diplomski rad
Problematika alkoholizma s posebnim naglaskom na akoholizam među mladima

Bernarda Barić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Odsjek za filozofiju i povijest
Katedra filozofije