Paginacija

Blagdan svetog Benedikta
Blagdan svetog Benedikta
Nikolina Marjanović
U ovom radu donosimo liturgijski blagdan sv. Benedikta. Rad je podijeljen na tri dijela. Svaki je dio podijeljen na nekoliko podnaslova. Prvi dio govori o životu sv. Benedikta, o njegovom Pravilu, glavnim temama pravila „moli i radi“ (ora et labora), o samom blagdanu sv. Benedikta, o benediktincima u Hrvatskoj. U drugom dijelu prikazat ćemo teologiju misnih molitava (zborna, darovna, popričesna) o blagdanu sv. Benedikta. Misne molitve donosimo na latinskom i hrvatskom jeziku, iz...
Blagdan svetog Stjepana
Blagdan svetog Stjepana
Martina Birkić
Ovaj rad govori o blagdanu svetoga Stjepana – prvomučenika. Na početku rada detaljno izlažemo kako lik, tako i djelo sveca. Prikazat ćemo prvu Crkvu, apostole, njihovo poslanje i predaju te judeo-kršćane i kršćane heleniste, čiji je Stjepan bio pripadnik. Među problemima s kojima se susretala prva kršćanska zajednica nalazimo govor o brizi oko udovica i raspodjele hrane i dobara, zbog čega se izabiru sedmorica muškaraca među kojima je i naš prvomučenik. On se istaknuo...
Blagoslov vode i blagoslov obitelji Rimskim i vlastitim obrednicima
Blagoslov vode i blagoslov obitelji Rimskim i vlastitim obrednicima
Matej Juzbašić
Naslov teme ovog diplomskog rada glasi Blagoslov vode i blagoslov obitelji u Rimskim i vlastitim obrednicima. Rad se sastoji od tri dijela. Prvi dio bavi se općenito blagoslovima u bogoslužju Crkve gdje ćemo se dotaknuti “silaznog” i “uzlaznog” blagoslova te zazivanja Božjeg blagoslova. Drugi dio govorit će o blagoslovu vode o Bogojavljenju gdje ćemo proći razvoj blagoslova vode od Kašićevog obrednika pa sve do novijeg Obrednika iz 2007. godine. U trećem dijelu govorit...
Bludništvo kao metafora za nevjeru Izraelskog naroda
Bludništvo kao metafora za nevjeru Izraelskog naroda
Ružica Mihić
Motiv koji nas je usmjerio izboru teme jest uočen izostanak pažnje posvećene metaforičkom biblijskom govoru. Prvo poglavlje kani osvijetliti važnost ispravnog poimanja književnih vrsta i metafora u tumačenju biblijskih tekstova pozivajući se na dosege biblijske hermeneutike i naputke Crkve. U nastavku su izdvojeni starozavjetni citati koji donose propise Tore s obzirom na seksualnost i izvještaje o nevjeri Izraela izraženoj rječnikom povezanim sa seksualnošću. U svjetlu svega...
Bogoslužje sakramenta pomirenja
Bogoslužje sakramenta pomirenja
Antonio Ihaz
Svaki je čovjek zbog svoje sklonosti grijehu potreban Božjeg milosrđa. Stoga Otac šalje svoga Sina koji je svojim životom, mukom, smrću i uskrsnućem otkupio svijet. Prije nego je uzašao na nebo, Isus daje šalje apostole u svijet da šire Radosnu riječ, te im daje vlast da djeluju u Njegovo ime. Sakrament pomirenja je jedan od sedam sakramenata koji je Isus ustanovio. On daje vlast apostolima da otpuste ili zadrže pojedine grijehe čovjeka. Sakrament pomirenja je ujedno i...
Bračna ljubav
Bračna ljubav
Ana Đaković
Stvaranjem ljudskog para i blagoslovom njihovog sjedinjenja događa se prvi božanski zahvat koji ima vrijednost za čitavo čovječanstvo. Bračna zajednica je jedan od oblika gdje čovjek može živjeti božanski dar ljubavi. Do II. vatikanskog sabora postojale su dvije svrhe braka, to su rađanje i odgajanje djece te međusobno pomaganje i lijek protiv požude koje Sabor redefinira, a bračna ljubav dobiva svoj legitimitet i postaje temeljem braka. Bračni čin postaje izričaj...
Crkva milosrđa kod pape Franje
Crkva milosrđa kod pape Franje
Tanja Milinović
Pontifikat pape Franje je obilježen neizmjernim Božjim milosrđem i stvaranjem Crkve za siromašne. Milosrđe je temeljni zakon koji prebiva u srcu svake osobe kada se gleda istinskim očima brata koji se susreće na životnom putu. Milosrđe je put koji sjedinjuje čovjeka i Boga, jer otvara put nadi da smo ljubljeni zauvijek usprkos ograničenju zbog svojih grijeha. Prva je istina Crkve Kristova ljubav. Crkva je služiteljica te ljubavi i posreduje tu ljubav drugim ljudima. Riječ je o...
Crkveni oci i II. Vatikanski sabor
Crkveni oci i II. Vatikanski sabor
Filip Sertić
Cilj rada je prikazati utjecaj patrističke ekleziologije na Drugom vatikanskom saboru, točnije u dogmatskoj konstituciji Lumen gentium, a time i prisutnost u današnjoj Crkvi. S obzirom na širinu građe dokumenata Drugog vatikanskog sabora, u radu smo se odlučili usredotočiti samo na navedeno. Rad je podijeljen u dva dijela. Prvi, kraći dio rada, ukratko progovara općenito o crkvenim saborima, zatim naglasak prelazi na Drugi vatikanski sabor, pregled rada, strukturu i plodove. U...
Demonska vjera u filozofiji Fabricea Hadjadja
Demonska vjera u filozofiji Fabricea Hadjadja
Luka Sinković
Demonska vjera polazi od toga da se ne nalazi isključivo u nevjeri, nego je ona onkraj nevjere. Ovim radom smo prvo željeli prikazati glavne postavke najbitnijih elemenata teologalne vjere da bismo kasnije kroz filozofske teze F. Hadjadja prikazali glavna obilježja vjere zlih demona koja su duhovnog karaktera i predstavljaju veliku opasnost za čovjeka i njegovu vjeru. Unatoč različitim tumačenjima, Hadjadj želi upozoriti na to da se zli demoni ne nalaze samo među ateistima,...
Djelovanje franjevaca u Bačkoj
Djelovanje franjevaca u Bačkoj
Siniša Tumbas Loketić
Rad počinje opisom početaka crkvenosti u Bačkoj, te nastavlja dolaskom prvih franjevacau Bač. Opisuje franjevačke samostane u Bačkoj, te svaki samostan posebno, u Subotici, Baču,Somboru i Novom Sadu. Svi poznati franjevci iz Bačke, opisani su u daljnjem tekstu rada.Ilirski pokret kao poveznica između bunjevačkih i šokačkih franjevaca, naslov je koji donosi nove povijesne činjenice u franjevačkoj povijesti na ovim prostorima. U petom poglavlju rada, opisana je detaljna povijest...
Djevica Marija u Otajstvu Crkve. Komparativna analiza teoloških naglasaka J. Galota i A. Schneidera
Djevica Marija u Otajstvu Crkve. Komparativna analiza teoloških naglasaka J. Galota i A. Schneidera
Patrik Križanac
Nauk II. vatikanskog koncila nedvojbeno je potvrdio da se otajstvo osobe i povijesno-spasenjske uloge Marije iz Nazareta ima razumijevati u misteriju Krista i Crkve. Blažena Djevica Marija, kao majka Krista – Glave Crkve, zauzima jedinstveno mjesto u zajednici Kristovih učenika. Pod tim vidom, u diplomskom radu kanimo istražiti koje teološke naglaske otajstvene povezanosti Djevice Marije i Crkve izdvajaju dva teologa koja smo izabrali. Radi se o dvojici isusovaca – belgijskom teologu...
Djevičanstvo kao izazov prvoj Crkvi
Djevičanstvo kao izazov prvoj Crkvi
Josip Matezović
U vremenu rane Crkve, sveti Ambrozije na poseban je način pridonio razvoju posvećenoga života kroz djevičanstvo i življenje u čistoći. O tome svjedoči njegova bogata literarna baština. U to vrijeme djevičanstvo je bilo izazov kojega nije mogao svatko shvatiti. Prvo poglavlje ovoga rada prikazuje kako je djevičanstvo bilo razumijevano u pretkršćanskom vremenu, zatim kako je prikazano u Evanđelju i nekim poslanicama svetoga Pavla. U radu se obrađuje pojam djevičanstva, način...

Paginacija