prikazati teološka tumačenja njemačkog teologa Josepha Ratzingera, danas rimskog prvosvećenika u miru Benedikta XVI., o naravi, smislu i ulozi glazbene umjetnosti u liturgiji te o crkvenoj glazbi uopće. Nakon kontekstualizacije situacije crkvene glazbe danas u prvom poglavlju, rad donosi biblijska uporišta i direktive za teologiju bogoslužnog pjevanja. U trećem poglavlju govori se o nekim bitnim naglascima razvoja crkvene glazbe kroz povijesno-stilska razdoblja...
"Svjetovna angelologija" u svjetlu katoličke vjere o anđelima. Analiza izabranih primjera
"Svjetovna angelologija" u svjetlu katoličke vjere o anđelima. Analiza izabranih primjera
Maurizio Rezo
Naše promišljanje o katoličkoj i svjetovnoj angelologiji podijelili smo u tri zasebna dijela. Prva dva dijela ovoga rada predstavljaju nam temeljne obrise katoličke i svjetovne angelologije, dok je treći dio rada posvećen temeljnim razlikama između dva navedena područja. U prvom dijelu rada iznijeli smo kratki prikaz katoličke angelologije. Na početku smo pojasnili etimološko značenje pojma anđeo i pokušali ukratko odgovoriti na pitanje tko su anđeli u katoličkoj...
Abraham sklapa savez
Abraham sklapa savez
Nataša Pavičić
Patrijarh Abraham je na početku bio prikazan kao nomad, lutaoc, kojega Bog odabire za svoje planove. Abraham materijalno ništa nije posjedovao, a do kraja svoga života postaje jedan bogati čovjek. Sve ono za čime je čeznuo, za njega postaje stvarnost. Dobiva puno više nego je i sam očekivao, a sve zbog svoje čvrste i nepokolebljive vjere. Sklapa savez s Bogom i mijenja svoj život u cijelosti. Rad se temelji na literaturi koja nam nastoji približiti ozračje u kojemu se nalazio...
Analiza u teološki pogled na pojam "vita activa" kod Hanne Arendt
Analiza u teološki pogled na pojam "vita activa" kod Hanne Arendt
Željko Filajdić
U radu se analizira pojam vita activa u djelu The Human Condition njemačko-američke filozofkinje Hannahe Arendt, uključujući i ostale važne teme koje govor o ovome pojmu obuhvaća. Nekim temama pristupa se iz perspektive kršćanstva i pokušava dati teološki osvrt s ciljem produbljenja ili pojašnjenja. Prvi dio rada zaustavlja se na općem prikazu pojma vita activa, kojima Hannah Arendt označava tri osnovne ljudske djelatnosti: rad, proizvođenje i djelovanje. Ovdje se predstavljaju...
Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijeh protiv krjeposti ufanja
Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijeh protiv krjeposti ufanja
Eda Miljković
U ovome radu, analizirat će se problematika anksioznosti kao psihičke poteškoće, njezini simptomi, uzroci i dijagnoza te krjepost ufanja kao put izvrsnosti za čovjeka. Čovjek danas živi u užurbanom svijetu pa će se, potaknuto tom činjenicom, vidjeti što čovjeka može udaljiti od Boga, Crkve, samoga sebe i okoline. Što dovodi do strahova i koliko sam čovjek može egzistencijalno utjecati na situacije u kojima se nalazi? Ulazi se u područje psihopatologije kao znanstvene...
Anoreksija i bulimija – grešni zahtjev suvremene modne scene
Anoreksija i bulimija – grešni zahtjev suvremene modne scene
Maja Odobašić
Anoreksija i bulimija spadaju u poremećaje hranjenja koji čine podskupinu psihosomatskih poremećaja. Ova dva, često po život opasna poremećaja prehrane, imaju mnogo toga zajedničkog, ali ipak imaju razlike koje se mogu primijetiti, ne samo u načinu destrukcije svoga tijela, već i u ishodištima, srži problema, simptomima i psihičkim disfunkcijama koje prate svaku od njih. Podrijetlo i anoreksije i bulimije još je nedovoljno istraženo, ali znamo da se radi o međusobnom...
Antropološki izazovi evolucije u svjetlu teologije stvaranja
Antropološki izazovi evolucije u svjetlu teologije stvaranja
Tihomir Borić
Temeljno egzistencijalno pitanje koje određuje život svakog čovjeka jest pitanje vlastitog identiteta. Odgovor na to pitanje određuje čovjekov odnos prema sebi, svijetu i cjelini stvarnosti. Na njega je pokušala odgovoriti i prirodna znanost s pripadajućom teorijom evolucije. Iako neopravdano, ona je često prekoračivala vlastite granice zadirući u metafizičku bit čovjeka, nastojeći predstaviti svoje spoznaje kao jedine istinski valjane. Tako je mijenjala sliku koju je čovjek...
Arijanizam na Istoku
Arijanizam na Istoku
Domagoj Vidaković
U razdoblju u kojemu je djelovao Arije krivovjerja su bila značajnija i prodornija nego prije. Nastaju u Istočnoj Crkvi. Arije, svećenik i teolog, pokrenuo je jednu od najvećih i najopasnijih hereza na kršćanskom istoku i u kršćanstvu uopće. Bila je to trinitarna i kristološka hereza arijanizam. Na njega su izvršila utjecaj neka od gnostičkih učenja, Platonova filozofija, a glavna misao vodilja mu je bila očuvati Božju transcendentnost i jedincatost. Nakon neuspjelog pokušaja...
Autoritet crkvenih Otaca na saboru u Niceji i Prvom vatikanskom saboru
Autoritet crkvenih Otaca na saboru u Niceji i Prvom vatikanskom saboru
Tamara Đurakić
Ovome radu prethodi pet poglavlja u kojima želimo prikazati autoritet Otaca te povijesnu situaciju 4tog i 19tog stoljeća te zbivanja na Prvom vatikanskom saboru kroz Strossmayerove govore. U prvom poglavlju se dotičem nastanka autoriteta te odnosa između Crkve i države u četvrtom stoljeću. U drugom poglavlju prikazujem koncil u Niceji te iznosim problematiku sabora. U trećem poglavlju iznosim situaciju prije vatikanskog sabora, te u četvrtom i petom svom najdužem poglavlju se...
Biblijsko komparativna analiza Kristove i Mojsijeve proročke dimenzije
Biblijsko komparativna analiza Kristove i Mojsijeve proročke dimenzije
Ante Lučić
Na samome početku diplomskog rada prikazan je razvoj profetizma u Izraelu i njegovu susjedstvu (Egipat, Mezopotamija, Kanaan, Fenicija, Sirija). Nakana je dati jasnu sliku o tome kako se profetizam kao pokret razvio te kakav je utjecaj izvršio na starozavjetne proroke, ali i na cjelokupnu starozavjetnu duhovnost i teologiju. Pokušajem definiranja proroka kao pojedinca koji je u određenome povijesnome trenutku od Boga pozvan i poslan svome narodu, obrađuje se lik Mojsija. Stari zavjet...

Pages