Pages

Djevičanstvo kao izazov prvoj Crkvi
Djevičanstvo kao izazov prvoj Crkvi
Josip Matezović
U vremenu rane Crkve, sveti Ambrozije na poseban je način pridonio razvoju posvećenoga života kroz djevičanstvo i življenje u čistoći. O tome svjedoči njegova bogata literarna baština. U to vrijeme djevičanstvo je bilo izazov kojega nije mogao svatko shvatiti. Prvo poglavlje ovoga rada prikazuje kako je djevičanstvo bilo razumijevano u pretkršćanskom vremenu, zatim kako je prikazano u Evanđelju i nekim poslanicama svetoga Pavla. U radu se obrađuje pojam djevičanstva, način...
Dogma o Marijinu trajnu djevičanstvu i redovnički zavjet čistoće
Dogma o Marijinu trajnu djevičanstvu i redovnički zavjet čistoće
Stjepan Matezović
Motiv koji nas je usmjerio prema izabranoj temi rada jest uočeno teološko nesnalaženje s mariološkim sadržajima. Temeljni će doprinos rada, dakle, biti pokušaj vraćanja mariologije kao teološke teme pod vidom govora o redovničkim zavjetima s naglaskom na zavjetu čistoće, što nam se učinilo prikladnom tematikom u Godini posvećenog života. Rad će biti strukturiran u tri poglavlja. U prvom poglavlju kanimo prikazati mariološku misao II. vatikanskog koncila te moguće pozitivne...
Dolazak Sina Čovječega. Egzegetsko-teološka analiza apokaliptičkog govora Mt 24 - 25
Dolazak Sina Čovječega. Egzegetsko-teološka analiza apokaliptičkog govora Mt 24 - 25
Sladjana Bradarić
Diplomski rad posvećen je egzegetsko-teološkoj analizi Matejeva apokaliptičkog govora o dolasku Sina Čovječjega i pripravi na osobni susret s Proslavljenim Gospodinom (Mt 24 ‒ 25). Prvi dio rada posvećen je analizi višeznačnog i slojevitog fenomena apokaliptike koji se javlja kao odgovor na stoljetne krize izabranog naroda. Stoga prvi dio rada donosi odgovor na pitanja podrijetla, nastanka, razvoja i temeljnih obilježja apokaliptičke književnosti. Drugi, središnji dio, donosi...
Dostojanstvo ljudske osobe
Dostojanstvo ljudske osobe
Ana Puljić
Pojam ''dostojanstvo'' potječe od latinske riječi ''dignitas'' što označava da nešto valja zaslužiti (respekt, poštovanje) te tako podrazumijeva kvalitete koje nekoga čine dostojnim, što indirektno implicira postojanje uvjeta dostojanstva. U antici je ovaj pojam bio ponajviše vezan uz političko i socijalno razumijevanje, uz pojmove ''ugled'', ''važnost'', ''prestiž''. Odmak od ovakvog poimanja, čini kršćansko shvaćanje, koji izvor dostojanstva crpi iz personalističke...
Dostojanstvo zamrznutog ljudskog embrija
Dostojanstvo zamrznutog ljudskog embrija
Nikola Kaurin
Autor analizira aktualnu situaciju i izazove na području bioetike sa posebnim osvrtom na zamrznute ljudske embrije i njihovo dostojanstvo kao cjelovitih, neponovljivih i jedinstvenih individuuma polazeći od samog fenomenološkog i povijesnog poimanja osobe te interdisciplinarnog statusa ljudskog embrija gdje govori na koje sve načine se danas niječe pravo na život, temeljno pravo svake osobe. Ukazuje također na problematiku vezanu uz netransparentan rad pojedinih (poli)klinika za...
Friedrich Nietzsche i problem žrtve; negiranje smisla patnje i trpljenja u perspektivi višeg dobra u filozofiji Friedricha Nietzschea
Friedrich Nietzsche i problem žrtve; negiranje smisla patnje i trpljenja u perspektivi višeg dobra u filozofiji Friedricha Nietzschea
Ante Miljanić
U radu će se prikazati Nietzscheov nihilizam, ateistički humanizam te nauk o problemu žrtve i patnje s Nietzscheova stajališta te pokušaj nadvladavanja uz kršćanski navještaj. Na početku rada prikazat ćemo ukratko život Friedricha Nietzschea te način njegova izražavanja u brojnoj literaturi koji je ostavio iza sebe. U drugom dijelu rada prikazat ćemo grčku umjetnost i tragediju te posebno prikazati apolonsko i dionizijsko načelo koje se posebno prožima u djelu Tako je...
Grijeh prvih ljudi
Grijeh prvih ljudi
Anela Kelić
Knjiga Postanka predstavlja materiju koja je važna i židovstvu i kršćanima. Pad Adama i Eve predstavlja pad koji će svaki čovjek kad-tad iskusiti. Stvarnost grijeha usko je vezana uz svakoga čovjeka. Knjiga Postanka predstavlja semitsko viđenje te univerzalne problematike. Problem donosi kroz opis događaja pod stablom spoznaje dobra i zla. U ovome radu nastojimo, proučavajući teorije o tumačenju istočnoga grijeha, ponuditi odgovore na neka od pitanja koja si postavlja svaki...
Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji
Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji
Mirna Tilić
Tema rada predstavlja život i djelo jednog od najpoznatijih kršćanskih humanista, Erazma Roterdamskog. Polazimo od povijesnih okolnosti bitnih za njegovo djelovanje i razvoj njegove filozofije kršćanstva. Filozofija kršćanstva ili Kristova filozofija je sinteza teologije, duhovnosti i filozofije. To je božanska filozofija koja je razumljiva i onima najjednostavnijima. Ona dolazi iz srca, a ne samo iz intelekta. Rad je strukturiran u četiri dijela. U prvome, uvodnom dijelu...
Identitet prezbitera - perspektive i mogućnosti ostvarenja
Identitet prezbitera - perspektive i mogućnosti ostvarenja
Luka Ćosić
Rad analizira identitet svećenika unutar različitih društveno kulturnih okolnosti. Nastoji pokazati cjelovitu viziju razvoja svećeničke službe kroz povijest, ukazati na najvažnija obilježja svećeničkog identiteta te osvijetliti teološke aspekte koji opisuju na koji način izgrađivati svećenički identitet te što bi on u svojoj srži trebao biti. U prvom djelu rada polazi se od same naravi svećeništva te analize biblijskih izvora na temelju kojih su naznačeni aspekti koji...
Ilija i Božji odgovor na moralnu krizu Sjevernog kraljevstva
Ilija i Božji odgovor na moralnu krizu Sjevernog kraljevstva
Marin Putilin
Ova radnja se primarno bavi prikazom Ilijine proročke službe, i (nama danas) pomalo skrivenim značenjima svih događaja s kojima se morao nositi tijekom svojeg djelovanja. Da bi se uspješno moglo ponuditi što širu sliku stvarnosti u kojoj se prorok Ilija našao, u ovoj radnji će se iznositi mišljenja više stručnjaka. No prije analiza događaja koji se tiču njegove službe, razmotrit će se teološke i kultne dosege obiju sukobljenih vjera, njihovo podrijetlo, promotore kao i...
Izazovi kršćanskoga odgoja u suvremenom društvu
Izazovi kršćanskoga odgoja u suvremenom društvu
Katarina Paić
Današnje je suvremeno društvo usmjereno prema znanju, sreći i uspjehu. Sve se manje važnosti pridaje duhovnoj dimenziji čovjeka stoga postoji potreba potaknuti kod roditelja volju i želju da što više usmjeravaju svoju djecu prema usvajanju moralnih kršćanskih vrijednosti i kršćanske vjere kao veoma bitne za dobar, kvalitetan i ispunjen život. Često se spominje da je obitelj danas u krizi iako je prema brojnim istraživanjima ona na vrhu ljestvice vrednota. Potrebno je dakle...
Između staroga i novoga
Između staroga i novoga
Mihaela Amidžić
U diplomskom radu obrađuju se temeljne postavke osnovnog moralnog bogoslovlja prije i nakon Drugoga vatikanskog sabora. Ova analiza temelji se na usporedbi dvaju priručnika moralne teologije na hrvatskom jeziku, od kojih je jedan, Osnovno moralno bogoslovlje dr. sc Andrije Živkovića objavljen 1938. godine u Zagrebu, a drugi, Kristov zakon dr. sc. Bernharda Häringa objavljen 1954., ali dorađen nakon Sabora 1967. godine te 1973. preveden na hrvatski jezik. Usporedbom ova dva djela...

Pages