Pages

Biblijsko komparativna analiza Kristove i Mojsijeve proročke dimenzije
Biblijsko komparativna analiza Kristove i Mojsijeve proročke dimenzije
Ante Lučić
Na samome početku diplomskog rada prikazan je razvoj profetizma u Izraelu i njegovu susjedstvu (Egipat, Mezopotamija, Kanaan, Fenicija, Sirija). Nakana je dati jasnu sliku o tome kako se profetizam kao pokret razvio te kakav je utjecaj izvršio na starozavjetne proroke, ali i na cjelokupnu starozavjetnu duhovnost i teologiju. Pokušajem definiranja proroka kao pojedinca koji je u određenome povijesnome trenutku od Boga pozvan i poslan svome narodu, obrađuje se lik Mojsija. Stari zavjet...
Bio/etički problemi vezani uz kloniranje i stvaranje GMO organizama na području zelenog genetičkog inženjerstva
Bio/etički problemi vezani uz kloniranje i stvaranje GMO organizama na području zelenog genetičkog inženjerstva
Luka Ivković
Tema rada bavi se bio/etičkim problemima vezanim uz genetski modificirane organizme na području zelenog genetičkog inženjerstva. Cilj je prikazati kako pozitivnu, tako i negativnu stranu čovjekova pokušaja manipuliranja genima. Rad ide u smjeru prikazivanja problema, ali i prednosti čovjekova djelovanja na području zelenog genetičkog inženjeringa za njegov život i utjecaj na cjelokupnu stvorenu stvarnost oko njega. Bog je stvorio čovjeka i naredio mu da se brine za zemlju i sve...
Bioetička dimenzija transplatacije organa
Bioetička dimenzija transplatacije organa
Tomislav Vojnić Mijatov
Zahvaljujući brzom razvoju medicine uz pomoć moderne tehnologije znatno se utjecalo na poboljšanje i produljenje ljudskog života. Znanstveni napredci na polju imunologije, farmakologije, transfuziologije, kao i kirurgije omogućili su presađivanje ljudskih organa i tkiva. Rad prikazuje povijesni razvoj transplantacije u svijetu i u Hrvatskoj od svojih početaka pa sve do danas, kao uspješnoj metodi liječenja. Neprestani rast broj donora organa u Hrvatskoj govori o hvalevrijednoj...
Bioetička prosudba transhumanističke cyborg medicine
Bioetička prosudba transhumanističke cyborg medicine
Darin Gibanjek
Brzi tehnološki napredak medicine znatno je utjecao na kvalitativno i kvantitativno poboljšanje i produljenje ljudskog života. Znanstvena dostignuća na polju cyborg medicine, nanotehnologije i biotehnologije već sad evociraju budućnost koja je angažirana prema kreiranju tzv. savršenog života, koncipiranog kao fenomena koji je moguće biotehnološki kontrolirati, kreirati i alterirati. Takav razvoj onda sve više dovodi u pitanje dosadašnje poznate kategorije ljudskosti te daje...
Biskupska služba prema obredu ređenja i Zakonika kanonskog prava
Biskupska služba prema obredu ređenja i Zakonika kanonskog prava
Marko Dušak
Nauk Katoličke Crkve govori kako su biskupi nasljednici apostola, a time i predstavnici onoga koji šalje apostole, Isusa Krista. Već od prvih stoljeća biskupi imaju važnu ulogu predvoditelja kršćanskih zajednica. U ovom diplomskom radu smo krenuli od pojašnjavanja samog pojma biskup, te što je biskup značio u povijesnom razvoju Crkve. Krenuli smo na povijesno putovanje od prvih stoljeća kada je biskup bio na čelu malih zajednica, mogli bismo reći prvih župa, do srednjeg vijeka...
Bitne vrednote i odrednice za kvalitetu bračnog i obiteljskog života prvog desetljeća u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji
Bitne vrednote i odrednice za kvalitetu bračnog i obiteljskog života prvog desetljeća u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji
Marija Zečević
Autor rada analizira bitne vrednote i odrednice za kvalitetan bračni i obiteljski život s posebnim naglaskom na prvo desetljeće braka. Potreba za istraživanjem proizlazi iz činjenice da su rastave brakova učestalije nego ikad, a time posljedično i relativiziranje sakramentalne stvarnosti ženidbenog saveza. Autor uzima Božji naum o braku i obitelji sadržan u Starom i Novom zavjetu kao polazište za govor o vrednotama uopće. Drugi dio ovoga rada kratak je pregled patrističke misli...
Blagdan sv. Mateja, apostola i evanđeliste
Blagdan sv. Mateja, apostola i evanđeliste
Mateja Holjevac
U ovom radu donosimo katolički blagdan svetog Mateja, apostola i evanđeliste. Na samom početku iznesen je lik apostola Mateja. Raspravlja se je li carinik Matej bio Levi kako ga neki od evanđelista nazivaju. Iako nije posve poznato gdje je živio i djelovao ipak se prema crkvenoj predaji njegov život može slijediti i približno odrediti. Sa sigurnošću možemo tvrditi da je nad njegovim grobom u Salernu papa Grgur VII. posvetio stolnu crkvu. Mateju se kao apostolu pripisuje jedno od...
Blagdan svetog Benedikta
Blagdan svetog Benedikta
Nikolina Marjanović
U ovom radu donosimo liturgijski blagdan sv. Benedikta. Rad je podijeljen na tri dijela. Svaki je dio podijeljen na nekoliko podnaslova. Prvi dio govori o životu sv. Benedikta, o njegovom Pravilu, glavnim temama pravila „moli i radi“ (ora et labora), o samom blagdanu sv. Benedikta, o benediktincima u Hrvatskoj. U drugom dijelu prikazat ćemo teologiju misnih molitava (zborna, darovna, popričesna) o blagdanu sv. Benedikta. Misne molitve donosimo na latinskom i hrvatskom jeziku, iz...
Bludništvo kao metafora za nevjeru Izraelskog naroda
Bludništvo kao metafora za nevjeru Izraelskog naroda
Ružica Mihić
Motiv koji nas je usmjerio izboru teme jest uočen izostanak pažnje posvećene metaforičkom biblijskom govoru. Prvo poglavlje kani osvijetliti važnost ispravnog poimanja književnih vrsta i metafora u tumačenju biblijskih tekstova pozivajući se na dosege biblijske hermeneutike i naputke Crkve. U nastavku su izdvojeni starozavjetni citati koji donose propise Tore s obzirom na seksualnost i izvještaje o nevjeri Izraela izraženoj rječnikom povezanim sa seksualnošću. U svjetlu svega...
Bračna ljubav
Bračna ljubav
Ana Đaković
Stvaranjem ljudskog para i blagoslovom njihovog sjedinjenja događa se prvi božanski zahvat koji ima vrijednost za čitavo čovječanstvo. Bračna zajednica je jedan od oblika gdje čovjek može živjeti božanski dar ljubavi. Do II. vatikanskog sabora postojale su dvije svrhe braka, to su rađanje i odgajanje djece te međusobno pomaganje i lijek protiv požude koje Sabor redefinira, a bračna ljubav dobiva svoj legitimitet i postaje temeljem braka. Bračni čin postaje izričaj...
Crkva milosrđa kod pape Franje
Crkva milosrđa kod pape Franje
Tanja Milinović
Pontifikat pape Franje je obilježen neizmjernim Božjim milosrđem i stvaranjem Crkve za siromašne. Milosrđe je temeljni zakon koji prebiva u srcu svake osobe kada se gleda istinskim očima brata koji se susreće na životnom putu. Milosrđe je put koji sjedinjuje čovjeka i Boga, jer otvara put nadi da smo ljubljeni zauvijek usprkos ograničenju zbog svojih grijeha. Prva je istina Crkve Kristova ljubav. Crkva je služiteljica te ljubavi i posreduje tu ljubav drugim ljudima. Riječ je o...
Crkveni oci i II. Vatikanski sabor
Crkveni oci i II. Vatikanski sabor
Filip Sertić
Cilj rada je prikazati utjecaj patrističke ekleziologije na Drugom vatikanskom saboru, točnije u dogmatskoj konstituciji Lumen gentium, a time i prisutnost u današnjoj Crkvi. S obzirom na širinu građe dokumenata Drugog vatikanskog sabora, u radu smo se odlučili usredotočiti samo na navedeno. Rad je podijeljen u dva dijela. Prvi, kraći dio rada, ukratko progovara općenito o crkvenim saborima, zatim naglasak prelazi na Drugi vatikanski sabor, pregled rada, strukturu i plodove. U...

Pages