diplomski rad
Svetost kao oznaka Crkve

Zlatko Hnatešin (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za sustavnu teologiju
Katedra fundamentalne teologije
Podaci o radu
NaslovSvetost kao oznaka Crkve
AutorZlatko Hnatešin
Voditelj/MentorDavor Vuković (mentor)
Sažetak rada
U ovom radu osnovni naglasak je na svetosti kao oznaci Crkve. Od četiri oznake Crkve: jedna, sveta, katolička i apostolska, pitanje svetosti često puta je aktualizirano i problematizirano, te je svetost Crkve često puta osporavana. Stoga, nakon uvodnog govora o Crkvi, njezinu postanku, utemeljenju i očitovanju svijetu, te nakon govora o njezinoj preegzistenciji, službi i oznakama, ukazujemo na promatranje i poimanje svetosti kao takve i pojma svet u Svetom pismu, te u tradiciji. Potom smo ukazali na svetost Crkve te na njezinu posvećujuću ulogu, kao i na govor o svetosti njezinih pastira i službenika. Nakon toga progovorili smo o misijskoj naravi Crkve i o Mariji kao savršenom uzoru u svetosti. Potom ukazujemo na prisutnost grijeha u Crkvi koju ne čine samo od čisti, nego i grešnici. Osim toga, donosimo neka teološka mišljenja o grijesima u Crkvi te o promatranju Crkve u odnosu na grijeh i prema grijehu. Nastojali smo ukazati i na svijest same Crkve o grijesima unutar nje, ali i na svijest o potrebi stalne obnove i unutarnje reforme Crkve. Na koncu, po uzoru na peto poglavlje dogmatske konstitucije Drugog vatikanskog sabora Lumen gentium ukazali smo na sveopći poziv na svetost svih u svetoj Crkvi, kao izazov i zadatak svima kojima Crkva svjedoči i nudi da svoju svetost ostvaruju stalno svojim životom u njezinu krilu, a po nepresušnom uzoru i primjeru koji nam je ostavio Krist Gospodin. Pri tome imamo ljubav kao dar koji smo primili i koji nam može i mora pomoći u postizanju i težnji k ostvarivanju svetosti.
Ključne riječiCrkva oznake Crkve svetost grijeh grešnost ljubav
Naslov na drugom jeziku (engleski)Holines as a mark of the Church
Povjerenstvo za obranuSuzana Vuletić (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Ustrojstvena jedinica niže razineOdsjek za sustavnu teologiju
Katedra fundamentalne teologije
MjestoĐakovo
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Teologija
Fundamentalna teologija
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjintegrirani preddiplomski i diplomski
Naziv studijskog programaFilozofsko teološki
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra teologije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.theol.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-05-11
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper will focus on the holiness of the Church as one of it's marks. Out of the four marks of the Church: one, holy, catholic and apostolic, the issue of holiness has been frequently actualised and problematized, as the holiness of the Church has often beed disputed. Therefore, after the introductory part about the Church, it's origins, foundation and disclosure to the world, and after addressing it's pre-existence, services and marks, we will point out the viewing and understanding of the holiness of the Church as such, as well as the term holy in the Holy Scripture and Tradition. Afterwards, we will point out the holiness of the Church and it's sanctifying role, and mention the holiness of it's shepherds and officials. Later on, we will talk about the missionary nature of the Church and Mary as a perfect model of holiness. Then, we will address the presence of the sin in the Church, which consists not only of the pure, but the sinners, as well. Besides that, we will bring out some theological views on the sins in the Church, and relation between the Church and the sin. We attempted to point out the self-awareness of the Church in relation to the sins within Her, but also the awareness of the constant change and inner reform that is needed in the Church. Finally, modeled by the fifth chapter of the dogmatic constitution of the Second vatican Council Lumen gentium, we indicated the universal call to holiness within the Holy Church, as well as the challenge and task for all those who are given the testimony and offering of the Church to achieve their holiness in the bosom of the Church, by the inexhaustible model and example given to us by our Lord Jesus Christ. Thereby, we have love as a gift that we received and that can and needs help us to achieve and acquire holiness.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Church marks of the Church holiness sin iniquity love
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:120:855986
PohranioAnkica Landeka