master's thesis
Pravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi

Marina Ivković (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Department of Practical Teology
Chair of Moral Theology
Metadata
TitlePravo na zasnivanje istospolnih zajednica i posvajanje djece u Hrvatskoj i u Europi
AuthorMarina Ivković
Mentor(s)Suzana Vuletić (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu se analizira fenomen homoseksualnosti, pokušava odrediti njezin pojam i vrste te pronaći uzroke. Želi se ukazati na njezino povijesno postojanje u raznim društvima i na današnje agresivno širenje homoseksualnosti kao opravdanog stava. Naglasivši najprije osnovne istine o spolnosti i spolnom identitetu u početku se ispituje fenomenologija homoseksualnosti i pokušava joj se dati odrednica. Potom se utvrđuje njezina opstojnost kroz povijest u svim poznatim društvima i njezino naglo i brzo širenje u današnjem sekulariziranom društvu, kao i borba gay udruga da se homoseksualno ponašanje prizna sasvim normalnim u društvu i u Crkvi. Ističe se da su sva društva i kulture kroz povijest poznavale fenomen homoseksualnosti, posebice grčko društvo, davale mu različita imena, ali je tek krajem 19. stoljeća započelo znanstveno istraživanje i tumačenje. No taj fenomen je i do danas ostao neprotumačiv. Ni znanstvenici se u potpunosti ne slažu oko toga što sve može utjecati na nastanak homoseksualnosti. A s obzirom na to da nije moguće postaviti jasnu dijagnozu, ne može se ni precizno govoriti o načinu liječenja. Na kraju se ispituje Crkveni stav o fenomenu homoseksualnosti, njegovoj moralnoj prosudi kao i pastoralnom odnosu prema osobama koje sebe doživljavaju kao homoseksualne. Prema Katekizmu Katoličke Crkve homoseksualnost je ne-naravna, ne-zdrava, ne-uredna sklonost, a ne zadano determinirano stanje. Homoseksualni se odnosi protive naravnom zakonu. Oni spolni čin zatvaraju daru života. No prema osobama homoseksualnih sklonosti treba se odnositi s poštivanjem, suosjećanjem i obazrivošću i izbjegavati prema njima svaki znak nepravedne diskriminacije. Također je stajalište Crkve da se svaki pokušaj legaliziranja homoseksualnog braka smatra nedopuštenim i neopravdanim.
Keywordshomosexuality same-sex union establishment of a family adoption of children marriage law
Committee MembersIvica Čatić (committee chairperson)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Catholic Faculty of Theology
Lower level organizational unitsDepartment of Practical Teology
Chair of Moral Theology
PlaceĐakovo
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Theology
Moral Theology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeStudy of Philosophy and Theology
Academic title abbreviationmag.theol.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-10-19
Parallel abstract (English)
In this paper homosexuality is analyzed as a phenomenon, and attempts to determine its concept and types by finding the couse of their appearance. It is pointed out to her historical existence in different societies, and to present agressive spread of homosexuality as a justified attitude. First, emphasizing basic truth about sexuality and sexual identity, in the begining the phenomenology of homosexuality is examined and guidelines are given. Further is establishing the existence of homosexuality in all known historical society and its spread in today's secularized society, with the fight of gay association to recognize homosexual behavior quite normal in society and the Church.It emphasizes the understanding of the phenomenon of homosexuality through the historical society and cultures (especially the Greek society which used different names), but only at the end of the 19th century began scientific research and interpretation. However, this phenomenon is up to the present remained unexplained because scientists still disagree about what can all affect to the occurrence of homosexuality.Finally, it is examined the Church attitude abaout the phenomenon of homosexuality, his moral judgment and pastoral relationship with people who see themselves as homosexuals. Accordin to Catechism of the Catholic Church homosexuality is not natural, its unhealty and disordered preference, but not default determined condition. Homosexual relatings are in contrary to the natural law, and with sexual act they are closing the gift of life. However, according to the developed laws on human rights, towards to persons of homosexual tendencies should be treated with gentleness and avoid any sign of unjust discrimination. Finally, it is important to conclude that the Church condemns any attempt to legalize homosexual marriage and it considers as inadmissible and unjustified.
Parallel keywords (Croatian)homoseksualnost istospolna zajednica zasnivanje obitelji posvojenje djece brak pravo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:940873
CommitterAnkica Landeka