Pages

Demonska vjera u filozofiji Fabricea Hadjadja
Demonska vjera u filozofiji Fabricea Hadjadja
Luka Sinković
Demonska vjera polazi od toga da se ne nalazi isključivo u nevjeri, nego je ona onkraj nevjere. Ovim radom smo prvo željeli prikazati glavne postavke najbitnijih elemenata teologalne vjere da bismo kasnije kroz filozofske teze F. Hadjadja prikazali glavna obilježja vjere zlih demona koja su duhovnog karaktera i predstavljaju veliku opasnost za čovjeka i njegovu vjeru. Unatoč različitim tumačenjima, Hadjadj želi upozoriti na to da se zli demoni ne nalaze samo među ateistima,...
Djelovanje franjevaca u Bačkoj
Djelovanje franjevaca u Bačkoj
Siniša Tumbas Loketić
Rad počinje opisom početaka crkvenosti u Bačkoj, te nastavlja dolaskom prvih franjevacau Bač. Opisuje franjevačke samostane u Bačkoj, te svaki samostan posebno, u Subotici, Baču,Somboru i Novom Sadu. Svi poznati franjevci iz Bačke, opisani su u daljnjem tekstu rada.Ilirski pokret kao poveznica između bunjevačkih i šokačkih franjevaca, naslov je koji donosi nove povijesne činjenice u franjevačkoj povijesti na ovim prostorima. U petom poglavlju rada, opisana je detaljna povijest...
Djevica Marija u Otajstvu Crkve. Komparativna analiza teoloških naglasaka J. Galota i A. Schneidera
Djevica Marija u Otajstvu Crkve. Komparativna analiza teoloških naglasaka J. Galota i A. Schneidera
Patrik Križanac
Nauk II. vatikanskog koncila nedvojbeno je potvrdio da se otajstvo osobe i povijesno-spasenjske uloge Marije iz Nazareta ima razumijevati u misteriju Krista i Crkve. Blažena Djevica Marija, kao majka Krista – Glave Crkve, zauzima jedinstveno mjesto u zajednici Kristovih učenika. Pod tim vidom, u diplomskom radu kanimo istražiti koje teološke naglaske otajstvene povezanosti Djevice Marije i Crkve izdvajaju dva teologa koja smo izabrali. Radi se o dvojici isusovaca – belgijskom teologu...
Djevičanstvo kao izazov prvoj Crkvi
Djevičanstvo kao izazov prvoj Crkvi
Josip Matezović
U vremenu rane Crkve, sveti Ambrozije na poseban je način pridonio razvoju posvećenoga života kroz djevičanstvo i življenje u čistoći. O tome svjedoči njegova bogata literarna baština. U to vrijeme djevičanstvo je bilo izazov kojega nije mogao svatko shvatiti. Prvo poglavlje ovoga rada prikazuje kako je djevičanstvo bilo razumijevano u pretkršćanskom vremenu, zatim kako je prikazano u Evanđelju i nekim poslanicama svetoga Pavla. U radu se obrađuje pojam djevičanstva, način...
Dogma o Marijinu trajnu djevičanstvu i redovnički zavjet čistoće
Dogma o Marijinu trajnu djevičanstvu i redovnički zavjet čistoće
Stjepan Matezović
Motiv koji nas je usmjerio prema izabranoj temi rada jest uočeno teološko nesnalaženje s mariološkim sadržajima. Temeljni će doprinos rada, dakle, biti pokušaj vraćanja mariologije kao teološke teme pod vidom govora o redovničkim zavjetima s naglaskom na zavjetu čistoće, što nam se učinilo prikladnom tematikom u Godini posvećenog života. Rad će biti strukturiran u tri poglavlja. U prvom poglavlju kanimo prikazati mariološku misao II. vatikanskog koncila te moguće pozitivne...
Dolazak Sina Čovječega. Egzegetsko-teološka analiza apokaliptičkog govora Mt 24 - 25
Dolazak Sina Čovječega. Egzegetsko-teološka analiza apokaliptičkog govora Mt 24 - 25
Sladjana Bradarić
Diplomski rad posvećen je egzegetsko-teološkoj analizi Matejeva apokaliptičkog govora o dolasku Sina Čovječjega i pripravi na osobni susret s Proslavljenim Gospodinom (Mt 24 ‒ 25). Prvi dio rada posvećen je analizi višeznačnog i slojevitog fenomena apokaliptike koji se javlja kao odgovor na stoljetne krize izabranog naroda. Stoga prvi dio rada donosi odgovor na pitanja podrijetla, nastanka, razvoja i temeljnih obilježja apokaliptičke književnosti. Drugi, središnji dio, donosi...
Dostojanstvo ljudske osobe
Dostojanstvo ljudske osobe
Ana Puljić
Pojam ''dostojanstvo'' potječe od latinske riječi ''dignitas'' što označava da nešto valja zaslužiti (respekt, poštovanje) te tako podrazumijeva kvalitete koje nekoga čine dostojnim, što indirektno implicira postojanje uvjeta dostojanstva. U antici je ovaj pojam bio ponajviše vezan uz političko i socijalno razumijevanje, uz pojmove ''ugled'', ''važnost'', ''prestiž''. Odmak od ovakvog poimanja, čini kršćansko shvaćanje, koji izvor dostojanstva crpi iz personalističke...
Dostojanstvo zamrznutog ljudskog embrija
Dostojanstvo zamrznutog ljudskog embrija
Nikola Kaurin
Autor analizira aktualnu situaciju i izazove na području bioetike sa posebnim osvrtom na zamrznute ljudske embrije i njihovo dostojanstvo kao cjelovitih, neponovljivih i jedinstvenih individuuma polazeći od samog fenomenološkog i povijesnog poimanja osobe te interdisciplinarnog statusa ljudskog embrija gdje govori na koje sve načine se danas niječe pravo na život, temeljno pravo svake osobe. Ukazuje također na problematiku vezanu uz netransparentan rad pojedinih (poli)klinika za...
Euharistijska ekleziologija u teološkoj misli Nikolaja Afanasieva
Euharistijska ekleziologija u teološkoj misli Nikolaja Afanasieva
Robert Erk
U teološkoj misli ruskog pravoslavnog teologa Nikolaja Nikolaeviča Afanasieva (1893.-1966.) dolazi do izražaja na poseban način euharistijska ekleziologija po čemu je on ostao naročito zapažen kao teolog. Stoga rad nastoji prikazati njegovu teološku misao predstavljajući i obrađujući upravo njegovu euharistijsku ekleziologiju. U tome kontekstu u radu se nastoji istražiti i Afanasievo poimanje Crkve kao i njegovo razumijevanje crkvenosti smještajući sve to u povijesni, teološki...
Friedrich Nietzsche i problem žrtve; negiranje smisla patnje i trpljenja u perspektivi višeg dobra u filozofiji Friedricha Nietzschea
Friedrich Nietzsche i problem žrtve; negiranje smisla patnje i trpljenja u perspektivi višeg dobra u filozofiji Friedricha Nietzschea
Ante Miljanić
U radu će se prikazati Nietzscheov nihilizam, ateistički humanizam te nauk o problemu žrtve i patnje s Nietzscheova stajališta te pokušaj nadvladavanja uz kršćanski navještaj. Na početku rada prikazat ćemo ukratko život Friedricha Nietzschea te način njegova izražavanja u brojnoj literaturi koji je ostavio iza sebe. U drugom dijelu rada prikazat ćemo grčku umjetnost i tragediju te posebno prikazati apolonsko i dionizijsko načelo koje se posebno prožima u djelu Tako je...
Grijeh prvih ljudi
Grijeh prvih ljudi
Anela Kelić
Knjiga Postanka predstavlja materiju koja je važna i židovstvu i kršćanima. Pad Adama i Eve predstavlja pad koji će svaki čovjek kad-tad iskusiti. Stvarnost grijeha usko je vezana uz svakoga čovjeka. Knjiga Postanka predstavlja semitsko viđenje te univerzalne problematike. Problem donosi kroz opis događaja pod stablom spoznaje dobra i zla. U ovome radu nastojimo, proučavajući teorije o tumačenju istočnoga grijeha, ponuditi odgovore na neka od pitanja koja si postavlja svaki...
Homoseksualnost: Pravne tendencije i crkveni stav
Homoseksualnost: Pravne tendencije i crkveni stav
Goran Đurđević
Autor u ovom radu donosi suvremenu problematiku homoseksualnosti, analizirajući pritom sam fenomen i pojam kroz povijest te promišlja rodnu ideologiju imajući u vidu njezine dalekosežne posljedice na obitelj i društvo u cjelini. Gledajući kroz prizmu homoseksualnih udruga za jednakopravnost, autor donosi i prikaz dokumenata Crkve koji nastoje odgovoriti na pitanja zakonskih prijedloga o osnivanju zajednica osoba istoga spola, kao i promišljanja o sve češće prisutnom pojmu ...

Pages