diplomski rad
Život i djelo Anne Katharine Emmerick

Ana Ognjenović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za filozofiju i povijest
Katedra Crkvene povijesti