Paginacija

"Najčišći odraz božanskog bića"
"Najčišći odraz božanskog bića"
Iva Smajić
Objekt su ovoga rada četiri marijanske dogme pod vidom njihove zastupljenosti u hrvatskom pjesništvu. Osim u klasičnim lirskim pjesmama, one se pojavljuju i u drugim različitim poetskim vrstama i oblicima. Cilj rada jest otkriti koje su dogme o Djevici Mariji inspirirale hrvatske pjesnike, odnosno koje su ih više, a koje manje poetski nadahnjivale. U radu su najprije prikazani osnovni sadržaji marijanskih dogmi Crkve: o Mariji Bogorodici, zauvijek djevici, o bezgrješno začetoj i...
"Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo"
Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj perspektivi
"Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo" Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj perspektivi
Martina Glavašić
Rad analizira objavu lica Boga milosrđa i ljubavi u Lukinu prikazu Isusova susreta sa ženom grešnicom u kući Šimuna farizeja (Lk 7, 36-50). Budući da je riječ o novijem egzegetsko-teološkom pristupu, prvi dio rada posvetit ćemo kratkom prikazu analize biblijskog teksta u komunikacijskoj perspektivi s posebnim naglaskom na pragmatičku snagu i funkciju teksta. Zatim ćemo pristupiti egzegetsko-teološkoj analizi evanđeoskog odlomka Lk 7, 36-50. U prvom poglavlju drugoga dijela...
"Psallite sapienter"  (Ps 47,8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji
"Psallite sapienter" (Ps 47,8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji
Bruno Diklić
Nakana je ovoga rada prikazati teološka tumačenja njemačkog teologa Josepha Ratzingera, danas rimskog prvosvećenika u miru Benedikta XVI., o naravi, smislu i ulozi glazbene umjetnosti u liturgiji te o crkvenoj glazbi uopće. Nakon kontekstualizacije situacije crkvene glazbe danas u prvom poglavlju, rad donosi biblijska uporišta i direktive za teologiju bogoslužnog pjevanja. U trećem poglavlju govori se o nekim bitnim naglascima razvoja crkvene glazbe kroz povijesno-stilska razdoblja...
"Svjetovna angelologija" u svjetlu katoličke vjere o anđelima. Analiza izabranih primjera
"Svjetovna angelologija" u svjetlu katoličke vjere o anđelima. Analiza izabranih primjera
Maurizio Rezo
Naše promišljanje o katoličkoj i svjetovnoj angelologiji podijelili smo u tri zasebna dijela. Prva dva dijela ovoga rada predstavljaju nam temeljne obrise katoličke i svjetovne angelologije, dok je treći dio rada posvećen temeljnim razlikama između dva navedena područja. U prvom dijelu rada iznijeli smo kratki prikaz katoličke angelologije. Na početku smo pojasnili etimološko značenje pojma anđeo i pokušali ukratko odgovoriti na pitanje tko su anđeli u katoličkoj...
"Tko vjeruje u Njega, ne osuđuje se". Mjesto i značenje suda u Ivanovom evanđelju
"Tko vjeruje u Njega, ne osuđuje se". Mjesto i značenje suda u Ivanovom evanđelju
Sanja Doljankić
Motiv koji nas je usmjerio prema izabranoj temi rada jest zamijećena zaboravljenost teme suda u teologiji koja je u povijesti dugo vremena bila povezana s kulisom straha i nejasnoće. Temeljni se doprinos rada, dakle, sastoji u pokušaju vraćanja i razumijevanja suda kao teološke teme u svjetlu mjesta i značenje suda u Ivanovom evanđelju. Rad je strukturiran u tri dijela. U prvom dijelu rada prikazat ćemo uporabu i značenje pojma »sud« u Svetome pismu, te njegov povijesni razvoj,...
Abraham sklapa savez
Abraham sklapa savez
Nataša Pavičić
Patrijarh Abraham je na početku bio prikazan kao nomad, lutaoc, kojega Bog odabire za svoje planove. Abraham materijalno ništa nije posjedovao, a do kraja svoga života postaje jedan bogati čovjek. Sve ono za čime je čeznuo, za njega postaje stvarnost. Dobiva puno više nego je i sam očekivao, a sve zbog svoje čvrste i nepokolebljive vjere. Sklapa savez s Bogom i mijenja svoj život u cijelosti. Rad se temelji na literaturi koja nam nastoji približiti ozračje u kojemu se nalazio...
Analiza u teološki pogled na pojam "vita activa" kod Hanne Arendt
Analiza u teološki pogled na pojam "vita activa" kod Hanne Arendt
Željko Filajdić
U radu se analizira pojam vita activa u djelu The Human Condition njemačko-američke filozofkinje Hannahe Arendt, uključujući i ostale važne teme koje govor o ovome pojmu obuhvaća. Nekim temama pristupa se iz perspektive kršćanstva i pokušava dati teološki osvrt s ciljem produbljenja ili pojašnjenja. Prvi dio rada zaustavlja se na općem prikazu pojma vita activa, kojima Hannah Arendt označava tri osnovne ljudske djelatnosti: rad, proizvođenje i djelovanje. Ovdje se predstavljaju...
Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijeh protiv krjeposti ufanja
Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijeh protiv krjeposti ufanja
Eda Miljković
U ovome radu, analizirat će se problematika anksioznosti kao psihičke poteškoće, njezini simptomi, uzroci i dijagnoza te krjepost ufanja kao put izvrsnosti za čovjeka. Čovjek danas živi u užurbanom svijetu pa će se, potaknuto tom činjenicom, vidjeti što čovjeka može udaljiti od Boga, Crkve, samoga sebe i okoline. Što dovodi do strahova i koliko sam čovjek može egzistencijalno utjecati na situacije u kojima se nalazi? Ulazi se u područje psihopatologije kao znanstvene...
Anoreksija i bulimija – grešni zahtjev suvremene modne scene
Anoreksija i bulimija – grešni zahtjev suvremene modne scene
Maja Odobašić
Anoreksija i bulimija spadaju u poremećaje hranjenja koji čine podskupinu psihosomatskih poremećaja. Ova dva, često po život opasna poremećaja prehrane, imaju mnogo toga zajedničkog, ali ipak imaju razlike koje se mogu primijetiti, ne samo u načinu destrukcije svoga tijela, već i u ishodištima, srži problema, simptomima i psihičkim disfunkcijama koje prate svaku od njih. Podrijetlo i anoreksije i bulimije još je nedovoljno istraženo, ali znamo da se radi o međusobnom...
Antropološki izazovi evolucije u svjetlu teologije stvaranja
Antropološki izazovi evolucije u svjetlu teologije stvaranja
Tihomir Borić
Temeljno egzistencijalno pitanje koje određuje život svakog čovjeka jest pitanje vlastitog identiteta. Odgovor na to pitanje određuje čovjekov odnos prema sebi, svijetu i cjelini stvarnosti. Na njega je pokušala odgovoriti i prirodna znanost s pripadajućom teorijom evolucije. Iako neopravdano, ona je često prekoračivala vlastite granice zadirući u metafizičku bit čovjeka, nastojeći predstaviti svoje spoznaje kao jedine istinski valjane. Tako je mijenjala sliku koju je čovjek...
Arijanizam na Istoku
Arijanizam na Istoku
Domagoj Vidaković
U razdoblju u kojemu je djelovao Arije krivovjerja su bila značajnija i prodornija nego prije. Nastaju u Istočnoj Crkvi. Arije, svećenik i teolog, pokrenuo je jednu od najvećih i najopasnijih hereza na kršćanskom istoku i u kršćanstvu uopće. Bila je to trinitarna i kristološka hereza arijanizam. Na njega su izvršila utjecaj neka od gnostičkih učenja, Platonova filozofija, a glavna misao vodilja mu je bila očuvati Božju transcendentnost i jedincatost. Nakon neuspjelog pokušaja...
Autoritet crkvenih Otaca na saboru u Niceji i Prvom vatikanskom saboru
Autoritet crkvenih Otaca na saboru u Niceji i Prvom vatikanskom saboru
Tamara Đurakić
Ovome radu prethodi pet poglavlja u kojima želimo prikazati autoritet Otaca te povijesnu situaciju 4tog i 19tog stoljeća te zbivanja na Prvom vatikanskom saboru kroz Strossmayerove govore. U prvom poglavlju se dotičem nastanka autoriteta te odnosa između Crkve i države u četvrtom stoljeću. U drugom poglavlju prikazujem koncil u Niceji te iznosim problematiku sabora. U trećem poglavlju iznosim situaciju prije vatikanskog sabora, te u četvrtom i petom svom najdužem poglavlju se...

Paginacija