diplomski rad
Pojam Istočnoga grijeha kod Augustina u "De civitate Dei"

Mario Žigman (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za biblijske znanosti i patrologiju
Katedra povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka