Paginacija

"Kao olovka u ruci Boga koja piše ljubavno pismo svijetu." Život i misijsko djelovanje Majke Terezije
"Kao olovka u ruci Boga koja piše ljubavno pismo svijetu." Život i misijsko djelovanje Majke Terezije
Melani Markutović
Tema našega rada je sv. Majka Terezija i njezino životno djelo. U prvome poglavlju rada upoznajemo se pobliže s Agnesom Gonxhom Bojaxhiju kasnije poznatom kao Majka Terezija. Najprije ćemo nešto reći o njezinoj mladosti i putu do redovništva. Potom o teškoćama s kojim se susretala u svome redovničkom pozivu i posljednjim danima njezina života. Spomenut ćemo i put od beatifikacije do kanonizacije Majke Terezije. Drugi dio rada odnosi se na misijsko djelovanje sv. Majke...
"NIJE DOBRO DA ČOVJEK BUDE SAM" (POST 2, 18). Muškarac i žena u Božjem naumu
"NIJE DOBRO DA ČOVJEK BUDE SAM" (POST 2, 18). Muškarac i žena u Božjem naumu
Lucija Vukas
Kada je Bog stvorio muškarca i ženu i smjestio ih u Edenski vrt odnosi su među njima bili skladni. Muškarac i žena dva su komplementarna bića, o čemu ponajviše svjedoči pojam ʽezer kenegdô – »pomoć kao što je on«. Bog je čovjeku stvorio ženu i tako ga izbavio iz samoće, jer je ona biće s kojim može uspostaviti odnos, za razliku od prethodno stvorenih bića. Različitost muškarca i žene iščitavamo iz načina na koji su stvoreni i iz samoga poimanja. Naime, hebrejski...
"Najčišći odraz božanskog bića"
"Najčišći odraz božanskog bića"
Iva Smajić
Objekt su ovoga rada četiri marijanske dogme pod vidom njihove zastupljenosti u hrvatskom pjesništvu. Osim u klasičnim lirskim pjesmama, one se pojavljuju i u drugim različitim poetskim vrstama i oblicima. Cilj rada jest otkriti koje su dogme o Djevici Mariji inspirirale hrvatske pjesnike, odnosno koje su ih više, a koje manje poetski nadahnjivale. U radu su najprije prikazani osnovni sadržaji marijanskih dogmi Crkve: o Mariji Bogorodici, zauvijek djevici, o bezgrješno začetoj i...
"Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo"
Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj perspektivi
"Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo" Egzegetsko-teološka analiza Lk 7, 36-50 u komunikacijskoj perspektivi
Martina Glavašić
Rad analizira objavu lica Boga milosrđa i ljubavi u Lukinu prikazu Isusova susreta sa ženom grešnicom u kući Šimuna farizeja (Lk 7, 36-50). Budući da je riječ o novijem egzegetsko-teološkom pristupu, prvi dio rada posvetit ćemo kratkom prikazu analize biblijskog teksta u komunikacijskoj perspektivi s posebnim naglaskom na pragmatičku snagu i funkciju teksta. Zatim ćemo pristupiti egzegetsko-teološkoj analizi evanđeoskog odlomka Lk 7, 36-50. U prvom poglavlju drugoga dijela...
"Psallite sapienter"  (Ps 47,8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji
"Psallite sapienter" (Ps 47,8b). Teološka razmatranja Josepha Ratzingera o glazbenoj umjetnosti u liturgiji
Bruno Diklić
Nakana je ovoga rada prikazati teološka tumačenja njemačkog teologa Josepha Ratzingera, danas rimskog prvosvećenika u miru Benedikta XVI., o naravi, smislu i ulozi glazbene umjetnosti u liturgiji te o crkvenoj glazbi uopće. Nakon kontekstualizacije situacije crkvene glazbe danas u prvom poglavlju, rad donosi biblijska uporišta i direktive za teologiju bogoslužnog pjevanja. U trećem poglavlju govori se o nekim bitnim naglascima razvoja crkvene glazbe kroz povijesno-stilska razdoblja...
"Svjetovna angelologija" u svjetlu katoličke vjere o anđelima. Analiza izabranih primjera
"Svjetovna angelologija" u svjetlu katoličke vjere o anđelima. Analiza izabranih primjera
Maurizio Rezo
Naše promišljanje o katoličkoj i svjetovnoj angelologiji podijelili smo u tri zasebna dijela. Prva dva dijela ovoga rada predstavljaju nam temeljne obrise katoličke i svjetovne angelologije, dok je treći dio rada posvećen temeljnim razlikama između dva navedena područja. U prvom dijelu rada iznijeli smo kratki prikaz katoličke angelologije. Na početku smo pojasnili etimološko značenje pojma anđeo i pokušali ukratko odgovoriti na pitanje tko su anđeli u katoličkoj...
"Tko vjeruje u Njega, ne osuđuje se". Mjesto i značenje suda u Ivanovom evanđelju
"Tko vjeruje u Njega, ne osuđuje se". Mjesto i značenje suda u Ivanovom evanđelju
Sanja Doljankić
Motiv koji nas je usmjerio prema izabranoj temi rada jest zamijećena zaboravljenost teme suda u teologiji koja je u povijesti dugo vremena bila povezana s kulisom straha i nejasnoće. Temeljni se doprinos rada, dakle, sastoji u pokušaju vraćanja i razumijevanja suda kao teološke teme u svjetlu mjesta i značenje suda u Ivanovom evanđelju. Rad je strukturiran u tri dijela. U prvom dijelu rada prikazat ćemo uporabu i značenje pojma »sud« u Svetome pismu, te njegov povijesni razvoj,...
"USTANI, UZMI POSTELJU I POĐI KUĆI" (MK 2, 11). Snaga vjere u borbi s ovisnošću
"USTANI, UZMI POSTELJU I POĐI KUĆI" (MK 2, 11). Snaga vjere u borbi s ovisnošću
Anamarija Rakoš
Interdisciplinarni diplomski rad obrađuje danas vrlo aktualnu i za obiteljsko-društveni život važnu temu uloge i značenja vjere u borbi s ovisnošću o alkoholu u svjetlu evanđeoskog izvješća o uzetomu koji prema Markovu evanđelju (2, 1-12) u susretu s Isusom zadobiva duhovno i tjelesno ozdravljenje. Čovjek zarobljen u ovisnost sličan je uzetomu kojega prijatelji donose pred Isusa. Obojica su nepokretna, bez perspektive, bez komunikacije, bez susreta s drugima, osamljena i bez...
"Ženom se ne postaje. Ženom se rađa." Degradiranje ženina dostojanstva uzrokovano razdvajanjem pojmova "spol" i "rod"
"Ženom se ne postaje. Ženom se rađa." Degradiranje ženina dostojanstva uzrokovano razdvajanjem pojmova "spol" i "rod"
Matea Miličić
Ovaj rad se bavi temom ženinog dostojanstva i njenog položaja u društvu od samih početaka ljudske civilizacije pa do današnjih dana kada je ono posebno ugroženo zbog raznih ideoloških nastojanja pojedinih rodnih teoretičara. Sam rad je inspiriran filozofkinjom Simone de Beauvoir te njenom tezom o tome kako se ženom ne rađa nego se postaje koju je iznijela u svojoj knjizi „Drugi spol.“ Zbog toga je sam naziv rada upravo suprotan, odnosno ženom se rađa, a ne postaje. I žena i...
Abraham sklapa savez
Abraham sklapa savez
Nataša Pavičić
Patrijarh Abraham je na početku bio prikazan kao nomad, lutaoc, kojega Bog odabire za svoje planove. Abraham materijalno ništa nije posjedovao, a do kraja svoga života postaje jedan bogati čovjek. Sve ono za čime je čeznuo, za njega postaje stvarnost. Dobiva puno više nego je i sam očekivao, a sve zbog svoje čvrste i nepokolebljive vjere. Sklapa savez s Bogom i mijenja svoj život u cijelosti. Rad se temelji na literaturi koja nam nastoji približiti ozračje u kojemu se nalazio...
Analiza u teološki pogled na pojam "vita activa" kod Hanne Arendt
Analiza u teološki pogled na pojam "vita activa" kod Hanne Arendt
Željko Filajdić
U radu se analizira pojam vita activa u djelu The Human Condition njemačko-američke filozofkinje Hannahe Arendt, uključujući i ostale važne teme koje govor o ovome pojmu obuhvaća. Nekim temama pristupa se iz perspektive kršćanstva i pokušava dati teološki osvrt s ciljem produbljenja ili pojašnjenja. Prvi dio rada zaustavlja se na općem prikazu pojma vita activa, kojima Hannah Arendt označava tri osnovne ljudske djelatnosti: rad, proizvođenje i djelovanje. Ovdje se predstavljaju...
Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijeh protiv krjeposti ufanja
Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijeh protiv krjeposti ufanja
Eda Miljković
U ovome radu, analizirat će se problematika anksioznosti kao psihičke poteškoće, njezini simptomi, uzroci i dijagnoza te krjepost ufanja kao put izvrsnosti za čovjeka. Čovjek danas živi u užurbanom svijetu pa će se, potaknuto tom činjenicom, vidjeti što čovjeka može udaljiti od Boga, Crkve, samoga sebe i okoline. Što dovodi do strahova i koliko sam čovjek može egzistencijalno utjecati na situacije u kojima se nalazi? Ulazi se u područje psihopatologije kao znanstvene...

Paginacija