diplomski rad
Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji

Mirna Tilić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za filozofiju i povijest
Katedra Crkvene povijesti