diplomski rad
Razlika između spola i roda
kritički osvrt na neke vidove suvremene rodne (gender) ideologije u svjetlu kršćanske antropologije i teologije tijela pape Ivana Pavla II.

Andrea Matozan (Peša) (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za praktičnu teologiju
Katedra moralne teologije