diplomski rad
Svećenički poziv između naravi i nadnaravi. Življenje svećeništva u punini humanuma i poziva na svetost

Ivan Kunčević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za praktičnu teologiju
Katedra moralne teologije