diplomski rad
Razlika između spola i roda
kritički osvrt na neke vidove suvremene rodne (gender) ideologije u svjetlu kršćanske antropologije i teologije tijela pape Ivana Pavla II.

Andrea Matozan (Peša) (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za praktičnu teologiju
Katedra moralne teologije
Podaci o radu
NaslovRazlika između spola i roda : kritički osvrt na neke vidove suvremene rodne (gender) ideologije u svjetlu kršćanske antropologije i teologije tijela pape Ivana Pavla II.
AutorAndrea Matozan (Peša)
Voditelj/MentorVladimir Dugalić (mentor)
Sažetak rada
Rad obrađuje temu čovjekove spolnosti u svijetlu biblijske antropologije i teologije tijela Ivana Pavla II. Biblijski izvještaji prikazuju spolnost kao Božji dar, bitnu odrednicu čovjekove relacijske sposobnosti. Na tom tragu, Ivan Pavao II. donosi govor o tijelu sa naglaskom na spolnu razliku pod vidom sjedinjenja. Čovjek od početka postoji u dva spola predodređen za život u zajedništvu. Time se suprotstavlja seksualnoj revoluciji koja donosi novi govor o tijelu pod vidom suprotstavljenosti na osnovi spola i roda. U drugom dijelu rada razmatra se biološka kategorija roda i društvena kategorija spola u okviru rodne teorije. Zastupnici rodne ideologije poput Johna Moneya , Michaela Focaulta, Judith Batler i Simone de Beauvior smatraju da u određenju spolnog identiteta spol, kao biološka odrednica, ne igra značajnu ulogu u određivanju roda koji se razvija socijalizacijom i životnim iskustvom. Razrađuje se odraz spolne teorije u politici i društvu. U politici Ujedinjenih naroda i Europske unije zastupljen je stav da svi oblici rodnog određenja, od heteroseksualnog, homoseksualnog do transrodnog, trebaju biti jednako vrednovani u društvu jer su plod socijalizacije i čovjekovog slobodnog izbora a ne spola. Na koncu se iznosi odgovor Katoličke crkve na neznanstvene postavke rodne ideologije, te njezino provođenje kroz zakone. U svijetlu biblijske antropologije, crkvena tradicija ukazuje na nedopuštenost reduciranja biološke kategorije spola na minimum i isticanja kulturalne dimenzije roda preko svake mjere.
Ključne riječispol rod spolna orijentacija rodna teorija biblijska antropologija teologija tijela
Povjerenstvo za obranuKarlo Višaticki (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Ustrojstvena jedinica niže razineOdsjek za praktičnu teologiju
Katedra moralne teologije
MjestoĐakovo
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Teologija
Moralna teologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaFilozofsko teološki
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra teologije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.theol.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-04
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper deals with the topic of human sexuality in the light of anthropology and the theology of the body by John Paul 2nd. Biblical reports present sexuality as Gods gift and an important determinant of human ability for relations. Following that, John Paul the 2nd brought speech about body focusing on sex difference when it comes to affiliation. Since the creation, human being was created in two different sexes and for life group of people. With that, it opposes to sexual revolution which brings new speech about body being opposed on the basis of sex and gender. In the second part of this paper, biological category of sex and social category of gender are being examined within queer theory. Some of the representatives of queer theory are John Money, Michel Focault, Judith Batler and Simone de Beauvior. They think that in defining gender identity sex does not have an important part because gender is developed through socialization and life experience. In the queer theory, reflection of sex theory in politics and society is being elaborated. In the politics of the United Nations and the European Union it is believed that every form of gender determination, whether it is heterosexual, homosexual or transsexual, should be equally treated in the society because they are the product of socialization and human choice, and not of sex. Finally, one can find the answer of the Church to some scientific settings of gender ideology and its implementation and conduction in the law. In the light of biblical anthropology, church tradition shows that it is not acceptable to reduce biological category of sex to some minimum and it is not acceptable to emphasize cultural dimension beyond measure.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)sex gender sexual orientation queer theory biblical anthropology theology of the body
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:104252
PohranioAnkica Landeka