diplomski rad
Autoritet crkvenih Otaca na saboru u Niceji i Prvom vatikanskom saboru

Tamara Đurakić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za biblijske znanosti i patrologiju
Katedra povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka