diplomski rad
Sporne inicijative zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj

Ivana Perić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za praktičnu teologiju
Katedra moralne teologije
Podaci o radu
NaslovSporne inicijative zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj
AutorIvana Perić
Voditelj/MentorSuzana Vuletić (mentor)
Sažetak rada
Ljudska spolnost je dinamična i kompleksna stvarnost, neodvojiva od muškarca i žene, čija bića prožima u cijelosti. Po njoj, koja je dar Božji, čovjek je sposoban sebe darovati drugome i primiti dar od drugoga. Poput ovog konstitutivnog elementa ljudske osobe, spolni odgoj je jedna od dimenzija cjelovitog odgoja ljudske osobe od kojega se ne može odvojiti. Odgoj u općenitom smislu riječi, podrazumjeva proces koji vodi od nastanka čovjeka do punine čovještva, a izdvajanje spolnog odgoja značilo bi osiromašenje i izdaju čovjeka.Nakon mnogih Europskih država u kojima se aktivno provodi, spolni odgoj odjeknuo je i u Republici Hrvatskoj, prisilnim uvođenjem u nastavne planove. Ta prisilna provedba pokušala je građanima nametnuti svoj svjetonazor, ističući potpuno neprihvatljive stavove o spolnosti, braku i obitelji - koji su suprotni kršćanskoj antropologiji i hrvatskom narodnom biću. Ideološku pozadinu Zdravstvenog odgoja koji se predaje u osnovnim i srednjim školama čine seksologija i rodna ideologija, na kojima se temelje, u ovom radu navedene, sporne inicijative. Prema seksologiji, sva su seksualna ponašanja jednako etički prihvatljiva, dok pojam rod za koji većina ljudi nije čula, uspješno razara temelje čovjeka, uništavajući tradicionalnu ulogu muškarca i žene u društvu. Zdravstveni odgoj se i dalje provodi u osnovnim i srednjim školama, unatoč navedenim prepirkama koje je prouzročio i kršenju Ustavnih i Zakonskih odredbi, te Međunarodnih ugovora.
Ključne riječiljudska spolnost spolni odgoj Standardi spolnog odgoja u Europi Kurikulum Zdravstvenog odgoja u Republici Hrvatskoj rodna ideologija spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje
Naslov na drugom jeziku (engleski)Questionable Health Education Initiatives in the Republic of Croatia
Povjerenstvo za obranuŠimo Šokčević (predsjednik povjerenstva)
Drago Tukara (član povjerenstva)
Suzana Vuletić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Ustrojstvena jedinica niže razineOdsjek za praktičnu teologiju
Katedra moralne teologije
MjestoĐakovo
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Teologija
Moralna teologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaFilozofsko teološki
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra teologije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.theol.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-10-25
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Human sexuality is a dynamic and complex reality, inseparable from a man and woman, whose beings completely imbues. By it, which is a God's gift, human is capable of bestowing himself to another, as well as accepting that gift.Just like this constitutive element of the human person, sex education is one dimension of integral human education which can't be separated from him. Education, in general, implies a process that leads from human's creation to a fulfillment of humanity and segregation of sex education would mean human's impoverishment and betrayal.Following many European countries, where it's actively carried out, sex education was also echoed in Republic of Croatia, where it was implemented into curriculum by force. That forced implementation tried to impose it's point of view on citizens, asserting completely unacceptable views about sexuality, marriage and family, which are opposite to christian anthropology and Croatian national being. Ideological background of Sex Education, that's taught in elementary and high schools, consists of sexology and gender ideology, on which they are based on and mentioned in this work, controversial initiatives. According to sexology, all sexual behaviors are ethically equally acceptable, while the term gender, that most people haven't heard of, is succesfully wrecking the foundation of a human being, destroying traditional role of a man and woman in the society.Sex education is still carried out in elementary and high schools despite causing before mentioned altercations and violations of Constitutional and Law regulations, as well as International Treaties.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)human sexuality sex education Standards of sex education in Europe Curriculum of sex education in Republic of Croatia gender ideology sex/gender equality and responsible sexual behavior
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:739787
PohranioAnkica Landeka